Ismét egészségügyi tárgyú törvényeket módosítottak

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, idén ismét salátatörvény formájában módosított az Országgyűlés több alapvető egészségügyi jogszabályt. Idén december 18-án, 2017. évi CLXXXVIII. törvény számon jelent meg a Magyar Közlöny 214. számában, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény.

A törvény az alábbi jogszabályokat módosította:
– Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,
– Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
– A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,
– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
– A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,
– Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (Gytv.),
– A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.),
– Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény,
– A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény.

A változások közül, a napi gyógyszertári gyakorlat szempontjából, két törvény módosítása emelhető -ki. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. tv. módosítása

A folyamatos gyógyszerellátás törvényi meghatározása a Gyftv-ből – a normavilágosság követelményei miatt – tartalmi változtatás nélkül, átkerült ebbe a törvénybe. Új tartalom az ex tempore előállított radioaktív készítmények fogalma és az ezekre vonatkozó szabályozás. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. módosítása

A Gyftv. a közforgalmú- és a fiókgyógyszertárak létesítése és működése, valamint a gyógyszertárak működésének felfüggesztése tekintetében tartalmaz jelentős módosítást.
– Ha a gyógyszertár áthelyezése, átépítése, vagy vis maior helyzet következtében a gyógyszertár működtetése átmenetileg ellehetetlenül, a működtető írásbeli kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár működtetésének felfüggesztését legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezheti. Azonban a gyógyszertár működési engedélye a létesítési engedéllyel egyidejűleg visszavonásra kerül, ha a felfüggesztő döntésben megjelölt határidőn belül a gyógyszertár a működését nem kezdi meg.
– Azon a településen, ahol fiókgyógyszertár működött, de ott valaki közforgalmú gyógyszertárt kívánt nyitni, eddig a fiókgyógyszertár működési engedélye a közforgalmú gyógyszertár  megnyitásával egyidejűleg visszavonásra került. A jogalkotó a módosítással a már működő fiókgyógyszertár működtetőjét kívánja preferált helyzetbe hozni.

Az egészségügyi államigazgatási szerv az új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírását megelőzően a fiókgyógyszertár működtetőjét, 30 napos határidővel nyilatkozattételre hívja fel, hogy az adott településen vagy településrészen kíván-e közforgalmú gyógyszertárat működtetni.

Ha a fiókgyógyszertár működtetője úgy nyilatkozik, hogy az adott településen
– az újközforgalmú gyógyszertárat működtetni kívánja, akkor nyilatkozata megtételével
egyidejűleg köteles a közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló kérelmét az
egészségügyi államigazgatási szervnek benyújtani,
– az új közforgalmú gyógyszertárat nem kívánja működtetni, vagy a megkeresésre 30 napon belül nem nyilatkozik, akkor az egészségügyi államigazgatási szerv az új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot kiírja.

Az egészségügyi államigazgatási szerv az új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot akkor is kiírja, ha a fiókgyógyszertár működtetője az újonnan létesülő közforgalmú gyógyszertár létesítésére előírt törvényi feltételeknek nem felel meg. Az eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben fogja megállapítani.
Mindkét módosítást a Kamara korábbi kezdeményezéseivel összhangban fogadta el az Országgyűlés. A vis maior helyzetek kezelésére vonatkozó új szabály 2018. január 1-jén, a fiókgyógyszertárak létesítésének szabályozás-változása 2018. július 1-jén lép hatályba, ekkorra kell elkészülnie a részletes szabályokat tartalmazó Kormányrendeletnek is. Az ismertetés célja a figyelemfelhívás és nem pótolja a jogszabályok pontos megismerését.

Dr. Bartus György
alelnök

Szóljon hozzá!

(Kötelező.)

(Kötelező - nem jelenik meg.)

(Nem kötelező.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>