Mennyibe kerül ez nekünk?

November 1-jén indul az e-recept

Az EESZT, azaz az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér fejlesztése évek óta zajlik. Ennek a patikusok számára legfontosabb része a magyar elektronikus recept (e-recept), amely valójában egy vénykezelő és nyilvántartó tranzakciós rendszer – amit november 1-je után minden gyógyszertárnak használnia kell. Bár az eddigi kommunikáció szerint a szolgáltatás térítésmentes minden patikának, a start előtt nem sokkal kiderül, hogy mégsem teljesen ingyenes.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2017. szeptember 4-én fórumot hívott össze, hogy a szakma képviselôi pontos képet kapjanak az e-recept rendszerérôl, és a november 1-jéig, a kötelezô csatlakozásig elvégzendô teendôkrôl. A rendezvényen közel 1000 gyógyszerész jelent meg, a levegôben érezhetô volt a tanácstalanság és a feszültség. Ennek oka az elmúlt hónapok hiányos kommunikációja volt. A gyógyszerészek nem az EESZT indulását akarják akadályozni, vagy a rendszer szükségességét kritizálni, de tájékozódni szerettek volna.

Soha semmi sincs ingyen
Az EESZT fejlesztése évek óta zajlik, nemcsak a szakma, hanem a lakosság, a betegek felé is érkeztek az információk, mit tudnak majd elérni az új rendszeren keresztül, mihez lesz joguk, mennyivel lesz könnyebb a dolguk. A technikai megvalósításról, a teendôkrôl azonban a patikusok mit sem hallottak, csupán annyit, kötelezô lesz valami, amirôl szinte semmit sem tudnak. A tesztüzemben résztvevô kollégáktól érkezett ugyan némi információ, de ez sem hivatalos, sem megbízható nem volt, inkább aggasztó feladatokról szóltak a hírek. Új patikai rendszert kell használni. Be kell jelentkezni az EESZT-be. Fel kell küldeni egy felhôbe minden adatot. Kézzel kell rögzíteni a hagyományos recepteket. Hogyan? Mikor? Kinek lesz erre ideje? És mennyibe kerül ez majd nekünk?
A kommunikáció szerint a rendszerhez való csatlakozás ingyenes lesz a gyógyszertárak számára. Menet közben azonban kiderült például, hogy a Windows XP alatt futó rendszerek nem elég biztonságosak az EESZT használatához. A patikai rendszergazdák tehát kénytelenek presszionálni ügyfeleiket a géppark cseréjére – ez patikánként milliós tétel is lehet. Világossá vált az is, hogy az internetalapú rendszerhez megfelelô adat le- és feltöltési sebességre is szükség lesz. Ehhez talán új kábelt kell behúzni az officinába, és valószínûleg megnövekedik az internet-elôfizetés havidíja is. Újabb havi 10 ezres költség, és az EESZT telepítését még el sem kezdtük.
A személyzet minden tagjának ki kell váltania az eSzemélyit – ügyintézés. Hosszas és nem túl egyszerû regisztrációra lesz szükség az EESZT-hez való kapcsolódáshoz – ügyintézés. Ha a patikus nem képes egyedül csatlakoztatni a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott eSzemélyi-olvasót, hívni kell a rendszergazdát, akinek természetesen ki kell fizetni a kiszállási és/vagy munkadíjat – újabb 10 ezres költség.

Mi a helyzet az orvosokkal?
Továbbra is megválaszolatlan kérdés, hogy mennyi e-recept érkezik majd november 1-jétôl a gyógyszertárakba, ez ugyanis fôként a háziorvosokon, a háziorvosi rendszereken múlik. Ahogy keretes megjegyzésünkben olvashatják, azok az orvosok tudnak majd csatlakozni, akik együttmûködnek valamilyen szolgáltatóval. De mi a helyzet azokkal, akik ingyenes szoftverekkel dolgoznak (ennek jövô hónapban, cikkünk következô részében járunk utána), esetleg életkoruk, vagy egyéb okok miatt miatt nem is mutatnak hajlandóságot a csatlakozásra. Hiszen tudjuk, háziorvosból nagy hiány van.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelô adatai szerint 2015-ben 4817 háziorvos dolgozott Magyarországon, a legtöbb háziorvos Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Somogy és Tolna megyébôl hiányzik. A betöltetlen praxisok száma 10 százalék felett van, a praktizáló orvosok 44 százaléka pedig elmúlt 60 éves, 11 százalékuk pedig 70 felett jár. Vajon mikor állítanak ki e-receptet, amit mi expediálni tudunk?

Jön, aminek jönnie kell
A technikai fejlôdés megállíthatatlan és szükséges – ez nem vitás. Örvendetes, hogy szankciókat nem helyeztek kilátásba abban az esetben sem, ha a meghatározott idôpontig mégsem sikerül a csatlakozás, illetve megnyugtató, hogy 2018 végéig mindenképpen marad a papírvény (is). Ám a gyógyszerészek csatlakozásával kapcsolatban kommunikált ingyenesség nem állja meg a helyét, arról nem is beszélve, hogy a bonyolult és nem kielégítô tájékoztatás sem nyugtatja meg a szakmában dolgozókat.
Ezért megkértük a legnagyobb patikai rendszerfejlesztô cégek képviselôit, adjanak nekünk kézzel fogható, követhetô tanácsokat, illetve logikus magyarázatot kérdéseinkre. Dr. Légrádi Gábor, a Novodata Számítástechnikai Zrt. elnök-vezérigazgatója türelmünket kérte, mert mint elmondta, bizonyos kérdésekben még folynak az egyeztetések és rendszerjavítások, de ügyfeleik kezét nem engedik el a csatlakozás során, mindenben segíteni fognak, amint minden részlet tisztázódott. A következôkben Kiss András, a Quadro Byte Zrt. üzletág igazgatójával készült interjút olvashatják, aki a szeptember közepei állásról adott nekünk felvilágosítást.
Dr. Nagy Gabriella
gyógyszerész-fôszerkesztô

Alapvető kérdések az EESZT-ről

Mi az az EESZT?
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egy olyan felhôszolgáltatás (az adatokat a szolgáltató eszközein elosztva tárolják, ezek interneten hívhatók le), amelyet az egészségügyi szereplôk – betegek, köz- és magánfinanszírozású egészségügyi intézmények, szak- és háziorvosok, illetve gyógyszerészek használhatnak bizonyos jogosultságok mentén. A tér minden magyar állampolgár egészségügyi adatait tárolja, amelyek hozzáférhetôségérôl ô maga rendelkezhet. Megjelennek benne a vizsgálatai, diagnózisai, felírt gyógyszerei, így az ôt kezelô szakemberek láthatják a pontos betegútját, és ez alapján segíthetik terápiája hatékonyságát.

Mi az e-recept?
A magyar elektronikus recept az EESZT egy része, egy vénykezelô és nyilvántartó rendszer, amely biztosítja az e-recept, más nevén e-vény rendelését, tárolását, illetve egyszerûsíti kiváltását.

Ki tud e-receptet írni?
Az az orvos, aki csatlakozik az EESZT-hez: az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján erre minden, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles 2017 november 1-jétôl.

Mikor indul a rendszer?
2017. november 1-jén.

Melyek a csatlakozás első lépései?
1. Az expediáló szakembereknek (gyakorlatilag a patika teljes személyzetének) eSzemélyire van szükségük az EESZT eléréséhez, ennek kiváltása ingyenes a lakóhelyhez tartozó okmányirodában.
2. A https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu portálon regisztrálni kell a patikát a csatlakozási nyilatkozat kitöltésével. Ehhez szükség van a gyógyszertár OTH-azonosítójára, amely a www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso oldalon is megtalálható.
3. A csatlakozási dokumentumokat a gyógyszertár nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia, fontos, hogy az aláírási jogosultság igazolását is csatolni kell. Ezt postán el kell küldeni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1125 Budapest, Diós árok 3. címre.
Kit kell keresni, ha elakadunk?
A (06)1 920-1050-es számon az EESZT munkatársai segítenek, ahogy a csatlakozas.eeszt@aeek.hu e-mail címen is. A Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapján, az mgyk.hu-n megtalálhatóak az alapvetô információk, ezt érdemes átböngészni indulás elôtt.

Milyen technikai háttérre van szükség?
1. A patikák nagy részében mûködô számítástechnikai rendszerek képesek fogadni az EESZT-t. Gépparkcserét a Windows XP alatt futó gyógyszertáraknak javasolnak a patikai rendszerek szolgáltatói.
2. Az azonosításhoz szükségesek az eSzemélyi-olvasó készülékek, amelyek térítésmentesen a patikák rendelkezésére állnak.
3. Megfelelô internetkapcsolat szükséges, ez egy átlagos patkában 5/5 megabites (feltöltési és letöltési) sebességet jelent, Szükség lehet az internetelérés folyamatos biztosítása miatt kiegészítô internetszolgáltatásra.

Ki telepíti a rendszert?
Rendszerszolgáltatótól függôen több megoldás lehetséges. A Novodata Számítástechnikai Zrt., illetve az LX-Line Számítástechnikai Kft. munkatársai – költségtérítés ellenében – személyesen kimennek a helyszínre, és – levezénylik a csatlakozást. A Quadro Byte Zrt. munkatársai is kiszállnak, ha ügyfeleik kérik, de arra számítanak, hogy az eSzemélyi-olvasókat partnereik maguk is tudják telepíteni, a szoftvertelepítést pedig távvezérléssel kedvezô költségek mellett kívánják megoldani.

Nincs is ingyen?
Ami valóban nem kerül pénzbe, az a szoftverillesztés, ennek fejlesztését vállalták a gyógyszertári rendszerek szolgáltatói, illetve az állam. Térítésmentes továbbá az eSzemélyi-olvasó készülék. A gyors és akadálymentes mûködéshez azonban szükség van megfelelô minôségû internetre, ennek cseréjére a legtöbb patikában szükség lehet, illetve számolni kell a rendszergazdák kiszállási költségével, felügyeleti és munkadíjával is. Ahol elavult gépparkkal dolgoznak, ott azok cseréje is invesztíciót kíván.

Szóljon hozzá!

(Kötelező.)

(Kötelező - nem jelenik meg.)

(Nem kötelező.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>