A magyar gyógyszerpiac 2009-ben

Továbbra is a sanofi és a Plavix az élen

A patikai gyógyszerforgalom tavaly végre meghaladta a 2006. évi szintet, ám a növekedés továbbra sem kétszámjegyű. A dobozszámban mért forgalomban minimális visszaesés volt tapasztalható. Azonban sem a pozitív, sem a negatív elõjelû változások nem alakították át látványosan a legnagyobb gyógyszergyártók, illetve a legkelendõbb készítmények rangsorát.

 

2008-hoz képest a tavalyi év nem hozott nagy meglepetéseket a magyar gyógyszerpiacon. A nemzetközi történések a gyógyszercégek összeolvadási tendenciáját
mutatják, ami jelentõs változásokat eredményezhet az elkövetkezendõ években, és ez természetesen kihatással van és lesz a magyarországi helyzetre is. A hazai gyógyszerpiacon azonban jelenleg sem a vezetõ gyógyszercégek sorrendjében, sem pedig a vezetõ termékek pozíciójában nem történt jelentõs változás. A sanofi-aventis piacvezetõ terméke, a Plavix szabadalmának lejárta fogja csupán kissé megbolygatni az élmezõnyt.
A 2007-es törés után ismét növekedésnek indult a gyógyszerpiac, igaz, ez a növekedés továbbra sem kétszámjegyû, mint volt 2007 elõtt, azonban ismét egy stabilabb pálya kezd kirajzolódni. Tavaly a magyar gyógyszerpiac értéke 5,3 százalékkal, 553,8 milliárd forintra nõtt. Történt mindez 4,2 százalékos patikai és 10,4 százalékos kórházi forgalomnövekedés mellett. Ezen belül a vény nélkül kapható (OTC) gyógyszerek részesedése kevéssel 10 százalék felett volt. Mindenképpen eredménynek könyvelhetõ el, hogy a patikai forgalom meghaladta a 2006. évi szintet, ami 2007-ben és 2008-ban nem sikerült. A legnagyobb vállalatok mezõnyét továbbra is a sanofi-aventis vezeti.
A dobozforgalom az elmúlt három évben változó tendenciát mutatott. A 2007-es év nagy visszaesése után 2008-ban már pozitív növekedést mutatott a dobozszám alakulása Magyarországon. 2009-ben azonban ismét egy negatív tendencia jelentkezett, hiszen a dobozszám alakulásában 0,7 százalékos csökkenés mutatkozott.

 

 

Nemzetközi és hazai gyógyszeripari környezet

A nemzetközi gyógyszerpiaci környezetre legjellemzõbb tendencia a vállalatok összeolvadása volt. Az elmúlt év több jelentõsebb felvásárlást is hozott a piacon. A két legnagyobb horderejû akvizíció során
a Pfizer a Wyethet, illetve a Merck a Schering-Plough-t vásárolta fel. A következõ években az akvizíciók ütemének felgyorsulása várható, több okból kifolyólag is. Egyrészt a költséges innovációt a cégek egyre nehezebben tudják saját tartalékaikból fedezni; sok vállalat esetében nem áll rendelkezésre újonnan kijövõ innovatív termék, így egyre nehezebben tudják pótolni a szabadalmak lejártával járó veszteséget. Másrészt a szervezethatékonysági szempontok is arra ösztönzik a gyártókat, hogy kihasználják a méretgazdaságosság elõnyeit. Továbbá a vállalatok összeolvadásában a portfólióbõvítés és a földrajzi térnyerés is szerepet játszik.
A magyar gyógyszerpiaci környezetre a várakozás a jellemzõ. 2009-ben csupán igen korlátozott számú gyógyszer esetében történt befogadás, ami ráadásul új terápiás területet sem érintett, amivel nehéz helyzetet teremtett az innovatív gyártók számára. Az originális készítmények befogadása a következõ évben is kérdéses pont marad, mivel továbbra sem áll rendelkezésre megfelelõ keret e drága terápiák befogadására. A generikus készítmények alkalmazását segítõ ösztönzések hatása
továbbra is érzõdik a piacon. Ennek eredményeként – kezelési napokban mérve – a generikus gyógyszerek megelõzték az originális készítményeket, és piaci részesedésük 2009-ben is tovább nõtt. Bár forintban számolva még mindig az originális készítmények vezetnek, a különbség lassan, évrõl évre néhány százalékkal csökken.

 

 

Változatlan dobogós helyek

A gyógyszergyártók versenyében 2009-ben – 9,6 százalékos piaci részesedéssel, 52,97 milliárd forinttal – ismét a sanofi-aventis végzett az elsõ helyen, azonban növekedési üteme és piaci részesedése is enyhén csökkent az elõzõ évhez képest. A cég árbevételének egynegyede két vezetõ terméke, a vér- és vérképzõszervi (B csoport) szerek közé tartozó Plavix és a Clexane forgalmából származik. Portfóliójában azonban már most is átrendezõdés figyelhetõ meg, miután vezetõ termékének, a Plavixnak 2009-ben lejárt a szabadalma, amihez jelentõs forgalomcsökkenés párosult. Vezetõ termékei közül a Clexane-nál, és diabetológiai készítményénél, a Lantusnál is 25 százalék feletti éves növekedés volt megfigyelhetõ.
Tavaly csupán minimális átrendezõdést figyelhettünk meg a gyógyszerpiac értékének 54 százalékát kitevõ vezetõ gyártók top 10-es ranglistáján. A dobogón változatlan a sorrend, elsõ helyen a sanofi-aventis áll, másodikon a Novartis, harmadikon pedig a Teva. A Richter Gedeon és az Egis ismét kiszorult az élbolyból – õk 2009-ben is a negyedik és ötödik helyet tudták megszerezni. Átrendezõdés csupán a 7. és 8. helyen volt megfigyelhetõ, ahol is a GlaxoSmithKline megelõzte a Pfizert. A következõ évben – a már lezárult, vagy még folyamatban lévõ összeolvadásoknak köszönhetõen – további átrendezõdések várhatók a gyógyszercégek sorrendjében, gondoljunk csak a már említett Pfizer-Wyeth és Merck-Schering-Plough akvizíciókon túl a sanofi-aventis-Zentiva, a Teva-Pliva vagy éppen az Abbott-Solvay felvásárlásokra.
A tíz legnagyobb gyógyszercég közül a legmarkánsabb éves növekedés tavaly a Schering-Plough-nál volt tapasztalható, visszaesést pedig egyedül a Pfizer szenvedett el. A Magyarországon piacvezetõ gyógyszercég, a sanofi-aventis stagnálása piacvezetõ gyógyszere, a Plavix szabadalmának elvesztésével magyarázható.

 

 

A vezetõ terápiás területek teljesítménye

Tavaly a lakosság daganatellenes szerekre (L01X), lipidszintet módosító kardiovaszkuláris gyógyszerekre (C10A) és trombózis elleni készítményekre (B01A) költött a legtöbbet. Ezeket a gyógyszercsoportokat az antipszichotikumok (N05A) követik, az ötödik helyen pedig a citokinek és az immunmodulátorok (L03A) állnak.
A vezetõ öt terápiás területen belül az átlagárak az elmúlt évben növekvõ tendenciát mutattak, kivéve a trombózis elleni készítmények esetében, ahol is csökkent az átlagár. Tíz százalék feletti növekedést ezen a csoporton belül csak az antipszichotikumok, illetve a citokinek és az immunmodulátorok értek el. Közel hétszázalékos átlagár-növekedés volt megfigyelhetõ a daganatellenes szerek esetében, a lipidszintet csökkentõ kardiovaszkuláris gyógyszereknél azonban a növekedés az egy százalékot sem érte el.

 

 

Az OTC- és a vényköteles termékek piacának alakulása

A vezetõ tíz vényköteles termék forgalma tavaly a teljes piac kevéssel több mint kilenc százalékát tette ki. A lista élén nem történt változás, bár a Plavix forgalma jelentõsen csökkent az elõzõ évihez képest. A második (és harmadik) helyen viszont történt változás: az elõzõ év második helyezettjét, a Novartis Pharma Glivecjét a sanofi-aventis Clexane-ja szorította eggyel hátrébb.
A két legjelentõsebb növekedési mutatót 2009-ben a Schering-Plough biológiai gyógyszere, a Remicade, és a sanofi-aventis egyik trombózisellenes gyógyszere, a Clexane produkálta. Utóbbi a 2007-es kilencedik helyét 2008-ban a harmadikra cserélte fel, 2009-ben pedig a második helyig jutott. A Remicade a 2009-es értékesítési adatok alapján pedig a nyolcadik legnagyobb forgalmú gyógyszer Magyarországon. A Top 10 termékek közül a Plavix szenvedte el a legnagyobb csökkenést, amelynek elsõdleges oka – mint már említettük – a gyógyszer szabadalmi védettségének lejárta.
Az OTC-termékek piaci részesedése nem változott az elõzõ évhez képest. A 2009-ben a teljes piac 12 százalékát kitevõ nem vényköteles készítmények éves forgalmának növekedése nem érte el az elõzõ évi szintet: míg 2008-ban a növekedés 14 százalék körüli volt, addig 2009-ben 5 százalék alatt maradt.     
2009-ben az OTC-készítmények toplistáján nem történt lényeges változás, a mezõnyt továbbra is a sanofi-aventis fájdalomcsillapítója, az Algoflex vezeti – a 2007-ben még elsõ Béres Csepp elõtt. A harmadik helyet a Bayer Aspirin Protectje foglalja el, amit a sanofi-aventis Magne B6-ja követ.

 

Teplán Anna
gyógyszeripari elemzõ