Amiben úttörők voltunk

Környezettudatos gyógyszergyártók

Az Európai Unió, amely prioritásként kezeli a környezetvédelmet, bizonyos területeken – köztük a gyógyszeriparban is – kiemelten szigorú elvárásokat fogalmazott meg. A környezettudatosság azonban a magyar gyógyszeriparban nem új keletű viselkedési forma, már az európai szabályozás előtt része volt az életünknek.

Az első vállalati „zöld jelentéseket” az 1990-es években tették közzé Észak-Amerikában és Nyugat-Európában. A magyar gyakorlatot tekintve a gyógyszeripar ezen a téren is úttörő volt: bár 1999-ben még csupán 12 hazai cég tett közzé környezetvédelmi jelentést, az egyikük éppen egy gyógyszeripari vállalat volt.

A környezettudatosság a hazai gyógyszergyártóknál korán vált tradícióvá, illetve elkötelezettséggé. Így érthető, hogy a MAGYOSZ tagvállalatai megértették, elfogadták és már a csatlakozásunkat megelőzően is alkalmazták az Európai Unió környezetvédelemre vonatkozó legfontosabb alapelveit (megelőzés, elővigyázatosság, felelősség, integráció, tervezhetőség). Ennek következtében a csatlakozás hozta új feltételek és elvárások nem értek bennünket váratlanul, és az elért eredmények is egy hosszabb időszak munkájának gyümölcsei.

Szándék és eredmény

Mindannyian tudjuk, hogy a gyógyszer speciális termék. Piacra kerülését minden esetben alapos és hosszadalmas engedélyeztetési eljárás előzi meg az illetékes gyógyszerügyi hatóságoknál. Az elbírálásra beadott dokumentumok részletes leírást tartalmaznak a gyártási folyamatról, az ott alkalmazott berendezésekről és a felhasznált anyagokról. Az utóbbiak bármilyen módosítása kizárólag ugyanazon hatóság engedélyével történhet meg. Vagyis bármennyire is kezdeményezők, innovatívak vagyunk, a változtatások időigényesek, így – még ha elsőként rajtoltunk is – legjobb szándékaink szerint sem érünk mindig elsőként a célba. Holott több esetben is úttörők voltunk az adott területen: 

  • mi kezdeményeztük és létesítettük az első hazai veszélyes hulladékégetőt;
  • számos légtisztító berendezés (katalitikus oxidáló, kriogén kondenzátor stb.) legkorábbi referenciái a mi iparágunkban találhatók;
  • a nagyközönség számára is elérhető és érthető, önkéntes környezeti jelentések első készítői között is szerepel gyógyszercég;
  • a termékfelelősség jegyében lakossági gyógyszerhulladék-begyűjtési akciókat szerveztünk;
  • olyan kibocsátási paraméterek mérésére is felkészültünk, amelyeket nem szabályoznak általános határértékkel, ám ellenőrzésük ismereteink szerint mégis fontos.

Visszafogott kibocsátás

Azok a gyártási műveletek, amelyekkel a termékeinket előállítjuk – legyen szó akár kémiai, akár biológiai folyamatokról –, bonyolultak: általában sok, egymást követő lépésből, és nagyon alapos tisztítási műveletből állnak össze. E folyamatok még az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása mellett is olyan, jelentős mennyiségű anyagáramot produkálnak, amelyekből nem lehet, vagy nem érdemes már hasznos anyagot kinyerni.

E melléktermékek hatékony, biztonságos kezeléséről valamennyi hazai gyógyszergyár maradéktalanul gondoskodik: tagvállalataink a társadalmi felelősség jegyében ilyen célokra évente több mint 9 milliárd forintot költenek. Környezeti kibocsátásait minden gyártó felkészült, akkreditált laborokban ellenőrzi, s ezzel évente több ezer mérési adatot hoz létre, amit aztán az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsát. Egyik fontos célunk e kibocsátások mértékének, illetve hatásainak csökkentése, aminek érdekében, integrált környezetvédelmi beruházás keretében fejlesztjük a gyártási eljárásokat és korszerűsítjük a technikát.

Ha a gyártási folyamatban már nincs több fejlesztési lehetőség, tisztítóberendezések beépítésével érjük el, hogy kibocsátásaink mindenütt az előírt határérték alatt maradjanak. A fenti két cél elérése érdekében a hazai gyártók az elmúlt három év során csaknem 10 milliárd forintot költöttek. A további kibocsátás-csökkentési intézkedéseinket emisszió-csökkentési tervekre alapozzuk.

Látható és láthatatlan

Az eddig említett törekvések a lakosság számára szinte láthatatlanok. Azonban úttörő környezettudatos kezdeményezéseinknek vannak mindenki számára látható és kézzelfogható eredményei is. A hazai gyártók voltak például a kezdeményezői és jelenleg is ők finanszírozzák a mára már megszokottá vált patikai gyógyszerhulladék-begyűjtést, amit ugyancsak a társadalmi felelősségvállalás részének tekintünk.  

Dr. Ilku Lívia, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének igazgatója