Ár-számadás

A betegek megérezték a helyettesítés ösztönzését és a gyógyszerárak csökkentését

A Szinapszis Kft. piackutatási eredményei alapján 2012-ben a betegek gyakrabban tapasztalták, hogy vényköteles gyógyszerük kiváltása során a patikus olcsóbb készítményt javasolt nekik, és hogy a gyógyulás érdekében vásárolt tabletták ára is érezhetően csökkent.

A vényköteles gyógyszert vagy gyógyszereket rendszeresen szedő, krónikus betegek körében végzett felmérések rámutatnak: míg 2010-ben a kiváltók 22 százaléka válaszolta, hogy gyógyszerésze olcsóbb tablettát ajánl fel a vásárlás során, addig a tavalyi év második felében csaknem másfélszeres, 36 százalék volt e jelenséget tapasztalók aránya. Összességében a betegek mintegy 30 százalékának továbbra sem említették a csere lehetőségét.

A felmérések elemzése alapján egyértelműen látható, hogy főként az idősebb, több szem tablettát szedő páciensek jelentik a potenciális csere elsődleges célcsoportját, hiszen míg az egyfajta készítményt alkalmazók esetében 21, az 5 vagy annál többféle tablettát szedők körében már a betegek 42 százaléka tapasztalja a rendszeres felajánlást.

Ezzel szemben a betegek attitűdje a patikai helyettesítés kezdeményezése tekintetében nem változott jelentősen: míg 2010-ben a krónikus panasszal küzdők 9, 2012-ben 11 százaléka vallotta, hogy szinte minden alkalommal rákérdez erre a lehetőségre. Ugyanakkor nem változott azoknak az aránya, akiknél egyáltalán előfordul a proaktív érdeklődés. Érdekesség a csere ösztönzése kapcsán, hogy nincs jelentős különbség az 1-2 vagy 3-4 szem tablettát szedők körében; döntően a legalább ötféle gyógyszert alkalmazó betegeknél fordul elő sűrűbben, hogy szívesebben fogadnának alacsonyabb áron elérhető pirulát is.

A tavalyi évben végzett felmérés eredményei alapján egyébként a vényköteles készítményt alkalmazó betegek körülbelül egynegyedénél – döntően az alacsonyabb végzettséggel és jövedelemmel rendelkezők körében –fordult elő, hogy az orvosnál kezdeményezett gyógyszercserét, kifejezetten a tabletta ára miatt. Ezek a váltások elsősorban a magas vérnyomás, a túlzott savtermelés, a reflux, a koleszterinproblémák, a mozgásszervi megbetegedések és az allergia területét érintették.

A gyógyszerek ára csökkent, a terhek megítélése nem változott

A 2010-es évhez viszonyítva valamelyest mérséklődött azon betegek aránya, akik az ár miatt nem tudták kiváltani gyógyszerüket, hiszen míg korábban 13 százalékukkal gyakran, további 45 százalékukkal ritkán fordult ez elő, a 2012-es év második felében rendre 8, illetve 39 százalékos volt a terápiától ezen oknál fogva elmaradók aránya.

A vizsgált két évben a betegek által vényköteles gyógyszerekre költött összegek átlagos értéke is jelentősen csökkent. 2010-ben havonta csaknem 5800 forintot adtak ki a páciensek ilyen céllal, 2012-ben viszont már csak 4400 forintot.

Az így kifizetett összeg 2012-ben a betegek 35 százalékának jelentett komolyabb anyagi terhet, 65 százalékuk számára viszont elfogadható volt. Sőt, az utóbbiak közül sokan akár többet is hajlandóak lettek volna fizetni a jól bevált gyógyszerért. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a költségek ilyen szempontú megítélése már 2010-ben is hasonlóan alakult, egyetlen fontos különbséggel: ahogyan korábban már utaltunk rá, időközben jelentősen csökkent a vényköteles tablettákért fizetendő térítési díjak mértéke. Számokban kifejezve mindez azt jelenti, hogy amíg korábban a páciensek átlagosan havi 13 500 forintos gyógyszerköltséget minősítettek rendkívül jelentősnek, 2012-ben ennek a mértéke 9500 forint volt.

A végső döntés a páciensé

Természetesen fontos figyelembe venni, hogy a vizsgált időszakban komolyan éreztette a hatását, illetve rontotta a fogyasztók vásárlóerejét a gazdasági válság. Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a kutatás módszertanából (online megkérdezés) adódóan valamelyest felülreprezentált a magasabb végzettséggel és jövedelemmel rendelkezők aránya, vagyis elsődlegesen nem a szociálisan hátrányosabb helyzetű célcsoportok kerültek a mintákba.

Megfogalmazódó kérdés lehet tehát, hogy mennyire érzékelik tudatosan a fogyasztók a gyógyszerek árának változását, mennyiben tekintik „természetesnek” a költségek ilyen természetű mérséklését, és hogyan hatnak ezek a folyamatok a gyógyszer mint érték fogalmának megítélésére. A kutatás nem vizsgálta a cserék kapcsán esetlegesen felmerülő, hatékonyságban tapasztalható változásokat, de ebben a kontextusban az ár-érték arányának érzékelése is releváns lehet.

Összességében megállapítható, hogy a gyógyszerek ára az elmúlt időszakban a betegek által is érezhető mértékben csökkent. Mindemellett továbbra is magas azoknak az aránya, akik nem feltétlenül ragaszkodnak a legolcsóbb készítményekhez. Ennél fogva az elérhető terápiákkal kapcsolatos objektív tájékoztatás megadása mellett magát a döntést is érdemes lehet a páciensekre bízni.

Kiss Katalin, a Szinapszis Kft. kutatásvezetője 

A kutatásról
A Szinapszis Kft. 2012 augusztusában online, kérdőíves kutatás keretében vizsgálta a receptköteles készítmény(eke)t szedő krónikus betegek gyógyszerekkel kapcsolatos árérzékenységét. A válaszadók száma összesen 346 fő volt, a minta országos lefedettségű, életkor (18+), nem, régió és településtípus alapján vegyes. A kutatók a felmérés egyes kérdéseit 2010-ben hasonló módszerrel és mintán (n = 485, vényköteles gyógyszert szedő krónikus beteg) vizsgálták, így lehetőség nyílt az eredmények összevetésére. A két kutatási hullám mintájának összetétele betegségtípus, a betegségek, valamint az alkalmazott gyógyszerek számának előfordulása tekintetében is hasonló volt.