Betegek a neten

Az egészségügyi témájú fórumok és blogok elõnyei

Az internet mára az egészséggel és a betegséggel kapcsolatos kérdések tekintetében is a leggazdagabb információforrássá vált, ami az egészségi állapotunkkal kapcsolatos viselkedésünkre is kihat.

 

De mi nyújt a betegeknek az internet valójában? Azon túl, hogy az egészségüggyel, a különbözõ orvosokkal, szakorvosokkal és gyógyszerekkel kapcsolatos információhoz jutnak általa, alaposan megismerhetik a betegségeket, azok tüneteit, valamint a hagyományos és az alternatív terápiás megközelítéseket. A fentieken túl, az interneten érdekvédelmi szervezeteket is találhatnak, illetve egy olyan szociális, társas közeget, amely segít nekik feldolgozni a betegségükkel kapcsolatos gondolatokat, érzelmeket.

 

Motivációk

E felfokozott érdeklõdés mögött sokféle motivációs tényezõ rejlik, mint például elégedetlenség az orvos által nyújtott információ mennyiségével, esetleg minõségével; a megerõsítés igénye az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatban; továbbá a közösségi élmény és a felszabadultság érzése az „arc nélküli megszólalás miatt” stb. Mindez nagymértékben befolyásolja az emberek egészséggel és az esetleges betegségükkel kapcsolatos viselkedését. Bár számos portálon szakorvosok válaszolnak a feltett kérdésekre, vagy az egészség témakörében szakmai cikkeket, leírásokat, tanácsokat publikálnak, megeshet, hogy ezen írások nem feltétlenül érthetõek, és nem mindig adnak választ az egyedi kérdésekre, továbbá a válaszoló orvosok szakmai és etikai okokból elsõsorban arra biztatják a betegeket, hogy személyesen keressék fel orvosaikat.

 

Fórumok és blogok

Az online fórumokon és blogokon a hozzászólók tanácsokat kérnek és adnak a különbözõ betegségekkel, tünetekkel, a hagyományos és alternatív terápiás eszközökkel, esetleg az orvosi ellátással kapcsolatban, de nagyon fontos az érzelmi támogatás is, amit a betegek egymásnak nyújtanak. Összességében egy fórum vagy blog hitelességét a hozzászólók saját élménye, a személyesen átélt betegség, míg az információgazdagságot a számtalan hozzászóló egyéni tapasztalata biztosítja. A véleményeket formáló és tanácsokat is adó fórumozók többnyire tájékozott betegek és orvosok, akik rendszerint megakadályozzák a téves információk terjedését. A fórumokon kialakuló betegközösségek mindemellett elõsegítik a bizalmat. Ezekben a virtuális közösségekben nagyobb a hitelessége a régi, sokak által ismert tagoknak, ugyanakkor idõbe kerül, míg egy új hozzászóló elnyeri a többiek bizalmát. 

 

A felkészült betegek

A betegek természetes törekvése, hogy állapotukról, betegségükrõl és terápiás lehetõségeikrõl minél több információt gyûjtsenek össze. Egy hazai kutatásból kiderül, hogy a felkészült betegek háttértudása – függetlenül a szerzett információk minõségétõl – befolyásolja a diagnózis felállítását, a terápia meghatározását és a beteg adherenciáját.
Az új, felkészült beteg-orvos helyzetben a neten talált tájékoztatók, leírások, betegtárs-beszámolók által befolyásolt információk (külsõ kategóriarendszer) nagymértékben formálják a páciensek betegséghez való hozzáállását is. Így az orvos diagnózisra és terápiára vonatkozó döntései eleve egy kategorizált beszámolón alapulnak, míg korábban pusztán az orvos szaktudása határozza meg azokat.
     Egy nemrég lezajlott – orvosok, illetve betegeik körében végzett – kutatásból az is kiderül, hogy az orvosok egyrészt nincsenek felkészülve erre az új szituációra, másrészt kihívást jelent számukra az orvos-beteg kapcsolat kezelésében ez az új, felkészült betegtípus, hiszen megváltozik a hagyományos értelemben vett tudásaszimmetria.

 

Dr. Blasszauer Celia, Bársony Gábor