Biotechnológiában az élen

Interjú Tarcsa Mónikával, a Biogen Idec magyarországi vezetõjével

Ez év április 22-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg budapesti irodáját a Biogen Idec. A kizárólag biotechnológiai gyógyszereket forgalmazó gyógyszercég magyarországi cégvezetõjét elsõsorban itteni terveikrõl, illetve a szklerózis multiplex kezelésében betöltött szerepükrõl kérdeztük.
 

Pirulatrend: Az irodanyitást megelõzõen milyen formában voltak jelen a magyar piacon?
Tarcsa Mónika: A Biogen Idec elsõ készítménye, az Avonex már 12 éve van forgalomban Magyarországon. A gyógyszer az elmúlt 11 évben nagy nemzetközi, illetve hazai gyógyszercégeken keresztül jutott el a betegekhez. A készítmény forgalmazását hivatalosan 2009. január elsejétõl vette vissza a Biogen Idec. A másik gyógyszerrel, a natalizumab hatóanyagú Tysabrival kezdettõl, a termék 2008. januári magyarországi bevezetése óta én foglalkoztam. Most, hogy a cég kereskedelmi képviseletét megnyitottuk, a Biogen Idec teljes egészében maga végzi a készítményekkel kapcsolatos marketing, promóciós és orvostudományi feladatokat. A Richterrel együttmûködünk a törzskönyvezési és logisztikai területeken. 

 

PT: A közeljövõben várható-e, hogy bõvül a termékeik száma – akár Magyarországon is?
T. M.: Természetesen. Jelenleg negyvenegy molekulánk van a preklinikai, vagy valamelyik klinikai vizsgálati fázisban, illetve törzskönyvezés alatt. A Biogen Idec termékportfóliója az elkövetkezõ 15 évben több, ígéretes, saját vagy kooperációban kifejlesztett készítménnyel bõvül, több terápiás területet, mint például az onkológiát, az immunológiát vagy a kardiológiát felölelve. Egy-két éven belül újabb, a szklerózis multiplex (SM) kezelésére alkalmazandó – ezúttal szájon át szedhetõ – készítményünk jelenik meg, 7-8 éven belül pedig egy olyan gyógyszert szeretnénk törzskönyveztetni, amely a neuronok elpusztult velõshüvelyét építi vissza, vagyis, a jelenleg gyógyíthatatlan betegség lefolyását nem elnyújtja, hanem gyógyítja azt. Magyarország a cég eddig folytatott klinikai vizsgálatainak szinte mindegyikében részt vesz. A jövõben is szeretnénk ezt a sikeres munkakapcsolatot folytatni a neurológia és a már korábban említett új terápiás területeken.

 

PT: Miben különbözik a Biogen Idec a többi biotechnológiai cégtõl?
T. M.: Abban, hogy hivatásunk és egyben szenvedélyünk is a betegeink állapotának javításáért folytatott küzdelem! Emellett, biztosan állíthatjuk, hogy nagyon kevés olyan vállalat van, amelyik specializáltan biotechnológiai gyógyszerekkel foglalkozik. Még kevesebb, amelyik a termékei kapcsán a kutatás-fejlesztéstõl kezdve egészen a piaci értékesítésig mindent maga végez. Rólunk mindez elmondható. Másrészt, olyan betegségekre fókuszálunk, amelyek eredete nem ismert, vagy ha ismert is, a gyógyítása, kezelése nem megoldott. A Biogen Idec az a biotechnológiai cég, amelyik a szklerózis multiplexben szenvedõ, kezelhetõ betegeknek a legideálisabb terápiás megoldásokat nyújtja.

 

PT: Beszéljünk röviden ezekrõl a készítményekrõl: miben nyújtanak segítséget a szklerózis multiplexben szenvedõknek?
T. M.: Az SM relapszáló-remittáló kórformájában alkalmazható, elsõ vonalbeli készítményekbõl jelenleg négy van a forgalomban Magyarországon. Ezek mindegyike injekciós készítmény, amelyek hatékonysága a törzskönyvezés céljából elvégzett klinikai vizsgálatok alapján egy-két százalékos eltéréssel nagyjából azonos. A készítmények nem gyógyítják a betegséget, csupán a betegség lefolyását nyújtják el; a relapszusok, vagyis a gyulladásos állapotok számát csökkentik, aminek köszönhetõen a beteg késõbb kerül a mozgásában korlátozott, esetlegesen a tolószékes állapotba.
Ezek a gyógyszerek körülbelül 30 százalékos hatékonysággal mûködnek, vagyis három gyulladásos folyamatból egyet kivédenek. Akiknél ezek a szerek nem hatásosak, mert nem csökkentik a relapszusok számát, illetve akiknél nagyon gyors a betegség lefolyása, tehát rövid idõn belül nagyon sok gyulladásos folyamat történik, azoknál alkalmazzák az ezekben az indikációkban törzskönyvezett, natalizumab hatóanyagú monoklonáris antitest készítményt, a Tysabrit. A közel 10 év „terápiás csend” után megjelenõ  gyógyszert 2006 végén törzskönyvezték. Magyarországon jelenleg az egyedi méltányossági finanszírozási formában érhetõ el azon betegek számára, akik a készítmény használati indikációs körébe beletartoznak. Ennek a második vonalbeli készítménynek a kiemelkedõ hatékonysága azt eredményezi, hogy a Tysabri kezelésben részesülõ beteg gyakorlatilag tünetmentessé válik és úgy érzi, a mindennapi életében tapasztalja, hogy általános állapota javul. Magyarországon, a jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok keretén belül 34, világszerte körülbelül 40 ezer beteg kapja ezt a készítményt, akiknek nagy része újra munkaképessé, a családjuk és a társadalom teljes értékû, aktív tagjává vált. 

 

PT: Egy ilyen szûk terápiás területen jelen levõ vállalat tud-e olyan hangos lenni, akar-e olyan látványosan jelen lenni a piacon, mint egy óriáscég?
T. M.: Világviszonylatban, azt gondolom, elég „hangosak” vagyunk, legalábbis a biotechnológia területén, ahol az elsõ-második helyért vetélkedünk riválisainkkal. Magyarország egy külön történet: itt sem az orvosok szélesebb rétegében, sem a gyógyszerészek körében nem ismert a Biogen Idec név. Ennek talán legfõbb oka, hogy a gyógyszereink, – mivel igen költséges kutatás-fejlesztési folyamat áll mögöttük –, nagyon drága készítmények, amelyeket az Országos Egészségügyi Pénztár  2008. február 1-jéig – különkeretes formában támogatott. Ez azt jelenti, hogy a kezelésre alkalmazott gyógyszerek, közöttük az Avonex injekció is, ki sem kerültek a közforgalmú patikákba. Kizárólag a magyarországi SM központokban kaphatták meg a kezelt betegek. Jelenleg, a kijelölt SM-centrumokban praktizáló 50-55 SM-re szakosodott neurológus írhatja fel ezeket a készítményeket. 2008. február 1-tõl az õ receptjükkel közforgalmú patikában beszerezhetõek a kezelésre alkalmazott injekciós és infúziós készítmények. Az SM-et kezelõ orvosok és az SM-centrumban dolgozó szakszemélyzet jól ismeri a Biogen Idec nevét.
A cég természetesen Magyarországon is szeretne szélesebb körben ismertté válni, szeretnénk felépíteni a cég imidzsét, ám ennek fokozatai vannak. A készítményeinket finanszírozó OEP és a velünk együtt dolgozó orvosok is több éve ismerik a céget és annak jelenlegi munkatársait. A betegek felé a promóciós rendeletekben és törvényekben foglaltaknak megfelelõen kommunikálhatunk, így például a május 1-je óta mûködõ  portálon adhatunk információt azokról a terápiás területekrõl és megoldásokról, amelyeken és amelyekkel dolgozunk.
Egyik fõ feladatunknak tekintjük az SM kezelésben részt vevõ orvosok és szakdolgozók szakirányú képzését, valamint a betegek, hozzátartozóik és a környezetük tájékoztatását magáról a betegségrõl, annak legújabb tudományos kutatásairól és terápiás megoldási lehetõségeirõl.

 

PT: Speciális pozíciójukból adódóan, az önök esetében van-e értelme piaci versenyrõl beszélni?
T. M.: Minden cég elsõsorban saját magához méri magát. A legfontosabb mérõszámok, hogy mi mennyit tudtunk fejlõdni, és a piac mennyit fejlõdött. Ha jobban növekszünk, mint a piac – elsõsorban az értékesítési volumen és az általunk kezelt betegek száma szempontjából –, az számít üzletileg pozitív tendenciának. Ha a terápiás területen belüli versenyrõl beszélünk, akkor Magyarországon négy és globálisan is négy nagyon jelentõs cég van, amelyik forgalmaz készítményeket ebben az indikációban. Ezek közül egyedül a Biogen Idec az, aki kizárólag biotechnológiával foglalkozik. A verseny ezzel együtt természetesen folyik a szklerózis multiplex készítmények piacán. Ugyanakkor hozzátenném, a Tysabrinak, mint második vonalbeli szernek, jelenleg nincs versenytársa: mi vagyunk az egyetlenek, akik két termékkel, egy elsõ- és egy második vonalbeli szerrel vagyunk jelen ezen a piacon, amibõl ilyen módon 24-25 százalékban részesedünk.

 

PT: Végezetül ejtsünk néhány szót a Biogen magyarországi leányvállalatáról! A cégnél jelenleg négy ember dolgozik; hogyan osztják fel egymás között a feladatokat?
T. M.: Csapatunk a magyarországi piac jelenlegi méreteihez és igényeihez alkalmazkodva épült fel. A készítményeinket használó 470-480 szklerózis multiplexes betegünk kezelésében 55 orvossal és 30-35 nõvérrel dolgozunk együtt. Kollégáink az orvosszakmai- és marketinginformációkkal, illetve képzési programjainkkal minden szakmai partnerünkhöz eljutnak. A központunkban dolgozó kollégánknál futnak össze a szakmai kommunikáció szálai. Én ezen feladatok irányítása mellett a cégvezetõi feladatokkal, mint pénz- és személyzeti ügyek, etikai-, jogi- és finanszírozási ügyekkel foglalkozom. Az idei év közepétõl kezdve  egy, a klinikai kutatások bonyolításában gyakorlott új kollégánk fogja intézni a jelenleg folyó és a jövõben induló Biogen Idec gyógyszervizsgálatok magyarországi teendõit.

 

PT: Végezetül egy személyes kérdés. Azzal együtt, hogy komoly szakmai múlt áll ön mögött, valószínûleg a legfiatalabb hazai gyógyszercég-vezetõk közé tartozik. Hogyan kezeli a vállalatirányítással járó kihívásokat?
T. M.: Az elmúlt 13 évben több, nemzetközi, nagymúltú gyógyszercégnél dolgoztam mind hazai, mind nemzetközi szinten. Bármilyen munkakörben kezdtem is, nagyon gyorsan kiemeltek: menedzseri pozíciókat kaptam, ami nagyon nagy kihívás, ugyanakkor nagy lehetõség is a fejlõdésre. Megtiszteltetésnek éreztem a Biogen Idec megkeresését és azt, hogy felkértek erre az egyáltalán nem könnyû feladatra. Kis cég vagyunk, egy nagyon jó képességû, õszinte, motivált csapattal és egy nagy anyavállalati támogató háttérrel. Számomra jelenleg a legnagyobb kihívást, az általános cégvezetés nagy részét képezõ feladatkörök minden elvárást kielégítõ kezelése jelenti. Ezekkel korábban, marketingmenedzserként nem kellett foglalkoznom; az idõm nagy részét most ez utóbbiak teszik ki, amellett, hogy a marketing továbbra is a „legkedvesebb” számomra.
A cégindítás és vezetés minden kihívása, nehézsége ellenére látom a mostani befektetéseink jövõbeni szépségét, értelmét, sikerét. Azt gondolom, hosszú távú, sikeres jövõ áll a Biogen Idec és annak magyarországi leányvállalata elõtt is.

 

Tarcsa Mónika
A Biogen Idec magyarországi ügyvezetõje 1997-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Pályája kezdeti szakaszán, az Abbott Laboratoriesnél az AIDS-kezeléssel és perinatológiával foglalkozott. A Richternél nemzetközi termékmenedzserként – a régió nyolc országában – éppen az Avonexért volt felelõs; hét évvel ezelõtt így találkozott a Biogennel, ám a szorosabb együttmûködésig még egy hosszabb kitérõ következett. Elõbb az Actavis nemzetközi marketing-menedzsereként tevékenykedett, Dublinból utazva be a kontinenst. Végül magánéleti okok miatt döntött úgy, hogy feladja ezt a pozíciót, s itthon egy gyógyszeriparra szakosodott marketing-tanácsadócég, az LHS Consulting berkeiben talált új kihívásokra. Onnan ment szülési szabadságra, ahonnan 2008-ban már a Biogen Idec hazai leányvállalatának élére tért vissza.

 

Beszédes számok
A Biogen vállalatot 1978-ban svájci gyógyszerészek alapították, azonban a kutatási és gyártási tevékenység súlypontja hamarosan az Egyesült Államokba tevõdött át. 2003-ban történt meg a Biogen és az amerikai IDEC Pharmaceuticals egyesülése. A betegek jelenleg a világ több mint 90 országában vehetik igénybe a cég által kínált terápiákat. A vállalat tavalyi bevétele elérte a 4,1 milliárd dollárt, ami 29 százalékkal haladta meg az egy évvel azelõtti összeget. A Biogen Idec, amely bevételének csaknem 30 százalékát fordítja kutatás-fejlesztésre, világszerte több mint 4200 alkalmazottat foglalkoztat.

 

TT