Egységes gyógyszerárak

Pirulatrend, Kongresszusi melléklet – 4. rész

Senki nem tudja, miért most vetődött fel a kamarában az egységes gyógyszerárak bevezetésének ötlete. Az államtitkárságon nincs napirenden a téma, és a piac szereplőinek támogatására is hiába vár az MGYK elnöke.

Támogatja-e a „hatósági” gyógyszerárak újbóli bevezetését?

Dr. Mikola Bálint: Nem. Még akkor sem, ha jelenleg ez a gyógyszerészek egyetlen, árréstömeg-növelést lehetővé tévő eszköze. Elképesztőnek tartom, hogy a köztestületünk vezetője ezt a témát minden egyeztetés nélkül, csak úgy bedobja a médiába, hadd borzolódjanak a kedélyek. Óriási felelőtlenségre vall. A versenyhelyzetet nem így kell felszámolni.

Ha egy kicsit a dolgok mögé nézünk, lassan tényleg visszaépítjük a letűnt gyógyszertári központokat. Csak most egy szép nagy Országos Gyógyszertári Központ felépítése zajlik.

Korodi Karolina: Nem. Véleményünk szerint a jelenlegi piaci körülmények között egy ilyen lépés teljesen ellehetetlenítené a szektor működését. A hazai patikák már most is komoly gondokkal küzdenek, és a hatósági ár bevezetése tovább rontana a jövedelmezőségükön.

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Nem, hiszen ezzel meggátolnák a patikákat abban, hogy a kedvezményes áron beszerzett készítményeket alacsonyabb áron tovább tudják adni a betegeknek.

Dr. Molnár Zsuzsa: Igen és nem – a válasz nézőpont kérdése. A lakosság szempontjából lehet pozitív hozadéka annak, ha a betegeknek nem kell patikáról patikára vándorolniuk, hanem mindenhol ugyanazon az áron érhetik el a gyógyszereket. Természetesen az MGYK szándéka is érthető, hiszen az árverseny megszüntetésével várhatóan ismét területi alapon oszlik majd el a gyógyszerfogyasztás. Ez a lépés a kispatikákat erősítheti, a városi, eddig „akciókkal” manipuláló (lánc)patikákat pedig gyengítheti.

A következmények azonban ismét csak felvetnek néhány kérdést. Hogyan fogják motiválni az egyre fogyatkozó számú patikalátogatók a gyógyszertári dolgozókat, ha nem az akciókkal? Ki állapítja majd meg a „hatósági árat”, az OEP vagy a kamara? Hogyan fogják megszabni az árakat? Mi történik a patikaláncokkal, akik eddig esetleg olcsóbban szerezték be a gyógyszereket? Mi lesz a sorsa a független patikai csoportosulásoknak, akik pontosan azért jöttek létre, hogy együtt szervezzenek akciókat? És visszautalva az első felvetésre: vajon a betegeknek tényleg jó-e a régi-új „hatósági ár”? Sőt, az a helyzet is előállhat, hogy az egységesített árak egyben magasabb fogyasztói árat is jelentenek, és így, bármekkora is egy gyógyszertár árrése az adott gyógyszeren, ha nem tudja értékesíteni, akkor bizony a nyakán marad.

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Az árrés emelése nélkül ez elképzelhetetlen.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Ez minden mozgásteret elvenne a patikáktól, amivel eddig a bevételeket illetően játszhattak. A kérdés másik vetülete etikai jellegű, és a beteget érinti, hiszen vannak patikák, amelyek „csillagászati” árakkal dolgoznak. A megoldás szerintem inkább egy árintervallum megállapítása lenne.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Nagy visszalépésnek tartanám, és feleslegesnek is, hiszen nincsenek akkora különbségek, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni. Úgy gondolom, ez is csak egy gumicsont, amit rághatunk, miközben a háttérben sokkal nagyobb horderejű dolgok történnek.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Nem támogatom a hatósági árat. Esetleg a maximalizált ár bevezetését tartanám elfogadhatónak.

Dr. Ilku Lívia, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének igazgatója: Jelenleg semmilyen írott anyagunk nincs a gyógyszerészkamara elgondolásával kapcsolatban, se koncepció, se normaszöveg-tervezet. Így egy ilyen kardinális kérdésben felelőtlenség lenne bármit is mondani. Amennyiben tisztul a kép, és látjuk, hogy ténylegesen mit szeretnének és milyen eszközökkel, akkor tudunk majd reagálni.

Dr. Illés Zsuzsanna, a Generikus Gyógyszergyártók és Gyógyszerforgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének igazgatója: Nem. A válasz megadásához több körülmény egyidejű mérlegelésére, valamint a kérdés pontosítására, a majdani jogszabályok megismerésére lenne szükség. Gyártói oldalról kizárólag a receptköteles készítmények esetében tartjuk egyáltalán elképzelhetőnek a hatósági ár bevezetését. Az OTC-készítményekkel kapcsolatban ezt egyesületünk egyáltalán nem támogatja.

Amennyiben a hatósági ár bevezetésének célja a gyógyszerek árának további csökkentése, az súlyos károkat okozhat, és azt egyesületünk ugyancsak nem támogatja. Az erőltetett árcsökkentések ugyanis a minőség romlását eredményezhetik, ami a biztonságos betegellátást is veszélybe sodorhatja. Működési kereteik további szűkítésével a patikák – jelenleg is válságos – helyzete is tovább romolhat.

Jakab Zoltán, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke: Nem. Első lépésként egyeztetést javasolunk az érintettek bevonásával. Olyan szabályozást támogatunk, ami figyelembe veszi a betegek érdekeit, és a piaci szereplők versenyét sem korlátozza.

Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke: Nem. Bár a javaslat részleteit még nem ismerjük, több oka is van annak, amiért a felvetést aggályosnak tartom:  

1. Az egységes gyógyszerárak bevezetése a lakosság egy részénél többletkiadást eredményezhet, hiszen a vásárlók nagy része ezután nem részesülhetne a jelenlegi akciókból. 

2. Sérti az egyébként magántulajdonban lévő patikák önálló gazdálkodását. A szabad ár ugyanis egy eszköz a patikák kezében ahhoz, hogy legalább részben a helyi viszonyoknak megfelelően árazzanak és gazdálkodjanak. 

3. A nem támogatott termékek forgalma alapján a nagykereskedők emelt szintű iparűzési adó megfizetésére kötelezettek. Amennyiben e termékek ára fixesítésre kerül, úgy egy esetleges adómérték-változás könnyen azt eredményezheti, hogy ezen adóköteles termékek kikerülhetnek a gyógyszertárak rabattalapjából.

Nem tart-e attól, hogy az árak egységesítése (az ugyancsak felmerült gyógyszeráfa-emeléssel megfejelve) nem javítani, hanem rontani fogja a patikák jövedelmezőségét, s így fennmaradási esélyeit?

Dr. Mikola Bálint: De igen, tartok tőle. Nem bizalom vagy bizalmatlanság kérdése, hogy valaki valaha fogja-e pótolni a gyógyszerbiztonság fenntartásához szükséges forrásokat. A szakma csak olyan folyamatokat támogathat, amelyek feltételei már adottak. Az, hogy mi magunk, gyógyszerészek kezdeményezzük a forráscsökkenés lehetőségét hordozó lépéseket, számomra elképesztő.

Korodi Karolina: A gyógyszertárak fenntarthatóságát az OTC- és egyéb termékek forgalmazása biztosítja. Ha bevezetik a hatósági árat, az tovább rontja a patikák jövedelmezőségét. Ebben az esetben a gyógyszertári árrés növelése jelenthet megoldást a számukra.

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: De, tartok. A jelenlegi patikaszám és árréstömeg nincs egyensúlyban, továbbá a gyógyszertárak területi eloszlása is felborult, és ezt a helyzetet csak tovább súlyosbítaná egy esetleges gyógyszeráfa-emelés. Kívánatos volna az egyensúly helyreállítása.

Dr. Molnár Zsuzsa: Az árak egységesítése szerintem elhamarkodott döntés lenne, és egyelőre úgy tűnik, nem támogatja egységesen minden patikus. Ha az egységes gyógyszerárak és/vagy az áfaemelés révén magasabbak lesznek a gyógyszerárak, lépéskényszerbe kerül a szakma. Ha nem reagál gyorsan és jól a társadalom igényeire, akkor – előbb vagy utóbb – az élet fogja kikényszeríteni a változásokat és a változtatásokat.

Dr. Peterdi Béláné: De igen, tartok tőle.

Dr. Kresznovszki Miklós: A válaszomat lásd fent.

Dr. Lukács Ádám: Tartok is tőle, meg nem is. Ha megtörténik, biztos, hogy kedvezőtlen számokat fog eredményezni. Ugyanakkor, mint mondtam, ez is csak egy gumicsont.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Az egységes árak bevezetésével sok patikánál romlana a jövedelmezőség.

Dr. Illés Zsuzsanna: Egy ilyen intézkedéssel a gyógyszertárak jövedelmezősége is tovább romolhat. Az is előfordulhat, hogy a bevételek elmaradása miatt, fennmaradásuk biztosítása érdekében a patikák nagyobb kedvezményeket követelnének meg a gyártóktól. A gyógyszertárak „eltartása” azonban nem lehet gyártói feladat, ezért lenne szükség a vényköteles készítményekre vonatkozóan pontosan meghatározott, reális patikai árrés- és diszkontár-szabályozásra. A vaklicit által okozott, gyártói oldalon jelentkező bevételkiesés, illetve a patikák felől érkező pénzügyi nyomás akár termékhiányhoz, illetve készítmények kivonásához is vezethet. Az áfaemelést sem támogatjuk, mivel az egyértelműen a betegterhek növekedésével járna együtt.

Jakab Zoltán: Nem megfelelő előkészítés esetén akár az is előfordulhat, hogy egy rossz, a szereplők számára hátrányos szabályozás születik. 

Dr. Küttel Sándor: De igen. Az előző kérdésre adott válaszomból következik, hogy ebben az esetben várhatóan lenne olyan patika, amelyik árréstömeget veszítene, és olyan, amelyik vásárlókat is. Ráadásul az eddigi tapasztalatok alapján nem gondolom, hogy a fix árakat minden esetben valamennyi piaci szereplő számára méltányosan alakítanák ki. Ha a fixesítés kizárólag a fogyasztói árat érintené, az óriási feszültséget keltene az ágazat szereplői között. Szélsőséges esetben mindez ellátási problémákhoz is vezethetne, de akár versenyhivatali ügyeket is generálhat.

Megjegyzem továbbá, hogy egy fix áras termék esetében mind a nagykereskedőknél, mind a patikáknál készlet-átértékelési (vagy éppenséggel -leértékelési) problémák is felmerülhetnek.

Szerintem nemcsak maga a javaslat rossz, hanem az időzítése is szerencsétlen. Ugyanis nemrég került napvilágra a hír, miszerint az OEP lehet az állami patikák tulajdonosa. Nagy kérdés, hogy ez – akár információk, akár finanszírozás tekintetében – jelenthet-e versenyhátrányt egy-egy, majdani állami patika körzetében működő magángyógyszertárnak. 

A vény nélkül kapható készítményeket általában a rendszergazdája által kikalkulált áron, vagy annál olcsóbban/drágábban adja? 

  1. A rendszergazda által kiszámolt áron
  2. Annál olcsóbban
  3. Annál magasabb áron

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: A rendszergazda nem ajánl árakat, így a beszerzési árhoz viszonyított, lineáris fix árrést alkalmazok.

Dr. Peterdi Béláné: Változó, a kereslettől függően mindhárom variáció előfordulhat.

Dr. Kresznovszki Miklós: A rendszergazda által kiszámolt áron.   

Dr. Lukács Ádám: Mindegyik variációval találkoztam már. A legelterjedtebb az A, utána a B, és elvétve a C is előfordul. Az eltérés sem százalékosan, sem értékben nem jelentős.

Dr. Vásárhelyi Csaba: A vény nélkül kapható gyógyszereket a rendszergazda által ajánlott árnál olcsóbban adom.

grafikon4