Ellenszélben

Pirulatrend, Kongresszusi melléklet – 6. rész

Kiadónk immáron negyedik alkalommal készítette el szokásos, a siófoki gyógyszerészkongresszusra időzített mellékletét. Úgy gondoltuk, idén is aktuális kérdéseket feszegetünk az árrés, a bevételnövelés lehetőségei, a gyógyszerészi patikatulajdonlás, az ügyelet, illetve az egységes gyógyszerárak kapcsán.

A kapott válaszokat olvasva megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi szituációban sem a döntéshozóknak, sem a gyógyszerészeknek nincs könnyű dolguk. Ellenszélben dolgoznak a patikusok, akiknek mindennapi munkáját, megélhetését nemhogy megkönnyítik, sokkal inkább nehezítik a feléjük megfogalmazott újabb és újabb elvárások, illetve a velük szemben támasztott követelmények. A szakmaiság erősítése szinte minden esetben anyagi áldozatot követel gyógyszertáruktól. A pénzügyi egyensúly fenntartása viszont nem a zavartalan szakmai munka, hanem az üzleti szemlélet előtérbe kerülését eredményezi.

Ellenszélben dolgozik a törvénymódosító javaslatokat megfogalmazó kamara, és az azokat jogszabállyá, rendeletté formáló döntéshozó is. A bevezetett új szabályozási elemek több esetben is nem a várt eredményt hozzák, és a piac szereplői részéről sem mindig mutatkozik fogadókészség a felkínált partnerség elfogadására. A következőkben röviden összegezzük az egyes kérdésekre kapott válaszok legfőbb tanulságait.

A gyógyszertárak gazdasági helyzete: „két forint veszteség, egy forint kompenzáció”

A felvetett témák sorában ez az egyetlen olyan kérdéskör, ahol a válaszadók között markáns frontvonal alakult ki. Míg a megkérdezett gyógyszerészek többsége szerint folyamatosan romlik a patikák jövedelmezősége, az államtitkárság és a kamara ezen a téren optimizmusának ad hangot. Dr. Szócska Miklós és dr. Hankó Zoltán is konkrét számokkal támasztja alá, hogy az idei évre várható, állami kompenzációkkal kiegészített összpatikai árréstömeg magasabb lesz, mint a korábbi évek hasonló eredményei. A patikavezetők zöme azonban még mindig úgy látja, több pénz megy el a vámon, mint amennyi bejön a réven.

A névvel válaszolók közül senki sem lát lehetőséget a patikai árrés közeljövőben történő emelésére, a Szinapszisnak válaszolók csaknem negyede azonban még mindig reménykedik ebben.

A patikai termékkör bővítése: „nem vagyunk bazár!”

Míg a döntéshozók ragaszkodnak a gyógyszertárak egészségügyi intézmény jellegéhez, és nem a patikai profilbővítésben látják a talpra állás lehetőségét, a gyógyszerészszakmai szervezetek vezetői támogatják az ilyen módon történő forgalomnövelést. Kérdés, hogy az elképzelésekből az érdekképviseletek mit tudnak áttuszkolni a szabályozás sűrű hálóján.

Némiképp meghökkentő, hogy a kiskereskedelmi árrés közeljövőben történő emelését gyakorlatilag senki sem tartja valószínűnek, a patikai termékkör bővítését – mint a bevételek növelésének igen egyértelmű eszközét – a Szinapszis által megkérdezett gyógyszerészeknek több mint a fele még ma is elutasítja.

Tulajdonviszonyok: „mindig van kiskapu”

A Szinapszis kérdőívére válaszoló kisebbségi tulajdonos gyógyszerészek közül csupán minden ötödik jelezte, hogy él a tulajdonvásárlási lehetőséggel. A többiek nem akarnak, vagy – ideális pénzügyi lehetőség hiányában – nem tudnak többségi tulajdonrészt szerezni.

Szigorú szabályozás ide vagy oda, a megkérdezettek túlnyomó többsége szerint a jövőben is lesznek kiskapuk, amelyek révén a nem szakmai befektetők továbbra is jelen lehetnek a patikai vállalkozásokban.

S hogy mennyire azonos forrásból táplálkoznak a köztestület, illetve a szaktárca első emberének gondolatai, mi sem mutatja jobban, mint a strómanok és a zsebszerződések elszaporodásának veszélyét firtató kérdésünkre adott válaszuk. Ebben a témában több mondatuk is gyakorlatilag szóról szóra megegyezett, amiből nem derül ki: a kamara győzi meg hatékonyan az államtitkárságot a maga elképzeléseiről, vagy fordítva.

Ügyelet: „még az áramszámlát sem fedezi”

A legegységesebb állásfoglalás a jelenlegi ügyeleti rendszer megítélése során hangzott el. Úgy tűnik, mindenki tisztában van azzal, hogy magánvállalkozások látnak el állami feladatot, amihez semmiféle központi pénzügyi támogatást nem kapnak. Az ügyeletes gyógyszertárak mindegyike veszteségként könyveli el ezt a számára kötelezően előírt tevékenységet. A megoldás elodázhatatlannak tűnik, éppen ezért furcsa, hogy a szakma legfőbb érdekképviseleti szervének elnöke e kérdésünk kapcsán nem állt elő konstruktív javaslatokkal. Az egészségügyért felelős államtitkár azonban jelezte: látja a problémát, és a közeljövő feladatai között tartja számon annak rendezését.

Egységes gyógyszerárak: „a versenyhelyzetet nem így kell felszámolni”

Hankó Zoltán szerint szakmailag indokolt lenne valamennyi gyógyszerkörben bevezetni az egységes árakat, azonban a hivatalos kezdeményezéshez szükség lenne a gyógyszerpiac valamennyi szereplőjének egyetértésére. Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság erre reagálva jelezte, hogy náluk jelenleg nincs napirenden a nem támogatott gyógyszerek egységes árának bevezetése. Kíváncsiak voltunk a gyártók, a nagy- és kiskereskedők véleményére is.

A lapunknak névvel nyilatkozók körében gyakorlatilag teljes a konszenzus: a piaci szereplők elutasítják a hatósági ár újbóli bevezetését. E témában dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke taglalta részletekbe menően aggályait, az érintetteket hátrányosan érintő következményeket. Ugyanakkor érdekes, hogy a Szinapszis kérdőívére válaszoló gyógyszerészek csaknem fele támogatja az ötletet. Ennek okát csak találgatni tudjuk, hiszen az elképzelés részletei még nem kerültek nyilvánosságra.