Fogyasztói forradalom

Egy vezérigazgatói felmérés tapasztalatai

A gyógyszer- és egészségipar termékeit és szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztók minden korábbinál erősebb pozícióba kerültek – mutat rá a PwC Magyarország A változás állandósága – Betekintés a hazai gyógyszer- és egészségipar üzleti tendenciáiba című felmérése. A kutatásból az is kiderül: a cégek rengeteg energiát fordítanak arra, hogy képesek legyenek megfelelni a társadalom felől érkező, egyre komolyabb elvárásoknak.

A PwC Magyarország immár második alkalommal készítette el Vezérigazgató Felmérését, amelynek keretében huszonkét gyógyszervállalat első emberének véleményét összegezte a gyógyszer- és egészségipar trendjeiről, és hasonlította össze 180 globális iparági vezető meglátásaival. A válaszokból kiderül: a cégvezetők többsége úgy gondolja, a végfelhasználók döntő befolyással vannak az üzletmenetre. Ennek következtében vállalataik a fogyasztói lojalitás megteremtésére és a nagyobb ügyfél-elégedettség elérésére törekszenek.

A cégvezetők annak is tudatában vannak, hogy a fogyasztók egy jelentős része aktív felhasználója a közösségi médiának, így utóbbi fontos piacbefolyásoló tényezőnek tekinthető. Az iparág egyre inkább alkalmazza a mobil-applikációk és az internetalapú technológia vívmányait. Ráadásul a saját fejlesztéseknek köszönhetően nem csupán a felhasználói élmény és az elégedettség javul, de a költségek is jelentősen csökkenthetők. Az interaktív megoldások, a korábbinál egyszerűbb információszerzés, a páciensek partnerként való bevonása a betegek színvonalbeli elvárásait és fogyasztói tudatosságát is növelik. A megkérdezett igazgatók úgy látják, a betegek a jövőben hasonló módon veszik majd igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat és termékeket, mint ahogy ruhát vásárolnak vagy étteremben fogyasztanak.

Fókuszban az informatika

„A válaszokat összesítve azt látjuk, hogy ha a magyar gazdaság egészének kilátásairól van szó, az iparágban működő magyarországi cégek optimistábbak az átlagnál, a saját helyzetüket viszont mind egyéves, mind hároméves távlatban csak óvatos reménykedéssel szemlélik – mondja Barsi Éva, a PwC Magyarország cégtársa. – A gazdasági környezet és az adókötelezettségek rendkívül feszített pénzügyi helyzetbe kényszerítették a vállalatokat, ami megújulásra, belső átalakításra és új piaci stratégiák megvalósítására ösztönzi őket.”

A hazai vezetők az átlagnál is jobban hisznek az informatikai folyamatok optimalizálásában. A felmérésekből kiderül, hogy míg például az iparág cégeinél kevéssé várhatók tőkeberuházások, az IT-fejlesztések cégstruktúra-átalakító, költségcsökkentő hatására nagyon is építenek. A válaszadók elsöprő többsége nyilatkozott úgy, hogy a versenyelőny elérése érdekében nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az informatikára és a technológiára

Teret kapnak a személyre szabott megoldások

A PwC felmérése három fontos tendenciára mutat rá. Az egyik, hogy a fejlett világot sajnálatosan jellemző elöregedő társadalmak esetében mind a megelőzésre fordított kiadások, mind a gyógyítási költségek egyre magasabbak. Ezeket egymagában sem a magánszektor, sem az állam nem képes finanszírozni, kitermelni, így a két szereplő egymásra van utalva. Az állam csak a magánszektor fejlesztéseinek és hatékony működésének eredményeire támaszkodva képes magas színvonalú szolgáltatást nyújtani a rászorulóknak, míg a piaci szektor csupán állami szerepvállalással tudja előreteremteni a hatékony működéshez szükséges anyagi feltételeket.

A másik fontos változás, hogy a gyógyszer- és egészségipar egyre inkább átveszi más iparágak működési módszereit, így ez a korábban speciális terület is „eliparosodik”. Akár az autógyárak vagy az egyéb gyártóvállalatok esetében, az egészségiparban is jellemző lett például az ellátási láncot vagy a folyamatmenedzsmentet optimalizáló IT-megoldások alkalmazása.

A harmadik meghatározó tendencia a tömegtermeléstől és a tömegszolgáltatásoktól való elmozdulás a precíziós, személyre szabott megoldások irányába. A személyre szabott terápiák elterjedése egyelőre még a jövő zenéje, ám egyre több jel mutat arra, hogy a genetikai kutatások fejlődése lehetővé teszi majd, hogy minden beteg a számára leginkább megfelelő összetételű, mennyiségű és időzítésű gyógyszert kaphassa, és személyre szabott gyógykezelésben részesülhessen.

Termék- és szolgáltatásfejlesztés

A PwC globális Vezérigazgató Felmérésében megkérdezett vezérigazgatók az átlagot meghaladó mértékben nyilatkoztak úgy, hogy 2013-ban új termék vagy szolgáltatás kidolgozásába fognak; kevesebben bíznak viszont a meglévő piacokon történő organikus növekedésben. Ötödük nyilatkozott úgy, hogy felvásárlással, összeolvadással vagy stratégiai szövetségek kötésével igyekeznek bővülést elérni. A növekedés elérése érdekében számos cég gondolkodik befektetésekben, elsősorban az iparág egyik klasszikus húzóerejének számító kutatás-fejlesztés területén. Számottevő a befektetési kedv a gyártókapacitások bővítésének területén is.

A PwC egy másik, Pharma 2020: From vision to decision című tanulmánya szerint az ágazatnak több pénzt kell befektetnie a kutatás-fejlesztés folyamatának korai szakaszába, annak érdekében, hogy megfelelően tudja kezelni a növekvő kiadásokat. A termelékenység és a K+F beruházások nyereségességének növelése érdekében szintén szükséges komoly lépéseket tenni. A következő években bevezetésre kerülő termékek többsége ugyan már a fejlesztés fázisában van, ugyanakkor egy jelentős részük nem áll összhangban a kereslettel, valamint az egészségbiztosítók, az egészségügyi szolgáltatók és a betegek növekvő igényeivel. A következő évtized legfőbb feladata ezért a termékfejlesztés és a piac összehangolása lesz.