Gyógyszertárból egészségtár – II. rész

Komplex szolgáltatással a testi-lelki-szellemi egészségért

A globális trendek kutatói egyre inkább egyetértenek abban, hogy a válság utáni növekedés és a várható új világrend meghatározó technológiai alapjai a biotechnológia és az idegtudományok lesznek, a fogyasztás oldaláról pedig az egészségfogyasztás válik a leginkább jellemzõ igénnyé. A fogyasztható és megvásárolható egészség a gyorsan változó elvárások mentén új üzleti formákat és új üzleti modelleket fog kialakítani.

 

A gyógyszertáraknak ehhez a folyamathoz kell igazodniuk, újrapozicionálva helyüket és szerepüket az egészségfogyasztás átalakuló világában. A biotechnológia fejlõdése például – az egyénre szabott készítmények kifejlesztésével – a gyógyszerek kínálta lehetõségeket is át fogja alakítani, és teljesen új hozzáférési lehetõségeket teremt, olyanokat, amelyek a jelenlegi gyógyszertári mûködési modellbe nem illeszthetõk be. Azonban ez csupán jó néhány év múlva fog bekövetkezni, és ma még nehezen kiszámítható módon valósul majd meg.

 

Az egészség mint fogyasztási cikk

Ezzel szemben már ma is jól látszanak a teljes egészség és a nagyobb személyes hatékonyság iránti igény jobb kielégítésének elsõ lehetõségei. A termék- és gyógyszeralapú megközelítés helyett egyre nagyobb szerepet kap az információra épített szolgáltatások köre, s így, az újabb és újabb megoldásoknak köszönhetõen az egészség ténylegesen fogyaszthatóvá válik. Mivel egyre inkább a test, a lélek és a szellem egységének elérésére törekszünk, ezért a termékek és a szolgáltatások együttesébõl kialakított, összehangolt egészségcsomagok fogyasztása kerül elõtérbe. Nem elegendõ a terméket árulni; legalább annyira fontosak a szorosabban vagy lazábban hozzákapcsolódó információk is. Például a gyomorpanaszok kezelésére alkalmas gyógyszer mellett olyan tanácsadásra vagy csoportos foglalkozásokra is szükségük van az új egészségfogyasztóknak, amelyek megtanítják õket arra, hogy milyen módon kerüljék el a stressz és a személyes problémáik szomatizálását, miképpen relaxáljanak, vagy milyen táplálkozással tudják csökkenteni a panaszok kialakulásának valószínûségét.
Láthatjuk, hogy a gyógyszer mellett oktatókiadványokra, relaxációs tanfolyamokra, a relaxációt segítõ készülékre, táplálkozási útmutatókra és receptkönyvekre, táplálék-kiegészítõkre és funkcionális élelmiszerekre mind-mind megjelenik a fogyasztói igény. Mindebbõl világossá válik, hogy egy egészségközponttá alakuló gyógyszertár forgalmának és nyereségének egyre nagyobb részét lesz képes nem gyógyszer jellegû termékekkel és szolgáltatásokkal biztosítani.

 

Tágítani a kommunikációs teret

Ehhez viszont nyitni kell a fogyasztók felé. Egyrészt jobban meg kell ismerni az igényeiket, másrészt a gyógyszertár falain kívül is tartani kell velük a kontaktust. Az internet és a telekommunikációs eszközök egyre több lehetõséget biztosítanak a fogyasztókkal történõ közvetlen kapcsolattartásra, sõt akár kisközösségeket is ki lehet alakítani a gyógyszertár vásárlói körébõl.
A másik fontos fejlesztendõ terület, hogy tájékoztatást, képzést, oktatást kell biztosítani a vásárlók számára, hiszen ma egyre inkább ebben jelentkezik kielégítetlen igény az egészségfogyasztók oldalán. Történik mindez annak ellenére, hogy a lakosság rengeteg információhoz jut hozzá az egészségével kapcsolatosan a hagyományos médiumokon, de még inkább az új kommunikációs csatornákon keresztül. Az emberek azonban elvesznek ebben az információáradatban.
Éppen ezért a gyógyszerészek és a patikák számára nagyon komoly lehetõség olyan hiteles szakemberként és útmutatóként megjelenni az egészségfogyasztók számára, akik hozzásegítik õket a jobb egészség eléréséhez. Ma még talán nehéz elképzelni, hogy e konzultációért fizetnének a vásárlók, de gondoljunk bele, mi magunk hányféle információért fizetünk, esetleg rejtett módon, valamilyen üzleti csomagba, átalánydíjas elõfizetésbe beépítve.

 

Dr. Lantos Zoltán
divízióvezetõ,
GfK LHS Healthcare