Hiteles információk

Milyen áron válhat a gyógyszerész többségi tulajdonossá?

Patika Hitelprogram néven ez év július 1-jétől működik az a hitelkonstrukció, amivel a kormány a gyógyszerészek patikai tulajdonszerzését támogatja. A részletekről az alábbiakban számolunk be.

Mint ismeretes, a hazai patikai vállalkozásokban a gyógyszerészi tulajdonhányadnak 2014. január 1-jére el kell érnie a 25, legkésőbb 2017. január 1-jére pedig a minimum 51 százalékot.

A kormány április végén közzétett – a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló – rendelettervezete szerint a Patika Hitelprogram a Magyar Fejlesztési Bank vállalkozásfejlesztési programjának keretében működik majd, de a kölcsönt a kereskedelmi bankok biztosítják, állami kamattámogatással.

Egy gyógyszerész minimum 5, maximum 60 millió forint hitelt igényelhet, 10 éves futamidőre. A rendelettervezet egyéves tőketörlesztési türelmi időt is biztosít. Az elvárt önrész 10 százalék, a kamat 9-10 százalék, amiből 3 százalékot a gyógyszerész fizet, a fennmaradó, maximum 7 százalék törlesztését pedig az állam vállalja magára. Az első kamatfizetés időpontja 2014. január 1. lehet, a további kamatokat pedig naptári negyedévenként várná a hitelező állam. 120 napot meghaladó fizetési késedelem esetén az MFB Zrt. jogosult felmondani a pénzügyi intézménnyel fennálló refinanszírozási hitel- vagy kölcsönszerződést. A rendelettervezet ugyanakkor nem szól arról, hogy ebben az esetben mi történik a patikával.

A Patika Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatás fedezetét a költségvetésben, azon belül is az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében kell biztosítani, 2014-től. A rendelettervezethez csatolt hatástanulmány az intézkedés következményeként mintegy 2,5 milliárd forintos egyenlegrontó hatással számol.

Nem vehetik igénybe a hitelt mindazok, akiknek lejárt adó- vagy más köztartozásuk van, kivéve, ha az adóhatósággal megállapodást kötöttek a részlet- vagy halasztott fizetésre. Ugyancsak kizáró ok, ha valakinek lejárt lízing-, hitel- vagy kölcsönszerződése van.

Egy gyógyszerész – egy hitel

A Patika Hitelprogram mellett a kormány egy másik lehetőséggel is támogatni kívánja a gyógyszerészek tulajdonhoz jutását. A Patika Tőkeprogram a patikaláncokban dolgozó gyógyszerészeket segítené a kívánt mértékű tulajdonrész megszerzésében. Ennek keretében egy tőkebefektetési társaság, a Kisvállalkozás-fejlesztési Pénzügyi Zrt. vásárolná meg – saját forrásból – a patikai tulajdonrészt, majd adná azt tovább a gyógyszerészeknek. A hitelt ebben az esetben három egyenlő részben kellene visszafizetni, méghozzá a tranzakciót követő 3., 4., illetve 5. évben.

Mindkét konstrukcióhoz kizárólag a személyi jogos, valamint a patikában rendes munkaviszonyban dolgozó gyógyszerészek, illetve a patikát működtető gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező gyógyszerészek férhetnek hozzá. Egy gyógyszerész csupán egy hitelt vehet fel, ám egy adott patikában – növelendő a tulajdoni hányad nagyságát – egyszerre több gyógyszerész is folyamodhat kölcsönért. Az ügylet lebonyolítása vagyonértékeléssel jár, aminek kétféle módszerét alkalmazzák majd.

Több mint 800 patikát érint

A legutóbbi adatok szerint 2347 közforgalmú patika működik az országban. Közülük 487-ben nem éri el a gyógyszerészek tulajdoni hányada a 25, további 352-ben pedig az 50 százalékot. A rendeletalkotók mindkét esetben szigorúan ragaszkodnának ahhoz, hogy a megszerzett tulajdoni hányadnak a jövőben is megfeleljen a tulajdonosi jogok gyakorlása. Kérdés, mindezt hogyan tudják majd szabályozni, illetve ellenőrizni.

TT

 

Brüsszel figyel

Az Európai Bíróság egy korábbi állásfoglalásában kimondta, a lakosság közvetlen gyógyszerellátása tagállami hatáskörbe tartozik, továbbá az ellátás biztonságát, minőségét és hatékonyságát a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális függetlensége biztosíthatja. Ugyanakkor úgy tudni, a testület piaci panaszok alapján vizsgálja a magyar patikákban 2017 elejétől gyógyszerészi többségi tulajdont előíró törvényt.

A BruxInfónak nyilatkozó brüsszeli források már a letelepedés szabadságával és a tőke szabad áramlásával kapcsolatban is aggályosnak tartották a 2010 decemberében módosított, és 2011. január elsején hatályba lépett „új” gyógyszer-gazdaságossági törvényt, ami alapjaiban változtatja meg a magyar gyógyszertárak tulajdonosi struktúráját. Az európai uniós jogot és a piaci gyakorlatot jól ismerő szakértők szerint a nemzeti érdekekre hivatkozó törvényi korlátozás nem biztosít egyenlő esélyeket a hazai és a külföldi vállalatoknak.

A Bizottság érdeklődése többek között arra is kiterjed, vajon méltányos áron tudják-e majd eladni részesedésüket a jelenleg döntően külföldi szakmai befektetők.  

 

Egy kis számtan

Ha az elmúlt időszak gyakorlatát vennénk figyelembe, azt mondhatnánk, egy patika értéke annak kéthavi forgalmával azonos. Ha csak ezt néznénk, és nem számolnánk egyéb értéknövelő tényezőkkel, többek között a patikának helyet adó ingatlan értékével, akkor egy átlagos forgalmú gyógyszertár 51 százalékos tulajdonrészének megvásárlásához 20-25 millió forintra lenne szükség. A 10 százalékos önrésznek köszönhetően a gyógyszerésznek „csupán” 18-22 millió forint hitelt kellene felvennie, és tíz év alatt ennél alig valamivel többet visszafizetnie. Mindez törlesztési időszakokra leosztva nem több, mint félmillió forint negyedévenként.

A feltételes mód nem véletlen, ugyanis az elfogadásra váró rendelettervezet elveti a havi forgalomban történő értékmeghatározást, és egy jóval bonyolultabb algoritmussal számol, ami a gyógyszerészek számára megnehezíti az árkalkulációt.