Kutatás a piackutatásról

Egy 2009. május–júniusban lezajlott kutatásból* kiderül, az orvosok válaszadási hajlandóságát a piackutató cégek felkérésére leginkább az idõhiány, illetve a felvetett téma iránti érdeklõdés befolyásolja.

 

Az optimális döntés meghozatalához az üzleti szempontból értékes, releváns információk összegyûjtésére és értékelésére van szükség. Ehhez azonban elengedhetetlen az információszerzés céljából megkérdezett alanyok együttmûködése.
A témával kapcsolatos kvantitatív kutatásunk célja a hazai orvosok piackutatásokban való részvételi hajlandóságának vizsgálata volt. A felmérésben, ami egyrészt telefonon, másrészt online zajlott, országszerte több mint háromszáz orvos vett részt. A válaszadók legtöbbje – ami elsõdleges szakterületüket illeti – háziorvos (gyermek, felnõtt egyaránt) volt, de megtalálhatók köztük pszichiáterek, diabetológusok, kardiológusok, gasztroenterológusok, valamint pulmonológusok is.
A kutatások típusára vonatkozó kérdésre azt a választ kaptuk, hogy az orvosok a legszívesebben a munkájukkal kapcsolatos szakmai kérdésekre reagálnak, a legkevésbé szívesen pedig a gyógyszergyártók képviselõinek munkáját firtató felmérésekre. A válaszok alapján elmondható, hogy majdnem minden harmadik online válaszadó szívesesen venne részt piackutatásban, ha az érdekes témát dolgoz fel, valamint ha lenne rá ideje. A megkérdezettek nagy részét (összesen 47 százalékát) befolyásolja az együttmûködésben, hogy melyik piackutató cég keresi fel õt. A felmérésbõl az is kiderült, hogy az esetek többségében a telefonon megkérdezett orvosok a piackutató cégek felkeresésére alig vállalják a részvételt. Az online válaszolók esetén ez az arány jóval magasabb.
Szakterületre lebontva: a leginkább együttmûködõnek a háziorvosok, illetve a belgyógyászok bizonyultak, a legtöbb online módon kitöltött kérdõív pedig a diabetológusoktól érkezett (67%). Ezzel szemben a reumatológusokat és a gasztroenterológusokat nehezebb felkérni, bár ritkán ugyan, de õk is válaszolnak. Legkevésbé a sebészek és a hematológusok hajlandók a piackutatásban való részvételre. A telefonon megkérdezettek 84 százaléka utasítja vissza a felkérést, idõhiányra hivatkozva. Az elutasítás a webes kérdõívet kitöltõk esetén is igen magas arányt, mintegy 64 százalékot tett ki.
Az eredmény igen érdekes, különösen annak fényében, hogy az eredetileg tervezettnél kétszer annyian adtak választ a kutatásra. Összefoglalva tehát elmondható, hogy az orvosok a jó témát feldolgozó kutatásokra még idõhiány esetén is szívesen válaszolnak, függetlenül egyéb tényezõtõl.

 

Dr. Blasszauer Celia,
Szkotniczky Éva

* A független kutatást a Dendrite Hungary Kft. végezte.