Lassuló növekedés

Mit hozott a tavalyi év a gyógyszeripar szereplõi számára?

A gyógyszerpiac növekedése 2010-re lelassult a korábbi két évhez képest. A Novartis átvette a vezetõ szerepet a korábban elsõ helyen álló sanofi-aventistõl, a legnagyobbat azonban mégsem õ, hanem a Roche nõtt. A Plavix eltûnt a vényköteles készítmények élmezõnyébõl, az OTC-termékek toplistáját viszont továbbra is az Algoflex vezeti.

 

A 2010-es év kétségtelenül tele volt várakozással az új kormány felállása, valamint programjának kialakítása kapcsán. Az egészségügyi rendszert, mint a legtöbb területet, pár hónapig csak találgatások övezték – a Semmelweis-terv végül októberben látott napvilágot. A vitairat az egészségügy jövõképét, stratégiai programjait fogta keretbe. 2010 novemberében megszületett az egészségügyi törvények változtatására vonatkozó törvényjavaslat, amit módosító indítványok követtek, s a végleges változatot a Parlament december 20-án szavazta meg. A 2010. évi CLXXIII törvény, valamint a további Kormány- és NEFMI-rendeletek 2011. január 1-jétõl jelentõs változást hoztak az egészségügy szereplõi számára.

 

A hazai gyógyszeripari környezet

Az iparág várakozással tekintett az új kormány egészségügyi stratégiája elé. Végül megszületett az új törvény, amivel a Kormány a szakmaiságot, a hatékonyságnövelést és a generikus programot próbálja erõsíteni. Utóbbi folytatásaként a törvény, valamint az új, 364/2010-es Kormányrendelet („Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékelésérõl, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról”) elõtérbe helyezi a generikumok felírását, illetve a patikai helyettesítést.
     A rendelet az orvosok és a gyógyszerészek számára kialakított ösztönzõ rendszer kereteit határozza meg, hatásait valószínûleg 2011 második vagy harmadik negyedévében lehet majd mérni. Ez az intézkedés lehet az elõszele a már oly sokszor emlegetett hatóanyag-alapú felírásnak, amivel kapcsolatosan a szakma részérõl számos aggály merült fel.
     A generikus készítmények forgalma terápiás napokban mérve messze meghaladja az originálisokét. A 2006-ban szétnyílt olló két szára között egyre nagyobb a távolság, bár a termelõi áron számolt értékesítést tekintve még mindig az originális készítmények vezetnek. Az innovatív gyógyszergyártók számára 2010 sem hozott komoly termékbefogadásokat.

 

 

A 2010-es év számokban

A 2007-es mélypontot követõen a gyógyszerpiac értékben továbbra is növekvõ tendenciát mutat, azonban 2010-re a növekedés mértéke lelassult a korábbi két évhez képest. Ha dobozszámban nézzük, a csökkenés mértéke 2009-hez hasonlítva nagyobb lett. A gyógyszerpiac forgalma 2010-ben 577 milliárd forint volt, ami az elõzõ év forgalmához viszonyítva 4,1 százalékos növekedést jelent. A patikai csatorna forgalmának növekedése 4,3 százalékról 3,6 százalékra esett vissza. A gyógyszerpiac forgalmának 80 százalékát teszik ki a patikai csatornán keresztül értékesített termékek.

 

 

A gyógyszervállalatok élmezõnye átrendezõdött

2010-ben a Novartis átvette a vezetõ szerepet a 2009-ben még elsõ helyen álló sanofi-aventistõl. A Novartis 2010-ben 51 milliárdos forgalmat tudhat a magáénak, ami 4,7 százalékos növekedést jelent 2009-hez képest. A tíz legnépszerûbb termékének a forgalma meghaladta a 21 milliárd forintot, különösen az Exforge produkált kiemelkedõ növekedést, amit a cég 2008-ban vezetett be a magyar piacon. A vállalat portfóliójában a kardiovaszkuláris termékek dominálnak, amelyek a tavalyi év során 25 százalékos részesedéssel bírtak a teljes Novartis-portfólión belül. A második legnagyobb termékcsoport az onkológiai készítményeké, ahol a Glivec ismét nõni tudott, méghozzá 4,9 százalékot.
     Tavaly további átrendezõdés is megfigyelhetõ volt a vezetõ gyógyszervállalatok között. Helyet cserélt például a Top 10-es ranglista harmadik és negyedik szereplõje, így a 2009-ben még harmadik helyen szereplõ Teva 2010-ben a negyedik helyen végzett, míg a Richter Gedeon egy helyet elõrébb lépett. A lista 5–10. helyén változatlanul az Egis, az MSD, a Pfizer, a Roche, a GSK és a Bayer áll.
A gyógyszercégek növekedési ütemét tekintve a Roche nõtt a legnagyobbat, 7,3 százalékkal. Az élmezõnybõl a sanofi-aventis és a Pfizer forgalma csökkent 2009-hez képest, a Teva és a Bayer nõni tudott, azonban növekedésük nem haladta meg a piac átlagos, 4,2 százalékos növekedését. A sanofi-aventis esetében a csökkenés egyik legfontosabb oka a 2009-ben szabadalmát elvesztõ Plavix termék, aminek azóta is folyamatosan csökken a forgalma.
     Az elmúlt néhány évben számos nagy horderejû akvizíció történt (Pfizer–Wyeth, Merck–Schering-Plough, sanofi-aventis–Zentiva, Teva–Pliva, Abbott–Solvay), amit 2010-ben a Teva–ratiopharm és Richter-Grünenthal egyesülések követtek. További, hasonló volumenû felvásárlás azonban nem történt, ami a magyar piacot komolyan érintette volna.

 

 

A terápiás területek forgalmának alakulása 2010-ben

2010-ben a két vezetõ terápiás terület – értékben – továbbra is a daganatellenes szerek (L01X), valamint a lipidszintet módosító kardiovaszkuláris készítmények piaca (C10A). A képzeletbeli dobogóra az antipszichotikumok (N05A) jutottak még fel, õket követik a savlekötõk (A02B) és az inzulinok (A10C).
     A vezetõ öt terápiás területen belül a C10A és az A02B piacokon a generikus termékek kétszámjegyû növekedést tudhattak a magukénak, míg az originálisok forgalma értékben csökkent. A daganatellenes szerek, az antipszichotikumok és az inzulinok átlagára emelkedett, míg a savlekötõk és a lipidszintet módosító kardiovaszkuláris készítmények átlagára csökkent. A daganatellenes szerek átlagára 10 százalékkal, az antipszichotikumoké 9 százalékkal nõtt, az inzulinok esetében az átlagár-növekedés mindössze 1 százalékos.

 

 

Nagy változások a vezetõ termékek rangsorában 

A vezetõ termékek listájának legnagyobb változása, hogy a korábbi évben elsõ helyen szereplõ Plavix – a szabadalmának elvesztését követõ erõs generikus verseny miatt – 2010-ben a 397. helyre esett vissza. A dobogó harmadik fokán is történt változás: míg 2009-ben a Glivec foglalta el ezt a helyet, tavaly az a Remicade lépett fel ide, ami 2009-ben még csupán a nyolcadik helyen állt. Továbbá komolyabb elõrelépés figyelhetõ meg az Avastin és Humira esetében: elõbbi a 18. helyrõl az ötödikre, míg utóbbi a 16-ról a hatodikra avanzsált.
     2010-ben kevés új termék jelent meg a piacon. Közülük a legjelentõsebb forgalmat a Bayer Canespro 10 g kenõcse tudhatja a magáénak, ami 2010. februári megjelenése óta csaknem 550 millió forintos forgalmat ért el, míg a Roche a tavaly májusban bevezetett Roactemra nevû készítménye után 460 millió forintot kasszírozhatott. A generikus termékek közül szintén két készítmény ért el jelentõsebb forgalmat: a Richter Xeter nevû termékével a februári bevezetés óta több mint egymilliárd forintos, a Rosuvastatin Teva pedig – szintén februári bevezetéssel – 717 milliós forgalmat ért el.

 

     Az OTC-termékek toplistáját 2010-ben is az Algoflex vezeti. Jelentõs átrendezõdés történt viszont az õt követõ termékek között. A legnagyobb visszaesés (-14,5%) a Béres Csepp esetében figyelhetõ meg, a legnagyobb növekedést (19,4%) a Normaflore tudhatja a magáénak, ám még ez sem volt elég a korábbi hetedik helyrõl való elmozduláshoz.
     A 2011-es év valószínûleg komolyabb változásokat, átrendezõdéseket eredményez majd a gyógyszeriparon belül; a törvénymódosítás, a meglebegtetett reformcsomag eredményeit, hatásait azonban csak pár hónap elteltével érzékeljük majd. Az eddig megismert részletek 2011-ben komoly kihívásokat jelentenek majd az egészségügy számára.

 

Csihi Alexandra
sales specialist
IMS Health