Párbeszéd az egészségért

Megalakult a Magyar Egészségkommunikációs Egyesület

A tavalyi év végén alakult meg a Magyar Egészségkommunikációs Egyesület (MEKE). A közhasznú civil kezdeményezés alapvetõ célja a társadalom egészségtudatosságának a javítása.

 

„Érthetõen, egészségrõl” – a Magyar Egészségkommunikációs Egyesület (MEKE) ennek a mottónak a szellemében kívánja ösztönözni mindazokat a folyamatokat, amelyek hozzásegíthetik az embereket egészségük megõrzéséhez, a betegeket pedig az egészségügyi ellátás egyes elemeinek jobb megértéséhez. Ennek érdekében a szervezet az egészségkommunikáció iránt érdeklõdõ, a hazai, tágan értelmezett egészségügyben dolgozó szakemberek gyûjtõhelyévé, közös gondolkodásuk színterévé és katalizátorává kíván válni.

 

Mûhelymunka és továbbképzés

A MEKE küldetésének tekinti annak elõsegítését, hogy a társadalmi és egyéni szintû felelõsségvállalás párhuzamosan jelenjen meg a hazai egészségügyi rendszer résztvevõinek a gondolkodásában. Egy érthetõbb, átláthatóbb és nyílt kommunikációs modellt honosít meg a gyakorlatban, ami hidat teremt az egészségügyi szolgáltatók, a szakemberek, a tájékoztató médiumok és a lakosság között.
Az egyesület elkötelezte magát a társadalom egészségtudatosságának a javítása mellett, amit azzal kíván elérni, hogy segíti az ezt célzó kommunikációs eszközök azonosítását, javítja azok hatékonyságát, új kommunikációs eszközök kifejlesztésében vesz részt, képzéseket szervez, támogatja az új és a régi betegkommunikációs eszközök hazai alkalmazhatóságának és specialitásainak tudományos kutatását, a kutatási eredményeket széles körben elérhetõvé teszi, és szorgalmazza azok gyakorlati alkalmazását.
A MEKE alapvetõ célkitûzése, hogy széles körben hangsúlyozza a betegkommunikáció társadalmi jelentõségét, és szerepet vállaljon e kommunikációs eszközök oktatásában, a társadalom és a gyógyító munkát végzõ egészségügyi szakszemélyzet ismereteinek fejlesztésében.
A szervezet operatív munkája kettõs fókuszú. Egyrészt az egészségkommunikációval foglalkozó szakemberek számára a kijelölt témákban szakmai mûhelymunkának ad terepet – rendszeres délutáni összejövetelek és évente néhány alkalommal egész napos rendezvények formájában. Másrészt térítésmentes továbbképzési lehetõséget biztosít az egészségügyben dolgozó szakemberek és betegszervezetek számára, aminek keretei között a résztvevõk tényleges és praktikus segítséget kapnak abban, hogyan kommunikáljanak hatékonyabban betegeikkel, partnereikkel, ügyfeleikkel.
A fenti célok megvalósítása érdekében három szekcióban folyik majd a munka. A Terápiás Együttmûködés Szekciót Molnár Márk Péter (Corvinus Egyetem, a MEKE elnöke), az Infokommunikációs Szekciót Hanák Péter (a BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont igazgatója), a Szakújságíró Szekciót pedig Tinnyei Mária (a Medical Tribune és a MedicalOnline felelõs szerkesztõje) vezeti. A MEKE nyitott szervezet, soraiba vár minden, a tágan értelmezett egészségüggyel foglalkozó szakembert. Az egyesületrõl, illetve a csatlakozás lehetõségérõl a szervezet internetes oldalán lehet bõvebb információkat találni: http://www.egeszsegkommunikacio.hu.

 

Kommunikációs problémák

A MEKE munkájának és mûködésének kezdetét a 2010. november 8-án tartott nyitó rendezvény jelzi. Szócska Miklós, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium egészségügyért felelõs államtitkára köszöntõjében bejelentette: a NEFMI államtitkársága alá tartozó (rendszermenedzsmenthez kötõdõ) szakmapolitikai intézmények átszervezése, megújítása során egy egészségkommunikációval foglalkozó módszertani központot is létre szeretne hozni.
Molnár Márk Péter, az egyesület elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben tudományos alapon sokszor elhangzik, a hazai egészségügy egyik legnagyobb problémája a szereplõk közötti, megfelelõ minõségû és mennyiségû kommunikáció hiánya, érdemtelenül keveset beszélünk és teszünk azért, hogy ez a helyzet változzon. „Ezért hívtuk életre a Magyar Egészségkommunikációs Egyesületet” – mondta.
Hanák Péter rövid elõadásában rámutatott: az egészségügyben – nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte – az informatikai beruházások komoly elmaradásban vannak, holott számtalan olyan egészségügyi, illetve szociális feladattal állunk szemben, amelyekre a korszerû informatika jó (életvitelt segítõ, távgondozási, távdiagnosztikai, távgyógyászati stb.) megoldásokat tudna adni. Az elõrelépéshez nem elegendõ, ha az informatikusok, a mérnökök egymás között vitatják meg elképzeléseiket. Alapvetõ fontosságú, hogy a lehetõségekrõl és az elért eredményekrõl mások, nem utolsósorban a majdani felhasználók is  értesüljenek. A MEKE kiváló terepet nyújthat a „mûszakiak” és a „nem mûszakiak” közötti párbeszédre. Az infokommunikációs szekció tervezett témái között szerepel többek között a fogyasztóvédelem, az otthonápolás és a személyiségvédelem is.
Az egyesület Szakújságírói Szekciójának vezetõje, Tinnyei Mária elmondta: a MEKE a jövõben havonta szervez olyan háttérbeszélgetéseket, ahol nagy horderejû egészségügyi témákat lehet megvitatni, megismerni. Ok-okozati összefüggésekrõl, gazdasági, gazdaságpolitikai és politikai filozófiákról esik majd szó.