Patikai ügyelet

Pirulatrend, Kongresszusi melléklet – 5. rész

A patikai ügyelet kötelezően ellátandó, ugyanakkor önerőből finanszírozott, nem mellesleg állami feladat. Jó hír, hogy az államtitkárság a közeljövő feladatai között tartja számon a központilag koordinált és egységesen finanszírozott ügyeletek koncepciójának kidolgozását.

Az ön patikája ügyeletes gyógyszertár?

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Igen.

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra: Igen.

Dr. Molnár Zsuzsa: Igen (az volt). Városomban az ügyeleti ellátást az ÁNTSZ kötelező jelleggel írta elő. Hasztalan érvelt az összes gyógyszertárvezető, hogy az ügyelet veszteséges és teljesen felesleges, hiába próbáltuk számokkal alátámasztani a kihasználatlanságot és kérni a készenlétet, csukott fülekre találtunk. Így maradt a kényszerügyelet, sokszor megalázó betegreakciókkal, ráadásul úgy, hogy 5 év alatt mindössze egyetlen valóban sürgős esetem volt. Mindig eszembe jut, hogy egy 1,8 milliós amerikai városban egyetlen ügyeletes gyógyszertár működött, mégsem volt fennakadás az ellátásban.

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Nincs rá igény.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Nincs elrendelve a hatóság részéről.

Dr. Lukács Ádám: Helyettesítő gyógyszerész vagyok, de a patikák többsége, ahol megfordulok, ügyeletes. Én magam is szoktam ügyelni.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Nem. Nincs orvosi rendelő a közelben.

Ön szerint megoldott a patikai ügyelet finanszírozása? 

Dr. Szócska Miklós: Az államtitkárságnak komplex, valamennyi ügyeleti ellátást egységesen kezelő koordinatív és finanszírozási koncepciót kell kidolgoznia. Erre az egészségügyi struktúraátalakítás keretében fog sor kerülni.

Kovács József: Nem. A magángyógyszertár valójában közfeladatot lát el, miközben az ügyelet működtetése gazdaságilag nem rentábilis.

Dr. Hankó Zoltán: Nem.

Dr. Mikola Bálint: Nem. 15 éves kudarca ez a szakmának. A megoldáshoz hol a fogadókészség hiányzik, hol a fedezet, hol egyszerre mindkettő. Az olvasóra bízom, most éppen melyiket tartja érvényesnek.

Korodi Karolina: Nem. A HGYSZ úgy gondolja, a megoldást az jelentené, ha az ügyeleti rendszer nem pusztán belső finanszírozással működne, hanem – ahogy a háziorvosi ügyelet esetében is – valamilyen formában a külső finanszírozás is megvalósulna. Másfelől nemcsak a gyógyszertári ügyelet feladatait lenne fontos meghatározni és újragondolni, hanem azt is, hogy az ügyeleti időben milyen hozzáférhetőség (területi eloszlás és időbeli hozzáférés) mellett lehetne biztosított a gyógyszerellátás.

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Nem. Az ügyelet többletköltségét a gyógyszertárnak magának kell kigazdálkodnia, és ebben semmilyen támogatást nem kap.

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra: Nem. Semmi pénzt nem kapunk, csak az éjszakai ügyelet díját, ami még az áramszámlát sem fedezi.

Dr. Molnár Zsuzsa: Nem. Amíg az egészségügyi törvényben az áll, hogy a patikai ügyeletet nem az államnak kell megszerveznie, viszont az ÁNTSZ kötelezheti a patikákat az ügyelet ellátására, addig nincs miről beszélni. Ha a gyógyszertári ügyelet költségét bármilyen formában (önkormányzati vagy állami támogatás révén) a költségvetésnek kellene állnia, minden bizonnyal felülvizsgálnák a kihasználtságát és az értelmét.

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Évtizedek óta nem tudjuk elérni, hogy az állam finanszírozza az ügyeletet.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Az ügyeleti díjból, ha csupán 2-10 fő keresi fel ebben az időben a patikát, a gyógyszerész bérét sem lehet kigazdálkodni.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Pontosabban igen, hiszen a patikatulajdonos megoldja és finanszírozza. Tegyük hozzá, a 381 forintos ügyeleti díj is egy vicc. Talán nem a legjobb párhuzam, de próbált már valaki mostanában fogorvosi, esetleg állatorvosi ügyeletet igénybe venni?

Dr. Vásárhelyi Csaba: A bevétel a legtöbb esetben nem fedezi az ügyelet költségét.

Az Ön patikája számára nyereséges tevékenység az éjszakai ügyelet?

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Nem. Kisvárosi szinten, ahol orvosi ügyelet sincs, a gyógyszertári ügyelet érvényét veszti.

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra: Nem, sőt ráfizetéses.

Dr. Molnár Zsuzsa: Messzemenően nem, és nem merem leírni, mit kaptam a betegektől, amikor bátorkodtam beütni a gépbe az igen komoly, 375 forintos ügyeleti díjat…

Dr. Peterdi Béláné: Ha ügyelnék, nem lenne az.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Nyilván léteznek olyan tevékenységek, amelyek nem feltétlenül a nyereségről szólnak. Az ügyelet is ezek közé tartozik, ugyanakkor elmondható, hogy a gyógyszertári ügyelet minden szempontból értelmetlen!