Szigorodó szabályok

A jövőben a fiókgyógyszertárakban is kötelező lesz a gyógyszerészi jelenlét, új ellátási forma a mozgó fiókgyógyszertár, a vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadásáról pedig nyilvántartást kell vezetni.

 

A Magyar Közlöny december 30-i (201.) számában jelent meg a nemzeti erőforrás miniszter 31/2010. (XII. 30.) számú rendelete, ami több ponton is módosította „A közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről” szóló 41/2007. (IX. 19.) számú EüM rendeletet.
    A változások a közforgalmú gyógyszertárak napi gyakorlata szempontjából az alábbiakban foglalhatók össze:

 

•    Kibővült a „szaktevékenység” definíciója, ami ezentúl a gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékekre is kiterjed.
•    A gyógyszertár működtetője innentől nem csupán a közforgalmú gyógyszertárban, hanem annak fiókgyógyszertárában is köteles biztosítani a gyógyszerészi jelenlétet mind nyitvatartási, mind ügyeleti időben.
•    A személyi jogos gyógyszerésznek írásban kell rögzítenie a gyógyszertár alkalmazásában álló gyógyszerészek, szakasszisztensek és asszisztensek által ellátható szakfeladatokat.
•    A közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell az eddigi, ügyelettel kapcsolatos tájékoztatást (szolgálati rend, elérhetőség, legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár neve, címe, telefonszáma, valamint az ügyelet és a készenlét kezdő és befejező időpontja). Új elem, hogy a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is fel kell tüntetni.
•    Gyógyszerészi gondozási tevékenység akkor végezhető az officinában, ha annak alapterülete legalább 25 m2.
•    A gyógyszerek tárolása során gondoskodni kell a lejárt-, a selejt- és a forgalomból kivont gyógyszerek jelöléssel ellátott és elkülönített tárolásáról.
•    A gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékeket a gyógyszerektől elkülönítetten, a termék csomagolásán feltüntetett előírások szerint kell tárolni.
•    A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati rendjét – ideértve a készenlét és az ügyelet formáját és időtartamát is –, a létesítés feltételeire is tekintettel, a gyógyszertár működtetőjének javaslata alapján az ÁNTSZ határozza meg (a gyógyszertár működési engedélyében). Az ÁNTSZ a szolgálati rend megállapítása során figyelembe veszi az adott településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók – ideértve a gyógyszertárak – szolgálati rendjét is.
•    Vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadásáról a gyógyszertárban nyilvántartást kell vezetni. Ez év január 1-jétől rögzíteni kell a kiadott gyógyszer nevét, a kiadás időpontját, az átvevő végzettségét vagy jogosultságát hitelt érdemlően tanúsító okirat számát (orvos esetén az orvosi bélyegzőjének a számát vagy lenyomatát), valamint a kiadó és az átvevő aláírását.
•    Külön nyilvántartást kell vezetni a gyógyszertár által kiszolgáltatott, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerekről.
•    A fiókgyógyszertáraknak nem szükséges külön gazdasági bejáratot kialakítani, valamint kábítószer-kazettát tartani.
•    Új ellátási forma, a „mozgó fiókgyógyszertár”. Az ezzel kapcsolatos részletszabályokat (szakszerű tárolás, megfelelő informatikai rendszer, „mozgó fiókgyógyszertár” felirat kihelyezése, ellátó gyógyszertár adatai) az új rendelet tartalmazza.

 

     Nem a fenti rendelet, hanem az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 106. § (3) bekezdése alapján „gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni az érintett nevét, lakcímét, születési évét, tizenkét éven aluli gyermek esetén születésének évét és hónapját.”