Tulajdonviszonyok

Pirulatrend, Kongresszusi melléklet – 2. rész

A Szinapszis felmérése szerint a jelenlegi kisebbségi tulajdonosoknak csupán az egyötöde kíván többségi tulajdont szerezni patikájában. A legtöbben úgy látják, a szigorodó szabályozás sem lesz képes végleg bezárni a strómankodást és a zsebszerződéseket lehetővé tévő kiskapukat. 

Ha ön kisebbségi tulajdonos, vagy egyáltalán nincs tulajdoni részesedése, kíván-e a patikájában többségi tulajdonossá válni?

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra: Nem. Normális ember nyereséges üzletágba fektet be, nem pedig veszteségesbe. Pláne nem olyanba, ahol semmi nem függ a tehetségétől, a tudásától, mivel az állam határolja be a mozgásterét.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem, mivel a mai Magyarországon kiszámíthatatlan a vállalkozási szféra jövőképe és az adórendszer. A mostani körülmények nem kedveznek a vállalkozásoknak, márpedig a patika is egy vállalkozás. Ráadásul a szakmán belül is viszályok és ellentétek vannak.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Egyébként szívesen lennék többségi tulajdonos, de nem a jelenlegi feltételek mellett. Nálunk körülbelül kétévente mindet a feje tetejére állítanak, márpedig az ilyen hirtelen változások egyáltalán nem kedveznek a vállalkozásoknak. Olyanoknak pláne nem, ahol néhány tíz-, esetleg százmilliós nagyságrendűek a „belépők”.

Dr. Vásárhelyi Csaba: A patikánk családi tulajdonban van.

grafikon2

A patikai tulajdonviszonyok átrendezése kapcsán, a jelenlegi szabályozással ön szerint ki lehet védeni a strómanok és a zsebszerződések megjelenését?

Dr. Szócska Miklós: A gyógyszertári tulajdonosi struktúra átalakításának célja a transzparens, gyógyszerészi többségi tulajdonú rendszer kialakítása és stabilizálása. Ezt elősegítendő születtek meg az elmúlt évek szabályozásmódosításai. Mindezek alapján elmondható, hogy nem az új zsebszerződések megjelenésétől kell tartani, hanem a már meglévők felszámolását kell elvégezni.

A gyógyszer-gazdaságossági törvény 2013. július 6-ai módosítása is egyértelműen fogalmaz, amikor 2014. január 1-jei határidővel megtiltja a zsebszerződéseket, továbbá 2014. január 31-i határidővel a társasági szerződések, azt követően pedig minden módosításuk benyújtása is kötelezővé válik az OTH-hoz. Az elővásárlás rendszere pedig arra teremt lehetőséget, hogy a személyi jogos gyógyszerész minden patikai tulajdonhányad-értékesítésről előzetesen tudomást szerezzen, és elővásárlási jogát érvényesítse. Azon gyógyszertárak pedig, amelyek e szabályoknak nem felelnek meg, a hatóság szigorú és következetes fellépésére számíthatnak. 

Kovács József: Igen.

Dr. Hankó Zoltán: Nem a strómanok és a zsebszerződések megjelenését kell meggátolni, hanem a meglévő zsebszerződések felszámolását kell elérni, és azt, hogy a gyógyszerészek valódi tulajdonosai, tényleges vezetői legyenek a gyógyszertáraknak.

A valódi gyógyszerészi tulajdonlás jogszabályi feltételei ma már adottak, a szabályozásban korábban meglévő „kiskapuk” is sorra bezárultak. A tulajdonszerzéshez szükséges pénzügyi konstrukciók is működnek. A zsebszerződések tilalmát és semmisségét jogszabály mondja ki. Az elővásárlási jog július 6-i hatályba lépése óta a személyi jogos gyógyszerészeknek minden egyes patikai tulajdonhányad-értékesítésről előzetesen tudniuk kell, és a lehetőség is adott a gyógyszerészi elővásárlási jog érvényesítésére.

Hatalmas kockázatot vesz a nyakába az, aki ilyen körülmények között is fenntartja a zsebszerződést (vagy újonnan köt ilyet), legyen szó akár gyógyszerészről, akár nem gyógyszerész befektetőről. Ha a zsebszerződések 2014. január 1-jét követően mégis megmaradnának a gyakorlatban, az elmúlt időszakban szerzett tapasztalataim alapján arra számítok, hogy a kormány hatósági eszközökkel vagy további jogalkotással szerez érvényt az előírásoknak.

Dr. Mikola Bálint: Nem. Erről jogászokat kell megkérdezni. Én megtettem.

Korodi Karolina: Lehet, hogy a vonatkozó jogszabály legutóbbi módosításának célja a strómanok és zsebszerződések elleni fellépés volt, ám véleményünk szerint az sokkal nagyobb probléma, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően működő tulajdonosoktól és befektetőktől kikényszerített adásvétel során sajátítják ki a jogszerűen megszerzett és működtetett tulajdonrészüket. A másik nagy probléma, hogy az elmúlt években elfogadott jogszabályok feszültséget keltettek a patikaszektorban, ahelyett, hogy a gyógyszertárak fenntarthatatlan helyzetén javítottak volna.

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Igen – abban az esetben, ha a patikák 100 százalékban gyógyszerészi tulajdonúvá válnak.

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra: Nem. A szakmában senki előtt nem titok, hogy a láncok és a nagykereskedések számára már nem jelent gondot a korábbi viszonyok fenntartása. A franchise-rendszerek is ezzel a céllal jöttek létre. Vagyis, semmi nem változik.

Dr. Molnár Zsuzsa: Nem. A gyógyszer-kiskereskedelemben kritikán aluli a jogszabályok betartása és betartatása, a jogkövetés sem az állampolgároknak, sem a hatóságoknak nem az erősségük. Szerintem ezen a téren ismét csak a jogszabályok „elodázását” fogjuk tapasztalni. Nagyjából arra a „felpuhulásra”, lassú bevezetésre és erőtlen hatósági ellenőrzésre számítok, mint amit a létszámrendelet tekintetében is láttunk, látunk.

2011 óta folyik a patikák tulajdonosi hátteréből az offshore cégek kiszorítása, a személyi jogos gyógyszerészek pozíciójának megerősítése, de a gyakorlatban semmilyen előrelépés nem tapasztalható. Azt pedig inkább szánalmasnak tartom, hogy gyógyszertárakat ellenőrző szervek mennyire komolytalanul állnak hozzá a felmerülő problémákhoz. (Jól jellemzi a helyzetet, hogy pár hónapja patikavezetők jelentettek be az MGYK-nak és az ÁNTSZ-nek egy teljesen egyértelmű esetet, egy stróman vezetővel felálló patikát. Tudtommal nem történt érdemi válaszlépés az ügyben.)

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Sajnos a gyógyszerészek között is akad stróman.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Mindig van kiskapu.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Ne felejtsük el, olyan nép vagyunk, amelyikről úgy tartják: „ha mögötted lép be a forgóajtón, akkor is előtted fog kilépni”. Zsebszerződések, háttérmegállapodások, divatos szóval élve mutyik mindig is voltak, vannak, lesznek.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Jórészt igen, de az ügyvédek leleményes emberek.