Új kezekben az Alma Patikák

Tulajdonosváltáshoz vezetett a gyümölcsözõnek remélt együttmûködés 

November végére az Alma Patikák többsége ismét nyitva áll majd a betegek, a vásárlók elõtt – ígéri a közös embléma alatt mûködõ 38 gyógyszertár ingatlanhasználati jogait bíró Gyógyszerellátó Hálózat Kft. tulajdonosának, a Hungaropharma Zrt.-nek a vezérigazgatója. Szabó Ferenccel az olykor igencsak szövevényes történet szálait boncolgattuk.

 

2007 elején sok szakmabeli és több nagy pénzügyi befektetõ is a gyógyszertár-alapítás lázában égett. Különbözõ patikai csoportosulások, gyógyszertárláncok jöttek létre. Ebben a szituációban lépett a színre egy patikai franchise koncepciójával, és mintegy húsz hely bérleti jogának birtokában a dr. Bálint István vezette Gyógyszerellátó Hálózat Kft. Akárcsak riválisaik, õk is olyan partnert kerestek az általuk mûködtetni kívánt Alma Patikák számára, aki biztosítani tudja számukra a gyógyszerellátást, másrészt vannak anyagi erõforrásai.
„Több külföldi és magyar céggel is tárgyaltak, végül velünk állapodtak meg, ami akkor mindkét fél számára gyümölcsözõ együttmûködésnek tûnt – árulja el Szabó Ferenc, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója. – Õk megkapták azt, amire szükségük volt, mi pedig úgy gondoltuk, az általuk kiépített piacon hosszú távon stabil ügyfélkörre teszünk szert. Kezességet vállaltunk az általuk felvett félmilliárd forintos hitelre, és egy viszonylag hosszabb fizetési határidõt biztosítottunk a számukra. Ezekért cserébe kértünk bizonyos garanciákat. Az egyik az volt, hogy ha bizonyos megállapodásokat nem teljesítenek, akkor annak a társaságnak, amelyik a bérleti jogokkal és a tárgyi eszközökkel rendelkezik, a tulajdonjoga ránk száll át. Ezek a feltételek egyébként nem voltak olyan drámaiak: például szerettük volna látni az üzletmenetet, hogy valóban jó helyre megy-e a pénz, hogy megfelelõen mûködnek-e a patikák. Egy ilyen szerzõdés, ha betartják, kellõ garanciát jelent. Nem gondoltuk, hogy fel fogják rúgni ezt a megállapodást.”

 

Itt a kiadás, ott a bevétel

Az elkövetkezõ jogi bonyodalmak megértéséhez tudni kell, hogy a Gyógyszerellátó Hálózat Kft., amelynek tulajdonosa dr. Bálint István és cége, a Farmakon Kft. volt, idõközben létrehozta az Elsõ Gyógyszerellátó Kft.-t, amelynek tulajdonjogán a Gyógyszerellátó Hálózat Kft., illetve az Alma Patikákat vezetõ gyógyszerészek osztoztak körülbelül egyharmad-kétharmad arányban. Elõbbi cég a patikák bérleti szerzõdéseivel és tárgyi eszközeivel, míg az Elsõ Gyógyszerellátó a mûködési engedélyekkel és a munkaszerzõdésekkel rendelkezett.
2008-ban dr. Bálint Istvánék újabb céget jegyeztettek be, a MEG Zrt.-t, és a 38 Alma Gyógyszertár mûködési engedélyét ebbe a vállalkozásba vitték át. A Hungaropharmánál ez verte ki a biztosítékot.
„A mai napig nem kaptunk választ arra, hogy miért volt szükség erre a lépésre – mondja Szabó Ferenc. – A félhivatalos indoklás a patikusok felé az volt, hogy a cég elérte azt a méretet, amihez szükség volt a zrt.-formára. Mi viszont azt gondoljuk, hogy ezzel a megoldással abból a cégstruktúrából, amiben nekünk jelentõs garanciáink voltak, a patikákat egy olyanba tették át, ami felett már nem rendelkeztünk kontrollal. Részben sikerrel is jártak, hiszen most, a patikák átvételénél is jól látható, hogy bár éltünk a szerzõdés által számunkra nyújtott biztosítékokkal, elsõ körben nem sokra mentünk velük.”
Miután az Alma Patikák több milliárd forintos tartozásállományt halmoztak fel a Hungaropharmánál, a nagykereskedõ úgy döntött, hogy 2009. május 19-tõl nem szállít nekik gyógyszert. Másrészt – mivel ezt az együttmûködési szerzõdés lehetõvé tette számukra – lehívták, majd a Cégbíróságon a saját nevükre be is jegyeztették a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. 100 százalékos tulajdonjogát. Ez azonban még nem tette egyértelmûvé a jogi helyzetet. Éppen ellenkezõleg:
„Bálint úr a mai napig nem adta át nekünk Gyógyszerellátó Hálózat Kft. iratait, ugyanakkor mindenféle papírokat küldözgettek hozzánk, hogy ide és ide, ennyi és ennyi pénzt kell fizetnünk – vázolja a nyáron elõállt helyzet fonákságát a Hungaropharma elsõ embere. – A tulajdonjog bejegyzése arra volt elég, hogy onnantól mi rendelkezzünk a bérleti szerzõdésekkel és a bérleti jogokkal, valamint a tárgyi eszközök használati jogával. A patikák mûködési engedélye azonban továbbra is a MEG Zrt. birtokában volt, így hiába mondtuk, hogy hagyják el az ingatlanokat, ezt nem tették meg. Így olyan abszurd helyzet állt elõ, hogy bár egy Hungaropharma tulajdonú cég fizette az ingatlan tulajdonosának a bérleti díjat, az árbevétel a MEG Zrt.-hez folyt be. Ekkor a Gyógyszerellátó Hálózat Kft., amely akkor már 100 százalékos Hungaropharma tulajdonban volt, visszavonta a MEG Zrt.-tõl az ingatlanhasználati jogosultságot, az ÁNTSZ-hez pedig benyújtotta azokat a papírokat, amelyek révén elértük, hogy a legtöbb Alma Patika mûködési engedélyét visszavonták.”
A gyógyszerellátás lehetetlenné válása, de még inkább a fenti jogi lépés eredményeként azóta szinte valamennyi Alma Patika bezárt. A Hungaropharma ugyan szerette volna visszaállítani az eredeti mûködési struktúrát, s ebben az értelemben kommunikált a gyógyszertárvezetõkkel, ám ezt a lehetõséget dr. Bálinték ellehetetlenítették, a reakcióik Szabó Ferenc szerint inkább szolgáltak PR-célokat, mint a valamennyi érdekelt számára megnyugtató megoldás keresését.

 

Mi lesz az Almából?

A vezérigazgató azt is elmondja, milyen sorsot szánnak az Alma Patikáknak. „A gyógyszertárakat a Gyógyszerellátó Hálózat Kft. és a Hungaropharma leányvállalataként erre a feladatra létrehozott Alma Gyógyszertár-üzemeltetõ Kft. közösen fogja mûködtetni. Erre vonatkozóan beadtuk az új kérelmeket, és van olyan Alma Patika, amelyik már megnyitott, és e keretek között mûködik. Terveink szerint mind a 38 patikával ez fog történni: októberben körülbelül 15 gyógyszertárat nyitunk meg, november végéig pedig majdnem az összeset. Némi csúszást eredményezett, hogy néhányat még mindig a MEG Zrt. üzemeltet. Ezeknél elõbb el kell érnünk a mûködési engedély visszavonását, hogy aztán a magunk részére meg tudjuk igényelni ugyanezt.”
S bár az ismét megnyílt patikák Szabó Ferenc szerint teljesen új gyógyszertárnak minõsülnek, homlokzatukon máig ott virít a jól ismert zöld-fehér embléma. Jogosnak tûnhet hát a kérdés, megmarad-e az Alma Patikák név, az egységes dizájn és az a franchise rendszer, amivel eddig mûködtek.
„Ezt ma még nem tudjuk – árulja el a gyógyszer-nagykereskedõ cég igazgatója. – Ennek kitalálása az Alma Gyógyszertár-üzemeltetõ Kft. menedzsmentjének feladata és felelõssége lesz. Érvek a meglévõhöz való ragaszkodás és a változtatás mellett is szólnak.”

 

Itt tulajdonos, ott stratégiai partner

Az Alma Patikák tulajdonosváltását többen – leegyszerûsítve – azzal magyarázzák, hogy a Hungaropharma meg akarta szerezni magának a jól mûködõ gyógyszertárláncot. Ha a szándék nem is ez volt kezdetben, Szabó Ferenc a gyógyszer kis- és nagykereskedelem piacának változása által látja igazoltnak ezt a döntésüket: „Azt gondoljuk, hogy a patikai piac koncentrációja nélkülünk is végbemegy. Egyes láncok más, konkurens nagykereskedõkhöz kötõdnek, így mi azokat a patikákat – mint piacot – elveszítjük. Új gyógyszertárak nyíltak, amelyekben a piaci részesedésünk alatta marad a szokásosnak. Márpedig ebben a piaci szegmensben sem engedhetjük meg magunknak, hogy a versenytársak mögé szoruljunk, így kénytelenek vagyunk igazodni ahhoz, ami a piacon történik. Az Alma Patikákkal kötött megállapodás, illetve a mûködtetésük átvétele is valahol ennek a következménye. A patikamûködtetés egy elég erõteljes kényszer számunkra, de az egyik eszköz ahhoz, hogy a piaci részesedésünk megmaradjon. A stratégiai együttmûködés ugyanis nem jelent erre százszázalékos  garanciát.”
Apropó, stratégiai együttmûködés! Érdemes felvetni, vajon házon belül mennyire gerjeszt ellenérdekeltséget az, hogy a Hungaropharma egyes patikai csoportosulásokban tulajdonosokként van jelen, másoknak pedig stratégiai partnere.
„Ez egy nagyon jó kérdés – elemzi a problémát Szabó Ferenc. – Mi azt gondoljuk, hogy a kettõ megfér egymás mellett, hiszen más nagykereskedõknél is megvan ez a kettõsség. Amikor egyes Gyöngy Patikák majd eladásra kerülnek, akkor nem azt mondom, hogy mindenképpen meg kell vennünk azokat, de meg kell akadályoznunk, hogy a konkurencia kezébe kerüljenek. Hogy aztán a továbbiakban Alma Patikaként fognak-e mûködni, vagy valamilyen konstrukcióban maradnak Gyöngy Patikák, az majd akkor dõl el. Ami viszont biztos, hogy a Hungaropharma alaptevékenysége továbbra is a gyógyszer-nagykereskedelem marad. Az Alma és a Gyöngy Patikáknak is szállítunk árut; s azt szeretnénk, hogy minden olyan gyógyszertár erõs legyen, amely minket használ elsõ beszállítónak, hiszen az bennünket is erõsít.”

Tóth Tamás