Versenyhivatali eljárás indult a Magyar Gyógyszerészi Kamarával és a Galenus Kft.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még ez év május 24én – megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése jogcímen – versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Gyógyszerészi Kamarával, valamint a Gyógyszerészi Hírlapot (a köztestület lapját) kiadó Galenus Kft.-vel szemben.

A GVH közleménye szerint a kiadó 2012. október 3-án kelt, Hankó Zoltán kamarai elnök által is szignált, kamarai tagoknak eljuttatott levele azt a benyomást kelti, hogy a Galenus Kft. kizárólag a kamara tulajdonában van, holott a cégnyilvántartás adatai szerint abban két magánszemély is jelentősebb részesedéssel rendelkezik. Továbbá, a levél alkalmas lehet arra, hogy a címzett gyógyszerészekben azt a benyomást keltse, hogy a kiadvány népszerűsítése a kamarának nem tulajdonosi, hanem köztestületi érdeke, valamint, hogy a Patika Magazin című, fogyasztóknak szóló patikai lapra (a gyógyszertárak által) történő előfizetés lehetőséget teremt a gyógyszertári gondozásra szánt kormányzati kompenzációs pénzek lehívására.

Az eljárás alá vont vállalkozások a fenti magatartásukkal valószínűsíthetően megsértették a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12. §-ának rendelkezését – áll a GVH által ez év augusztus 26-án kiadott dokumentumban –, ugyanakkor a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak a kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést valóban elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének a bizonyítására irányul. Az eljárást három hónapon belül kell lefolytatni, ami azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A PharmaOnline ezzel kapcsolatos írásából úgy tudjuk, a GVH-nál ismeretlen személy tett feljelentést a Galenus Kft. és a kamara ellen. Erről a versenyhivatal 2012. december 15.-én kelt levelében értesítette az MGYK-t, mondván, a GVH csupán „versenyfelügyeleti eljárásnak nem minősülő” eljárást folytat. A kamara elnöke állítólag csak most, a GVH augusztus 26-i közleményéből értesült arról, hogy a hivatal versenyfelügyeleti eljárást indított ellenük.

Hankó Zoltánnak, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének (képünkön) a fenti cikkhez adott tájékoztatása szerint a Galenus Kft. 2011 óta a Magyar Gyógyszerészi Kamara, és annak 11 területi szervezete tulajdonában van. A cégadatokból ugyanakkor kiderül: a Galenus Kft. többségi tulajdonosa valóban a kamara országos szervezete, résztulajdonosa pedig a kamara 11 területi (megyei) szervezete, ám abban a kiadó ügyvezető igazgatója (Fári István) és főszerkesztője (dr. Szarvasházi Judit) is 10-10 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A patikusoknak küldött levelet újraolvasva Hankó Zoltán – az említett szakmai portál kérdésére – beismerte: valóban pontatlan a kamara kizárólagos tulajdonlására vonatkozó utalás, a levélben foglalt minden egyéb állítást azonban ma is helytállónak tart.

Véletlen (?) egybeesés, hogy hosszabb hallgatást követően, éppen a GVH versenyfelügyeleti eljárásáról szóló hír megjelenésével egy napon jelentette meg a Facebook-on legújabb bejegyzését Etikus Patikus is, aki ugyancsak a Galenus Kft. tulajdonosi szerkezetével, illetve a cégben tulajdonosként jelen lévő két magánszemély érdekeltségi rendszerével kapcsolatban tesz fel kérdéseket.