Megalakult a nemzeti betegfórum

Május végén hivatalosan is magalakult és megkezdte működését a Nemzeti Betegfórum (NBF). Az 50/2012 (XII.19.) miniszteri rendelet értelmében létrehozott civil érdekképviseleti fórum az egészségügy területén tevékenykedő betegszervezeteket fogja össze, célja a szakmai együttműködés kialakítása.

Az NBF-be eddig jelentkezett 194 betegszervezet 15 szakterületi tagozatba küldhetett legfeljebb 2-2 képviselőt. A szervezet 30 tagú Választmányának vezetője (az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságával kapcsolatot tartó koordinátor) dr. Pogány Gábor, a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetségének (RIROSZ) elnöke, helyettese pedig Kincses János, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének (MACOSZ) elnöke lett. A vezetőség további tagjai: dr. Demeter Jolán, a Magyar Rákellenes Liga alelnöke, dr. Gruiz Katalin, a Down Alapítvány elnöke és Ádám Aurél, a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (VORSZ) elnöke.

A minisztérium tanácsadó szervezeteként az NBF jelenleg is részt vesz a népegészségügyi programok és az egészségügyi tárgyú törvénytervezetek kidolgozásában, valamint a szakmai sztenderdek megalkotásában. A Választmány tagjai az alakuló ülésen elmondták, a szervezet legfontosabb célkitűzése, hogy a képviselt betegszervezetek érdekeit egységesen szem előtt tartva járulhasson hozzá a magyar egészségügy színvonalának emeléséhez, és egy fenntartható egészségügyi rendszer megteremtéséhez.

Az NBF-hez történő csatlakozás lehetősége továbbra is minden olyan szervezet számára nyitott, „amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően működik és tevékenységét az egészségügy területén végzi.”