Új gyógyszer-támogatási kategóriát vezetnének be

A jövőben a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja – a készítmény társadalombiztosítási támogatásba való befogadásra irányuló kérelmével egyidejűleg – igényelheti a termék úgynevezett kedvezményezetti státuszának megítélését is. Mindez a legfrissebb egészségügyi salátatörvény tervezetében olvasható. Kedvezményezetti státuszra azon gyártók/forgalmazók tarthatnak számot, akiknek gyógyszere

  • rendelkezik magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel;
  • nem helyettesíthető másik, társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerrel;
  • a terápiában betöltött szerepe alapján nélkülözhetetlen, az adott beteg kezelése más forgalomban lévő gyógyszer alkalmazási előírása szerint nem lehetséges vagy eredménytelen, vagy a beteg gyógyszerhez jutása olyan aránytalan mértékben akadályozott, hogy a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet.

A kedvezményezetti státusz odaítéléséről – az Országos Gyógyszerterápiás Tanács szakvéleményének kikérését követően – az OEP dönt.

Továbbá, az egészségbiztosító csupán akkor fogadhatja be a gyógyszert a társadalombiztosítási támogatásba, ha forgalomba hozatali engedélyének jogosultja öt év időtartamra, termelői áron számított évi legalább 20 millió forint értékben vállalja a támogatásvolumen szerződés megkötését.

[wp_bannerize group=”left_billboard1″]

A kedvezményezetti státusz öt évre adható meg, viszont megújítható. A kedvezményezetti státusszal rendelkező gyógyszerrel azonos hatóanyagú, beviteli módú és azonos indikációban alkalmazott másik készítmény nem szerezhet kedvezményezetti státuszt. Gyógyszeripari szakemberek szerint a kedvezményezetti státusz a törzskönyvezési, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése alóli mentességet jelentené.