A bevétel csökken, a reklámnézési idő nő

A hazai televíziós reklámpiac

Múlt havi számunkban bemutattuk a “reklámtorta” szeleteiből részesülők tavalyi költéseinek összesítését, eredményeit. Érdemes az egyik legnagyobb szereplővel, a televízióval részletesebben foglalkozni.

Nôttek a hazai televíziós reklámbevételek 2019-ben, és már meghaladták a 63 milliárd forintot – derül ki a Magyar Elektronikus Mûsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) és az Ernst & Young Global Limited (EY) tanácsadócég elemzésébôl. A tavalyi
4 százalékos növekedés a versenypiaci szereplôk nagyobb ráfordításaiból származik, miközben az állami hirdetések részaránya csökkent.

A klasszikus, spot jellegû televíziós hirdetések mellett jelentôsen növekedtek az egyéb (non-spot jellegû) reklámmegjelenések, például a termékelhelyezés vagy a mûsorszponzoráció bevételei.

Az idei televíziós reklámpiac biztos, hogy jelentôs csökkenéssel néz majd szembe, látva a koronavírus okozta eddigi gazdasági folyamatokat. A tévétársaságok és sales house-ok összesített adatai alapján a 2014 óta folyamatosan növekvô magyarországi televíziós reklámpiac a tavalyi évben az árubarterek figyelembevétele nélkül 4 százalékkal, mintegy két és félmilliárd forinttal tovább bôvült.

Fotó: 123rf.com

A nonspot jellegű hirdetések is nőttek
A MEME és az EY immár 15. alkalommal elkészített éves felmérése rámutat, hogy miközben az állami költésbôl származó tévés reklámbevétel 8 százalékkal csökkent, a nem állami (azaz piaci) hirdetésekbôl származó bevételek a tavalyi évben 6 százalékkal nôttek. Az állami megrendelések részaránya a televíziós reklámpiaci költéseken belül így 2018 után újabb 1 százalékos csökkenéssel tavaly 10 százalékra, 6,4 milliárd forintra szûkült, míg a versenypiaci hirdetések a bevételek 90 százalékát biztosították, 56,8 milliárd forint értékben.

Továbbra is a klasszikus tévészpotok a meghatározóak a szektorban, amelyek árbevétele a megelôzô év 0,4 százalékos emelkedéshez képest 2019-ben 3 százalékkal bôvült. Ugyanakkor az egyéb típusú, nonspot jellegû bevételek a 2018-as
9 százalékos bôvülés után tavaly további 16 százalékkal növekedtek, és immár 4,3 milliárd forintos összbevételt képviselnek. A non-spot jellegû hirdetések részaránya a televíziós reklámtortán belül így összességében már 7 százalékra nôtt.

A barterügyeletek is hoztak bevételt
A MEME és az EY tanulmánya idén elôször a televíziók árubarter ügyletekbôl származó bevételeit is összesítette. Az ebbôl származó bevételek 2019-ben meghaladták az 1,8 milliárd forintot, így a teljes televíziós reklámbevétel árubarterrel együtt
65,07 milliárd forintot tett ki. Az árubarterrel kiegészített teljes 2019-es televíziós reklámtortának a 3 százalékát tette ki a spot és non-spot típusú árubarter.
A spot és non-spot hirdetések részaránya az árubarterek figyelembevételével is 93:7 százalékos megoszlást mutat.

A televíziós reklámpiac a tavalyi (7,13%) médiatortában mutatott növekedése nemcsak a versenypiaci szereplôk nagyobb ráfordításait tükrözi, lévén a módszertani változásból fakadóan a 2019-es szám már az árubarter értékét is tartalmazza. A többi szegmens 5% alatti mértékben gyarapodott.

Várhatóan csökken a reklámbevétel
„A televíziós kereskedelmi reklámbevételeket tekintve 2020-ra számottevô visszaesés várható, melynek a mértéke nagyban függ attól, hogy mikor és milyen ütemben indul újra a gazdaság és a hirdetôket addig is mennyire viselik meg a korlátozások következményei. Mindemellett tévés reklámzaj szempontjából a reklámidô zárásoknak köszönhetôen, idén a tavalyinál jobb “minôségû” évünk lesz. Csökkentek és rövidültek a reklámblokkok, miközben szignifikánsan nôtt a napi egy fôre jutó reklámnézési idô”- nyilatkozta Ryszka Sambor, a Magyar Elektronikus Mûsorszolgáltatók Egyesületének elnöke. 