A gazdaság újraindítása

Nélkülözhetetlenek a stabil egészségipari szereplők

Az innovatív gyógyszergyártók, túl azon, hogy megfeszített erővel dolgoznak a COVID-19 elleni harcban felhasználható új vakcinák és gyógymódok fejlesztésén, már most arra készülnek, hogy meglévő kitüntetett szerepüknek megfelelően segítsék a gazdaság gyors talpraállítását, az ország újraindítását.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) felmérésének eredménye azt mutatja, hogy a krízis megoldásának kulcsterületein, így a kutatásfejlesztésben, a magasan képzett munkaerő megtartásában, valamint a gazdaság számára elengedhetetlen egészséges munkaerő biztosításában is kiemelkedő az innovatív gyógyszergyártók szerepe, ami a vállalatok vezetői szerint a következő években még tovább erősödik.

Az új, eddig ismeretlen vírus egy időben terheli le az egészségügyi ellátást, valamint rég nem látott mértékű gazdasági visszaesést okoz. A gazdasági-egészségügyi válságból való kilábalás ezért elképzelhetetlen az egészségipar területén meghatározó, jelentős gazdasági súlyú szereplők, így az innovatív gyógyszergyártók közreműködése nélkül. Ezt támasztja alá az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének a magyar gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adó fejlesztésorientált vállalatok topvezetőinek körében végzett felmérése is: „a IV. Innovatív Gyógyszeripari Körkép eredményei szerint a fejlesztésorientált hazai gyógyszervállalatok a koronavírus-járvány hatására kialakult krízis enyhítésének kulcsterületein, a kutatás-fejlesztésben, a magasan képzett munkaerő megtartásában, valamint a gazdaság számára elengedhetetlen egészséges munkaerő biztosításában is nélkülözhetetlenek.

Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója elmondta: „az innovatív gyógyszergyártók partnerként támogatják a kormány válságkezelő lépéseit. A fejlesztésorientált hazai gyógyszercégek tevékenyen vesznek részt a koronavírus elleni küzdelemben, hozzájárulnak az egészségügyi rendszer működtetéséhez. Munkahelyek biztosításával és a társadalom munkaképességének segítésével erősítik a magyar gazdaságot, valamint támogatják annak újraindítását is.Mint az igazgató kiemelte: „az eddigiekben főként a védekezésre kellett fókuszálni, de ezek fenntartása mellett ‒ focis hasonlattal élve ‒ az ellentámadás tudatos szervezése is fontossá válik. Stabil egészségipari szereplőként az innovatív gyógyszervállalatok e tekintetben olyanok, mint a profi középpályások: aktívan vesznek részt a védekezésben, kiszámíthatóan megtartják a labdát, majd a megfelelő időben segítik a támadás megindítását.”

A hazai innováció erősítése, megelőzés és gyógyítás

Az AIPM kutatása megvizsgálta, hogy a válaszadók szerint az innovatív gyógyszeripar mely területeken fejti ki leginkább pozitív gazdasági hatását. Az eredmények szerint az innovatív gyógyszeripar a kutatásfejlesztésen, valamint az egészséges munkaerő biztosításán keresztül erősíti leginkább a magyar gazdaságot. Úgy látják: a gazdasági hozzájárulás szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy az innovatív gyógyszeripar a klinikai kutatások segítségével támogatja a hazai innovációt, ösztönzi a nemzetközileg is elismert tudás megszerzését . Szintén eléggé fontosnak tartják, hogy korszerű terápiákkal segíti a megelőzést és gyógyítást, így hozzájárul az egészséges munkaerőhöz. Valamivel kisebb, közepesen fontos jelentőségűnek tartják, hogy a szektor önálló adózóként közvetlenül járul hozzá az államháztartási bevételekhez, valamint önálló munkahelyeket teremt.

Növekszik az innovatív gyógyszeripar gazdasági súlya

A válaszadók az innovatív gyógyszeripar gazdasági súlyát tekintve, kis növekedésre számítanak a következő 5-10 évben. Úgy gondolják, hogy valamennyire bővül majd a szektor hozzájárulása az EU-országok (4), a visegrádi országok (3,9), valamint Magyarország GDP-jéhez (4). A hazai foglalkoztatottság tekintetében számítanak arra, hogy a gyógyszeripar megtartja pozícióit: a kutatás alapján az innovatív gyógyszeripar hozzájárulása a hazai foglalkoztatottsághoz nem változik nagymértékben (3,4), de a következő időszakban kiemelkedő fontosságú, hogy a jelenlegi, nagyjából 50 ezer fős iparági foglalkoztatottság megmarad, hiszen így a magyar gazdaság legmagasabban képzett, innovatív munkaerőpiaci szegmensében erős alapot biztosíthatnak. Az egészségügy finanszírozása kapcsán a vállalatvezetők az egészségügyre költött összeg növekedését prognosztizálják Magyarországon: úgy látják, a jelenleg hazánkban lakosonként egészségügyre költött összeg kismértékben növekszik majd a következő 5-10 évben.