A legfontosabb szempont: a beteg érdeke

Növelni kell a gyógyszertári ellenőrzések számát

Dr. Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója december elsejei hatállyal kinevezte dr. El Koulali Zakariást, az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti Főosztály vezetőjévé, aki az országos tiszti főgyógyszerészi teendőket is ellátja. 

–  A gyógyszerészi diploma után a másoddiplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen gyógyszerész-közgazdászként szerezte. Ezek szerint nem „csak” egy patikában képzelte el az életét…

–  A gyógyszertári munka bőven túlmutat azon, hogy a megfelelő „betegnek” a megfelelő gyógyszert adjuk ki. A gyógyszertárak is egészségügyi intézmények és egészségügyi szolgáltatást nyújtanak. Annak érdekében, hogy a feladatukat minél magasabb színvonalon tudják ellátni, elengedhetetlen a stabil gazdálkodás. Egy gyógyszertárvezetőnek, személyi jogos gyógyszerésznek azon túl, hogy megfelelő gyógyszerész szakmai tudás birtokában kell lennie, a többi között gazdasági/pénzügyi és jogi ismeretekkel is rendelkeznie kell ahhoz, hogy a gyógyszertár képes legyen megfelelő gazdasági hátteret biztosítani a szakmai tevékenység elvégzéséhez.

–  Tavaly, december 1-jei hatállyal nevezték ki Önt tiszti főgyógyszerésznek. Ahhoz, hogy valaki betöltse ezt a pozíciót, már korábban is sok tapasztalatra és gyakorlatra lehetett szüksége. Hol dolgozott eddig?

–  Egyetemi tanulmányaimat követően 11 évet dolgoztam egy IX. kerületi közforgalmú gyógyszertárban. Ott megismertem és saját bőrömön tapasztaltam a közforgalmú gyógyszerészet szépségeit és nehézségeit. Akkori főnökömnek – dr. Szendrényi Lajosnak – nagyon sokat köszönhetek, frissen végzett gyógyszerészként segített elindulni ezen az úton, fokozatosan terhelt és engedett kibontakozni szakmailag. Fontosnak tartotta, hogy ne csak egy „gyógyszerkiadó robot” legyek, hanem ismerjem meg a gyógyszertár, mint gazdasági vállalkozás működését. Nagyon szerettem a gyógyszertári munkámat. Ahogy a mostani tevékenységemet, úgy az expediálást is csak elhivatottsággal és alázattal lehet végezni, mindig szem előtt tartva a legfontosabb érdeket, a beteg érdekét.

–  A tiszti főgyógyszerész egy elméleti „irodai munka”, vagy kijár a gyógyszertárakba, a kollégákhoz és gyűjti a véleményeket, észrevételeket?

– Ezt a munkát nem lehet az íróasztal mögül végezni, a feladatok ellátásához elengedhetetlenek a területen szerzett tapasztalatok, impulzusok, ezért ahogy eddig is végeztem helyszíni ellenőrzéseket, a továbbiakban is ragaszkodom ehhez a fajta „terepmunkához”. A jövőben minden ellenőrzést végző kollégámmal szeretnék közösen úgynevezett „páros ellenőrzéseket” végezni, mivel rendkívül fontosnak tartom, hogy első kézből kapjam az információt a munkatársaim szakmai tevékenységével és tapasztalataival kapcsolatosan. A folyamatos kapcsolattartás érdekében célom továbbá, hogy rendszeres időközönként szakmai rendezvényeket tartsunk, valamint azt a jó gyakorlatot is megtartom, hogy „az ajtóm mindig nyitva áll” a kollégáim előtt.

– A hazai gyógyszerész társadalom elégedett a helyzetével, a lehetőségeivel, vagy vannak olyan területek (jogszabályi, anyagi, ellátási), amin szükség lenne a változásra?

– Mint minden területen, természetesen itt is vannak nehézségek. Köszönettel tartozunk a lakossági gyógyszerellátásban dolgozó szakembereknek, gyógyszerészeknek, szakasszisztenseknek és asszisztenseknek, hiszen a nehézségek ellenére alázatosan és fáradhatatlanul dolgoznak a folyamatos és biztonságos lakossági gyógyszerellátás fenntartásáért. A generációváltással, a munkaerőt, valamint a jogszabályi környezetet érintő kérdésekkel mindenképpen foglalkoznunk kell. Célunkhogy a fiatal gyógyszerészek számára perspektívát kínáljunk, valamint, hogy a közforgalmú és a kórházi gyógyszerészetben rejlő innovációs potenciált a lehető legjobban ki tudjuk használni, megteremtve az ehhez szükséges jogszabályi keretrendszert is. A betegek nagy általánosságban azt mondják, hogy a gyógyszerek drágák. Ez mindig relatív, európai vagy világviszonylatban milyenek az árak, illetve milyenek az állami támogatások.

– Ön azt mondta, hogy az egyik legfőbb célkitűzése a gyógyszerészekkel való együttműködés megerősítése.

– Azt az álláspontot képviselem: fontos, hogy a gyógyszerészeti hatóság egyszerre legyen támogató és szolgáltató hatóság, amely szükség esetén keményen és következetesen lép fel. Számunkra a legfontosabb szempont minden esetben a betegek érdeke. Mivel mi, tiszti gyógyszerészek nem állunk folyamatos és közvetlen kapcsolatban a páciensekkel, így csak közvetve tudjuk javítani a betegek ellátását azzal, hogy rendszeresen ellenőrizzük a gyógyszerforgalmazó helyek működését, emellett szakmai támogatást nyújtunk a közforgalomban dolgozó kollégáknak. Ehhez természetesen fontos, hogy a megfelelő szakmai szervezetekkel is kapcsolatban álljunk. Éppen ezért – ahogy eddig -, a jövőben is törekszem majd a szoros együttműködésre a Magyar Gyógyszerészi Kamarával (MGYK), a Magángyógyszerészek Országos Szövetségével (MOSZ), valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal (MGYT), hiszen a gyógyszerész szakmának nagyon sok kérdésben egységes álláspontot kell képviselnie, szükség esetén pedig a közös érdekek mentén lehet elmozdulni. Szeretném, ha a fontos információk eljutnának minden gyógyszerészhez, ehhez azonban arra van szükség, hogy az évi 4-5 nagyobb konferencián, szakmai rendezvényen való megjelenésen túl új megoldásokat is találjunk a gyógyszerészek hatékony és gyors tájékoztatása érdekében.

–  Miért tartja fontosnak, hogy növeljék a gyógyszertári ellenőrzések számát?

– A gyógyszer kiskereskedelem szerteágazó jogszabályi és szakmai szabályi környezetben működik, a gyógyszerészek mindennapi szakmai és egyéb adminisztratív tevékenységeik miatt kevés idejük marad a jogszabályváltozások követésére és a releváns szakmai információk begyűjtésére. A hatósági ellenőrzéseket szakmai konzultációs lehetőségként kell felfogni, hiszen minden hatósági helyszíni ellenőrzés során a gyógyszertár szakmai vezetője visszajelzést kap a gyógyszertárban folyó szakmai munkával kapcsolatosan. Ez azért is nagyon fontos, mert prioritás, hogy a gyógyszertári szakmai folyamatok kontrolláltak legyenek. Ehhez ki kell küszöbölnünk az esetlegességeket. Az ellenőrzések száma 2018-ban 2 ezer alatt volt, az idei évben már több mint 3 ezer ellenőrzést végeztünk a kollégáimmal (tizennégyen) és átlagosan 41 km-t tettünk meg ellenőrzésenként. Jövőre ezt a számot szeretném tovább emelni, nagyságrendileg 3400-3500–ra. Az OGYÉI nagyon korszerű laboratóriummal rendelkezik, amelynek a kapacitását és lehetőségeit a jövőben szeretnénk mi, tiszti gyógyszerészek is jobban kihasználni, elsődlegesen a gyógyszertárban készült magisztrális gyógyszerek vizsgálatában. A helyszíni ellenőrzések során a kollégáim egyre gyakrabban vesznek majd mintát.

–  Biztonságos a magyarországi gyógyszerellátás?

–  Ha röviden kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy igen. A gyógyszertárak csak gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdasági társaságtól szerezhetik be a gyógyszereket, így nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy nem biztonságos gyógyszer kerül be a legális gyógyszerellátási láncba. Emellett 2019 februárjában indult egy olyan európai szintű rendszer, amely tovább növeli a gyógyszerbiztonságot: azóta biztonsági elemek, dézsmabiztos zár és datamatrix kód kerül a legtöbb vényköteles gyógyszerre. A datamatrix kód segítségével minden doboz gyógyszer egyedileg beazonosítható, így 100 százalékos biztonsággal tudható, hogy ki gyártotta és mikor, melyik gyógyszertárban adták ki  az adott terméket.

–  A XXI. század technikai eszközeit, mint az Internetet vagy a közösségi oldalakat, lehet-e jól használni a gyógyszervásárlási kampányokban? Akár edukációs jelleggel?

– Tudomásul kell vennünk, hogy felgyorsult világunkban az interneten és a közösségi médián keresztül tudunk eljutni egy nagyon széles réteghez, és számukra is ez a természetes és kényelmes közeg. Ezért meg kell tanulnunk nekünk is megfelelően használni azt. Gondoljunk például egy szakmai napra, amit az OGYÉI székházának előadótermében tartunk: ezeken az eseményeken kb. 150 ember tud részt venni, információhoz jutni, kérdezni. Ugyanakkor, egy egyszerű mobiltelefonnal és internet eléréssel megsokszorozhatjuk a hallgatóságot és eljuttathatjuk az információkat akár az összes közforgalomban dolgozó szakemberhez.

Forrás és a teljes interjú az Emberi Erőforrások Minisztériuma drinfo.aeek.hu oldalon olvasható.

Névjegy:

El Koulali Zakariás 2005-ben szerzett gyógyszerészi diplomát a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Gyógyszerellátási gyógyszerészet szakképesítéssel rendelkezik. Gyógyszerész-közgazdász másoddiplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2015-ben.

2005-től közforgalmú gyógyszertárban dolgozott 2016-ig, amikor az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Tiszti gyógyszerészeti Főosztályára került. 2017 februárjától vezeti a Közép-magyarországi régiót és 2018 júniusától megbízott főosztályvezetőként irányította a Tiszti gyógyszerészeti Főosztályt is.

Gyógyszerész feleségével közösen nevelik négy gyermeküket.