Az erőssegeinkre építünk

A komplementer gyógymódok helye a gyógyszeriparban

Szabályozás szerint Magyarország uniós tagsága előtt engedélyezett, terápiás javallattal rendelkező homeopátiás gyógyszerek 2020. július 1-jét követően akkor hozhatók forgalomba, ha az európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az azt átültető jogszabályok előírásainak megfelelnek. A homeopátiával kapcsolatos álláspontokról Sipos Balázzsal, a Boiron magyarországi ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

A Magyar Tudományos Akadémia 2015-ben üzent hadat a homeopátiának, majd három évvel késôbb az egészségügyi államtitkár kezdeményezte, hogy a készítményeket ne minősítsék gyógyszernek …Az elmúlt évek alatt több tudományos és szakmai támadás is érte a gyógyszeripar ezen szegmensét. Fel lehet ezekre készülni?
Sipos Balázs: A hagyományos és a komplementer medicina, ezeken belül a homeopátiás gyógyszerek, valamint az egyre terjedô étrend-kiegészítôkjól elférnek a palettán egymás mellett, csak nem szabad a szerepüket felcserélni. A célunk a Boiron terápiás lehetôségeinek integrálása a hagyományos gyógyszerkincs mellé, az integratív medicina keretein belül. Bizonyos helyzetekben logikus és racionális megoldás egy homeopátiás gyógyszer alkalmazása, például megfázás elsô néhány napja alatt, ha nincs bakteriális fertôzésre utaló jel, ami természetesen antibiotikum használatát tenné szükségessé. Más esetben pedig a hagyományos terápia kiegészítésére alkalmazható, és rengeteg helyzetben nem jön szóba, mint terápiás lehetôség. Ahhoz viszont, hogy az orvos és a gyógyszerész a betegnek megfelelô terápiát írjon vagy ajánljon, korszerû edukációra van szükség, félinformációk és félreinformálás helyett ellenôrzött keretek közötti oktatásra, a szakmai ismeretek bôvítésére, a hagyományos és komplementer medicina terén is.

A gyógyszer státusz EU szabályozáshoz kötött. Továbbá még ha nem is állna fenn ez a helyzet, akkor is megfontolandó betegbiztonsági szempontból, hogy milyen forrásból
célszerû kielégíteni a létezô igényeket: GMP konform, auditált gyártóhelyen gyártott, GDP szerint mûködô zárt disztribúciós láncon át egészen a fogyasztóig, betegig eljuttatott készítményekkel, amit a gyógyszer státusz garantál, vagy a gyógyszertáron kívül forgalmazott, ellenôrizhetetlen gyártási és forgalmazási csatornából történô termékek beszerzésére késztetni a fogyasztókat. Természetesen folyamatosan, szoros figyelemmel követtük a törvényi szabályozás változásait, részt vettünk a szakmai diskurzusban és igyekszünk felkészülni, gyorsan reagálni a piacot befolyásoló változásokra.

Az EU-szabályozás áll annak útjában, hogy Magyarországon változásokat vezessenek be a homeopátiás szerek forgalmazása, illetve elfogadásával szemben. Vannak országok – Németország, Franciaország, Svájc – , ahol hagyományai vannak a homeopátiának. Az unión belül milyen a homeopátiás szerek forgalmazásával/fogyasztásával kapcsolatos elfogadási arány?
S.B.: A homeopátia „születése” után Magyarországon is gyorsan megjelent, és több mint egy évszázadon át komoly elfogadottsága volt. Azonban az az 1950:25. törvényerejûrendelet értelmében a közforgalmú gyógyszertárak állami tulajdonba vétele kapcsán a homeopátiás gyógyszerkészletet zárolni kellett, innentôl kezdôdött egy hosszú szünet 1990-ig. Az említett másik három országban sokkal komolyabb hagyománya van a homeopátiás gyógyszereknek, ott ezek a készítmények TB támogatással kaphatók. Forgalmi súlyuk is nagyobb: 1-1,5% a teljes gyógyszerpiacból, míg itthon ez az arány jóval alacsonyabb. Az elfogadásnak sokszor gátja a hiányos információ, vagy egyes esetekben a félreértések.

Számos alkalommal hangzik el a vád például, hogy hiányoznak a klinikai vizsgálatok a homeopátiás készítmények esetében. Valójában a komplex készítményeinkrôl számos klinikai vizsgálat áll rendelkezésre és vannak közöttük modern, placebo kontrollos, kettôs vak tanulmányok is. Tavaly volt alkalmam beleásni magam a témába a jogszabályi változások kapcsán. Az igaz viszont, hogy a hatásmechanizmus nem pontosan ismert, bár ez sem egyedülálló a forgalmazott gyógyszerek között.

Viszont a média sajátosságai miatt a negatív hírek terjedési képessége nagyságrendekkel megelôzi a pozitív hírekét, abban semmi szenzáció nincs. Mondok egy példát: a 2015-tôl Európán végigsöprô tudományos kritikai hullám részben azon a hírhedt ausztrál vizsgálaton alapul, amirôl azóta kiderült, hogy áttekintô vizsgálatoknál addig soha nem alkalmazott módszertant alkalmazott. Kizárta az összes 150 elemszámnál kisebb vizsgálatot, és végül a szóba jöhetô 176 vizsgálatból csupán 5 alapján vonta le a következtetéseit.

Az is kiderült, a 2015-ös már a második ausztrál vizsgálat volt, az elsô (2012-es) eredményeit – mely sokkal kedvezôbbek voltak – pedig csak ombudsmani nyomásra publikálták néhány hónapja. Ez a hír az európai és magyar sajtóban például csak marginálisan jelent meg, ellentétben az 2015-ös cunami erejû hullámmal. A mi feladatunk is, hogy a jólinformáltság szintjét emeljük mind a fogyasztók, mind a döntéshozók, és természetesen az egészségügyi partnereink körében is.

Fotó: 123rf.com

Az elmúlt 5 év távlatában a felmérések szerint a hazai gyógyszertárak mennyire
nyitottak a szerek forgalmazására, illetve növekvô vagy csökkenô tendenciát mutatnak a fogyasztói statisztikák?
S.B.: Az elmúlt években alapvetôen csökkent a homeopátiás gyógyszerek forgalma Magyarországon,a Boiron ezen a csökkenô tendencián 2019-ben tudott fordítani. A nagy márkáink, mint a Stodal, Sedatif PC és Oscillococcinum, de több kisebb márka
is a múlt esztendôben hosszú évek után végre újra növekedésnek indultak. Egy tavalyi reprezentatív felmérés szerint a közvélemény túlnyomó többsége kifejezetten ragaszkodik ahhoz, hogy a hagyományos gyógyászat mellett megmaradjon az alapellátásban a választás lehetôsége a kiegészítô, alternatív eljárások
irányában is. A kutatásból az is kiderült, hogy a kiegészítô módszerek korlátozásával
a lakosság kevesebb, mint egytizede ért egyet, az elsöprô többség szerint a
homeopátiás termékeknek helyük van a gyógyszertárak polcain.

Nézzünk szembe a tényekkel: hazánkban több százezer ember használja megelégedéssel ezeket a készítményeket, és több száz orvos és gyógyszerész ajánlja ôket jó szívvel a betegeknek. A mi célunk az ô biztonságos, jó minôségû gyógyszerekkel és megbízható, szakmailag korrekt információkkal történô ellátása.

A bajor tartományi kormányzat 800 ezer eurót szavazott meg idén február közepén
annak vizsgálatára, hogy a homeopátiás szerekkel mennyire lehet csökkenteni az antibiotikum-felhasználást. A tanulmány elkészítése újabb elôrelépést jelenthet a
gyógyszer jobb elfogadása felé?
S.B.: Mi üdvözöljük a kezdeményezést. A WHO által is támogatott az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem fontos eszköze a túlzott antibiotikum fogyasztás mérséklése. Természetesen nem a valóban indokolt antibiotikum szedést szeretné a józan szakember homeopátiás készítménnyel helyettesíteni, viszont racionális, például
egy nátha elsô néhány napja alatt, mielôtt a klinikai tünetek vagy tenyésztés bakteriális
fertôzésre utalnának, homeopátiás készítményt adni, majd néhány nap után
kontrollra rendelni vissza a beteget, és csak ott dönteni az antibiotikum felírásáról. A
franciaországi EPI 3 vizsgálatban több mint 800 háziorvosi praxist vizsgáltak, a felmérés egyik ágában a felsô légúti fertôzések gyógyítását elemezve. Az derült ki, hogy a homeopátiás képzettséggel rendelkezô háziorvosok betegeinél a tünetek javulása és a komplikációk megjelenése hasonló volt, mint a konvencionális megközelítést alkalmazó orvosok betegeinél. Ezt kevesebb antibiotikum és lázcsillapító/gyulladásgátló gyógyszer alkalmazásával érték el.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadott egy tervet az alternatív és kiegészítô
orvoslásra vonatkozóan, amely 2023-ig felvázolja a lehetséges irányokat, hogy lehet ellenôrzött keretek között a homeopátiát beépíteni az egészségügyi rendszerbe. Mennyire látja reálisnak ennek bevezetését a hazai egészségügybe?
S.B.: Az integratív szemlélet sokak szerint, és ebben én sem vagyok kivétel, a jövô. Nem helyes a hagyományos gyógyszerek elutasítása, és megvan a helye a komplementer medicinának is. Mi is lenne a valós kockázata, ha egy praxisközösségben vagy csoportpraxisban a háziorvos, nôvér, ápoló, dietetikus, gyógytornász, prevenciós nôvér mellett homeopátiás végzettséggel is rendelkezô orvos is dolgozna a lakosság egészségének megôrzésén, javításán és a prevención? A másik oldalon a potenciális elônyök például: az integrált medicina csökkentheti az egészségügyi kiadásokat, tehermentesítheti a háziorvosokat, segíthet az antimikrobiális
rezisztencia elleni küzdelemben.

Milyen új marketing- és üzletstratégiai terv készül a közeljövôben a Boironnál?
S.B.: Természetesen átfogó stratégiával készülünk a megváltozó piaci környezetre. Bevezetés elôtt állnak például az indikációval rendelkezô márkáink utódtermékei, a Neo termékcsalád. Intenzíven dolgozunk a portfóliónk diverzifikálásán is, természetes
hatóanyagú, hatásos és biztonságos készítmények bevezetésének elôkészítésén,
a homeopátiás termékkörön túl is. Bízunk benne, hogy a vállalat erôsségeire építve sikeres lesz ez a transzformáció.

Ön gyógyszeripari szakemberként miért döntött úgy, hogy most komplementer medicinával foglalkozik?
S.B.: Amikor szûk két éve elvállaltam a Boiron hazai leányvállalatának a vezetését két
évtizedes hagyományos gyógyszeripari vezetôi tevékenység után, még nem láttam elôre, milyen kihívást tartogat a közeljövô a jogszabályi változások kapcsán. Ugyanakkor elôny a hagyományos gyógyszeripari tapasztalatom, legalább nem lehet
elfogultsággal vádolni. Számomra ez egy kihívó vezetôi feladat, sokat tanultam például krízismenedzsment terén. A munkatársak szerencsére elképesztôen elkötelezettek a vállalat iránt, ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy válsághelyzetben is fenntartsuk a motivációjukat, lelkesedésüket, sôt, új lendületet vegyünk. Ilyet az iparág más területén ritkábban tapasztalni. Itt mindenki szeretné, hogy terveink sikerüljenek, aki pedig nem eléggé, az már nem dolgozik nálunk.

Az is segít a tudatos vezetésben, hogy szabadidômben SEED Üzleti Iskola (School for Executive Education and Development)oktatójaként és mentoraként számos iparág felsô- és középvezetôit segítem sajátvezetôi fejlôdésük útján. Ez átgondolásra késztet saját vezetôi gyakorlatomban is:például mi az aspiráció és a vállalati értékek szerepe; az autonómia, hozzáértés és célok szerepe a motivációban; munkatársak elismerése, inspirálása, az együttmûködés fejlesztése vagy a helyzetfüggô vezetési-stílusok alkalmazása a direktívtôl a coaching, támogató stíluson át a delegálásig. Egy biztos, izgalmas út áll elôttünk!
B. A.

NÉVJEGY
Sipos Balázs
Tanulmányok: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, University of Groningen, Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület
Pozicíók:
2018: Boiron Hungária Kft., ügyvezetô igazgató
2017: SEED Business School, Faculty Member
2010: Boehringer Ingelheim, Consumer Health Care üzletágvezetô
2000: Boehringer Ingelheim, Consumer Health Care marketing és értékesítési vezetô
1997: EGIS, OTC brand manager, majd group brand manager
1995: Biorex, nemzetközi kapcsolatok osztályvezetô
Szabadidôs tevékenység: tanítás, coaching, mentoring