Edukálás és tudatosítás

Tájékoztató reklámkampányok

Előző számunkban a gyógyszergyártókhoz kapcsolódó nemzetközi reklámkampányokat mutattunk be, a termékközpontúbbaktól a márkanév nélküli, felvilágosító jellegűekig. Az utóbbi típusból itthon is láttunk már többet az elmúlt években: a hamis termékek elkerüléséért, a biztonságos gyógyszerhasználatért, a mellékhatás-bejelentésekért és a hazai készítmények vásárlásáért.

A gyógyszer speciális termék, különleges szerepet tölt be az egészség megőrzésében, a betegségek kezelésében, valamint az életminőség javításában, így a kapcsolódó edukációs kampányok fontos szerepet játszanak mind a vényköteles, mind a vény nélkül kapható gyógyszerek biztonságos és tudatos használatában. A következőkben négy olyan figyelemfelkeltő kampányról lesz szó, amelyek célja nem egy-egy betegcsoport, hanem össztársadalmi szinten a fogyasztók tudatosítása volt.

Gyógyszerhamisítás elleni kampány

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) kezdeményezésére és koordinációjával az érintett államigazgatási szervek és szakmai szervezetek 2013. márciusában elindították a Hamis? Eredeti? Melyiket venné be? Az egyik meggyógyítja, a másik megölheti! című kommunikációs kampányt az interneten forgalmazott, bizonytalan forrásból származó gyógyszerek vásárlásának visszaszorítása érdekében.

hamis gyógyszer kampány

A HENT azért tartotta szükségesnek az akciót, mert az előző évben végzett fogyasztóiattitűd-kutatásból kiderült, hogy Magyarországon emelkedik azok száma, akik bizonytalan forrásból származó gyógyszereket használnak – holott legálisan csak működő gyógyszertár értékesíthet (kizárólag vény nélkül kapható) gyógyszert az interneten. A hamis termékekre jellemző, hogy az előírttól eltérő típusú és arányú hatóanyagot tartalmaznak, de gyakoriak a hatóanyag nélküli, sőt forgalmazási tilalom alatt álló hatóanyagot tartalmazó szerek is.

A kampány célja elsősorban az volt, hogy felhívja a lakosság figyelmét arra a veszélyre, amit a nem biztonságos forrásból, legfőképpen internetes vásárlásokból származó gyógyszerek alkalmazása jelent. Másodsorban pedig ismertetni a biztonságos gyógyszervásárlás szempontjait, valamint azt, hogy hová fordulhatnak a fogyasztók hamis termék gyanúja esetén. A kampányhoz kapcsolódóan a HENT a Magyar Gyógyszerészi Kamara segítségével a gyógyszertárakban tájékoztató plakátokat helyezett el, valamint országszerte több mint ötezer gyógyszerész állt rendelkezésre szakértőként.

Kampány a magyar gyógyszer választásáért

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) 2014-ben indított, Gyógyulj magyar gyógyszerrel! című országos kampányában annak fontosságára igyekezett felhívni a figyelmet, hogy a fogyasztók a gyógyszer választásakor tekintsék alapvető értéknek, illetve szempontnak azt, hogy egy készítményt idehaza gyártottak.

Magyarország több mint 100 évvel ezelőtt kapcsolódott be a gyógyszergyártásba, szinte minden terápiás területen kínálva készítményeket. Napjainkra már száznál is több országban alkalmazzák a hazai gyógyszereket, itthon pedig az alapellátás szintjén minden második beteget magyar gyártású gyógyszerrel kezelnek. A MAGYOSZ álláspontja szerint fontos szempont az is, hogy a hazai előállítású termékek esetében biztosabb a folyamatos ellátás, mint az importáltak esetében.

A visegrádi országok közül csak Magyarországról mondható el, hogy nagyobb értékben exportál gyógyszereket külföldre, mint amekkora értékben importra szorul. Emellett a magyar gyógyszergyártók a legjelentősebb foglalkoztatók közé tartoznak, a több mint 41 ezer alkalmazott megélhetésének biztosításán túl a magyar gazdaságot is jelentősen támogatják.

A kampány célcsoportját azok a páciensek alkották, akik a betegségükre többféle gyógyszert is választhatnak a patikákban. A szövetség azt próbálta elérni, hogy ha egy betegségre létezik magyar gyógyszercég által előállított készítmény is, akkor azt válasszák a külföldi helyett. A szövetség álláspontja szerint magyar gyógyszer az, amelynek gyártója, forgalmazója magyarországi gyártással rendelkezik, valamint az országban beruház és foglalkoztat. Tehát ha magyar gyógyszert választunk, azzal nem csak a saját egészségünk javításához járulunk hozzá, hanem a hazai munkahelyeket és gazdaságot is támogatjuk.

A MAGYOSZ ugyanebben az évben hozta létre a Magyar Gyógyszer Védjegyet is azzal a céllal, hogy az orvosokat, gyógyszerészeket, betegeket hiteles forrásból tájékoztassa az itthon készült gyógyszerekről, valamint segítse a szakemberek és a fogyasztók eligazodását a gyógyszerek kiválasztása során. A védjegyet már 11 tagvállalat helyezheti el termékei csomagolásán.

Kampány a biztonságos gyógyszerhasználatért

A fiatal gyógyszerészek által 2019-ben elindított SzeddViddVédd tudatformáló kampány fő célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a gyógyszerek helyes otthoni tárolására, valamint a biztonságos gyógyszerhasználat és a lejárt gyógyszerek környezettudatos megsemmisítésének fontosságára.

A kampány tervezői rámutattak azokra a megdöbbentő adatokra, amelyek miatt szükségessé vált a lakosság edukálása. Egyebek mellett arra, hogy 2017-ben több mint 20 ezer orvosi ellátást igénylő mérgezési eset fordult elő, és ezek körülbelül egyharmada gyógyszermérgezés volt. Ez az arány jóval magasabb a gyermekkori – különösen az 1-4 éves gyermekeket érintő – mérgezéseknél. Az ilyen esetek felében a gyógyszerek helytelen tárolása volt a mérgezés oka.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete és az Országos Mentőszolgálat által is támogatott edukációs kampány legfőbb üzenete az volt, hogy legalább félévente nézzük át a házipatikát, és ne tároljunk otthon lejárt vagy szükségtelenné vált gyógyszereket, hanem vigyük vissza őket a patikába. Ezáltal kivédhető, hogy a lejárt szavatosságú (ezáltal hatástalan), feleslegessé vált vagy “örökölt” gyógyszereket évekig tároljuk, hiszen azok többféle kockázatot is hordoznak.

Az akár halállal is végződő mérgezések mellett a későbbi felhasználás szándékával eltett gyógyszerek (például a be nem fejezett kúrákból megmaradt antibiotikumok) felesleges gyógyszerszedéshez vezethetnek, a fel nem használt gyógyszerek másokkal való megosztásával nem érhető el a kívánt hatás (rosszabb esetben rontunk a beteg állapotán), a kommunális hulladékba kerülő gyógyszerek pedig fokozottan terhelik a környezetünket (nem véletlen, hogy már az élővizekben is kimutatható egyes gyógyszermolekulák jelenléte).

Gyógyszermellékhatás-bejelentő kampány

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet egy nemzetközi kezdeményezés részeként évente kampányt indít, hogy növelje a lakosság gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos tájékozottságát, ezáltal ösztönözze a feltételezett mellékhatások bejelentését. A Tegyen Ön is a gyógyszerbiztonságért! című kampányban minden esetben kiemelik, hogy bár a betegellátásban alkalmazott gyógyszerek igazoltan hatékonyak és biztonságosak, előfordul(hat)nak mellékhatások. A gyógyszer-engedélyező hatóságok feladata az engedélyezett és forgalomban lévő gyógyszerek biztonságosságának nyomon követése, valamint szükség esetén a megfelelő intézkedések megtétele a jövőbeli negatív következmények megelőzése érdekében.

A kampány fő üzenete, hogy bárki jelezhet, amivel az a cél, hogy minél több gyógyszerről derüljön ki, milyen mellékhatásai vannak. A gyártók és az engedélyező hatóságok részben a feltételezett mellékhatásokra vonatkozó bejelentések alapján tudják folyamatosan nyomon követni, hogy hosszabb távon is biztonságosak-e a gyógyszerek. Mivel azonban az adatbázisba a ténylegesnél kevesebb mellékhatásról érkezik bejelentés, ennek a lakosság közreműködését kérő figyelemfelhívó kampánynak nagy a jelentősége.

Dr. Szabó Rita
egészségügyimarketing- és pr-szakértő

Megjelent a Marketingpirula 2022. júliusi számában.