Egyelőre marad

Mi lesz veled, homeopátia?

Bár nagy port kavart az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének homeopátiás szerekről tett kemény hangú állásfoglalása, a termékek továbbra is megtalálhatóak lesznek a patikák polcain.

Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) ez év szeptemberében új állásfoglalást adott ki a homeopátiás termékek hatékonyságával és biztonságosságával, valamint e termékek hirdetési és forgalmazási gyakorlatával kapcsolatban. Ezt a szervezetet az Európai Uniós tagállamok, valamint Norvégia és Svájc nemzeti tudományos akadémiái alkotják, független, bizonyítékokon alapuló szakértôi véleményekkel támogatják az európai szintû döntéshozatalt. A Magyar Tudományos Akadémia is tagja a testületnek, így annak képviselôi is leszögezték: „az irodalom kimerítô áttekintése után sem állnak rendelkezésre a homeopátiás termékek és eljárások hatékonyságát alátámasztó, tudományosan elfogadható, kellôképpen meggyôzô és reprodukálható bizonyítékok”.
A homeopátia kártékony is lehet, mivel eltántorítja a betegeket a bizonyítékalapú orvoslás igénybevételétôl. Olyan egységes szabályozói keretrendszer kidolgozását szorgalmazzák, amelyik egyaránt kötelezô érvényû lenne valamennyi gyógytermékre nézve, beleértve az emberi és állati alkalmazásra szánt homeopátiás készítményeket is.

Homeopátiás szerek regisztrációja
Az Európai Tanács homeopátiára vonatkozó irányelvei megengedik, hogy homeopátiás szerként regisztráljanak egy készítményt anélkül, hogy terápiás hatékonyságát bizonyították volna. A termék biztonságossága érdekében azonban kikötik, hogy a kiindulási oldat hígítása a késztermékben legalább tízezerszeres legyen. Ezen termékek regisztrációja az egyes tagállamokban kétféle módon történhet. Egyszerûsített regisztrációra alkalmasak azok a termékek, amelyek elég hígak ahhoz, hogy a biztonságosságukhoz ne férjen kétség, ám ebben a sémában nincs mód meghatározott klinikai javallat rögzítésére. Ha a terméket mégis jól körülírt, enyhe – orvosi felügyeletet nem igénylô – tünetek és betegségek kezelésére szeretnék regisztrálni, arra nemzeti hatáskörû szabályozás keretében, a minôséget és biztonságosságot igazoló vizsgálatok eredményeinek benyújtásával, valamint a hagyományos homeopátiás használatra való hivatkozással van mód. Az egyszer már piacra került termékek hirdetésére és használatára a tagállamok többségében nem vonatkozik szabályozás.

Növekvő piac
A homeopátiás és antropozófikus gyógyászati termékek 2015-ös piaca az EU-ban meghaladta az 1 milliárd eurót. Ez a piac évente 6 százalékkal növekszik, és a vény nélkül kapható gyógykészítmények teljes európai uniós piacának 7 százalékát teszi ki. Az Egyesült Államokban a homeopátiás termékek piaca még nagyobb (2015-ben meghaladta a 3 milliárd dollárt).
A homeopátiás szektor a gyártástól az értékesítésig mintegy 10 ezer embert foglalkoztat, a homeopátiás termékek forgalmazása elsôdlegesen a gyógyszertárakon keresztül történik (forrás: Homeopátiás és Antropozófikus Orvosi Termékek Európai Szövetsége, ECHAMP).
A homeopátia egyes tagállamokban (pl. Franciaország, Belgium) részleges egészségpénztári támogatást élvez. A homeopátiát használók számaránya országonként változó; az elmúlt 12 hónap adatai alapján 1 százalékos például az Egyesült Királyságban, Dániában, Írországban, Norvégiában, Lengyelországban és Svédországban, míg 2–4 százalék közötti Magyarországon, Csehországban, Észtországban, Spanyolországban, Finnországban, Portugáliában, Szlovéniában és Hollandiában. Belgiumban, Litvániában és Svájcban 7–10 százalékos, Ausztriában, Franciaországban és Németországban pedig eléri a 11–13 százalékot.

A hatóanyagokról
A homeopátiás szerek készítésének filozófiájában két fontos elem van: a hígítás és a potenciálás. A hígítás mindig egy tömény oldatból indul és vagy tízszeres (decimális, D) vagy pedig százszoros (centezimális, C) lépésekben történik. Az egyes hígítási lépéseket akár harmincszor vagy még többször is elvégzik, így gyakran elôfordul, hogy a hígítás végére egyetlen molekula sem marad a törzsoldatból. A kiindulási oldat tartalma lényegében bármi lehet (növényi, állati és ásványi eredetû), akár még erôsen mérgezô anyag is.
A homeopátiás szer „hatékonyságát” a homeopaták szerint a készítmények potenciálja adja meg, ami összefügg a hígítás fokával. A potenciálás (vagy dinamizálás) nem más, mint a hígítási lépések közben elvégzett speciális ütve rázogatás, melyet a homeopátia szabályai szerint a Föld középpontja felé kell elvégezni. Ha például egy oldatot tízszeres hígítási lépésekben 8-szor potenciálnak, akkor az a D8-as jelölést kapja, a hígítás foka pedig 108.
A hatásmechanizmusok magyarázatának tudományosan hihetônek és bizonyíthatónak kellene lenniük, ám a homeopátia hatásosságát bizonyítani kívánó állítások nem felelnek meg ezen elvárásnak. Ráadásul ezen „tudomány” érvei semmibe veszik gyógyszertani ismeretanyagainkat is, amelyek szerint a hatás mértéke arányban áll a hatóanyag dózisával, ami a gyógyszer és fogadómolekulája (receptora) közötti kölcsönhatás kinetikájából következik.

EASAC-ajánlások
A szervezet szerint egységes követelményrendszerre van szükség, ellenôrizhetô, objektív bizonyítékokat vár el a termékekkel, illetve gyártókkal szemben. A hatékonyságot, biztonságosságot és minôséget érintô állításokat a gyártónak szilárd adatokkal kell alátámasztania. Az egészségügyi közellátó rendszereknek nem ajánlják a homeopátiás termékek és szolgáltatások támogatását addig, amíg azok hatékonyságát és biztonságosságát nem támasztják alá szigorú vizsgálatok. A homeopátiás készítmények összetételét ugyanúgy fel kell tüntetni a csomagolásukon, ahogy az összes gyógyszertári szabadpolcos terméken szerepel. Olyan információra lenne szükség, amely egyszerûen és világosan leírja a készítményben lévô összetevôket és azok mennyiségét. A reklámozás és forgalmazás szigorítását várják, jól kimutatható és reprodukálható bizonyítékok híján nem szabadna ezeket promotálni.

Még legális
Sem a magyar hatóságok, sem a Magyar Gyógyszerészi Kamara nincs abban a helyzetben, hogy betiltsa a homeopátiás szereket, mondta Hankó Zoltán, a kamara elnöke. Az Európai Bizottság alá tartozó felelôs szervezet rendelkezik olyan döntési jogkörrel, hogy lépéseket tegyen, tehát elôbb az uniós gyógyszerkönyvnek kell változnia, majd pedig ezeket a változásokat vezetik át magyar megfelelôjébe. Amíg ez nem történik meg, a homeopátiás szerek forgalmazásával kapcsolatos szabályok nem változnak, a patikákban legálisan jelen lehetnek.
(Forrás: MTA, MTI)

Szóljon hozzá!

(Kötelező.)

(Kötelező - nem jelenik meg.)

(Nem kötelező.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>