„Ez nem személyes ügy”

A gyógyszerész ügyel ha kell, ha...

Miért kell a gyógyszerésznek ügyelnie (ingyen), ha azt a törvény nem írja elő?
A gyógyszerész miért különbözik az egészségügy más szereplőitől, akik az ügyeletért ügyeleti díjat, illetve az állam által elvárt munkáért fizetséget kapnak? Kotánné dr. Orsó Erzsébet, a füzesabonyi Pelikán Gyógyszertár tulajdonosa már rég megfogalmazta ezeket a kérdéseket, és most úgy érzi, eljött az idő a válaszadásra.

Az egész országban régóta kardinális  kérdés a gyógyszertárakra rótt kötelező ügyelet. Az ezzel kapcsolatos huzavona több éve, sőt évtizede tart, egyre bizarabb el-képzelésekkel. Az ügyeleti kényszer leginkább a kis települések gyógyszertárait sújtja. Így történik ez a Pelikán Gyógyszertárnál is, bár esetük nem egyedi, de mostanra – Kotánné szavaival élve – náluk is betelt a pohár. Az utolsó csepp egy 2014 márciusában kiküldött ÁNTSZ határozat volt.

Füzesabony a kétpólusú város prototípusa: két postával, két orvosi rendelővel, két gyógyszertárral. A mintegy nyolcezer lakosú települést valóságosan kettészeli a vasútvonal, gyalogosan csak aluljárón át lehet közlekedni az egyik oldalról a másikra. A Pelikán Gyógyszertárat 1993-ban, a patikaprivatizáció legelső időszakában alapította Kotánné dr. Orsó Erzsébet, aki akkor 31 évesen az ország talán legfiatalabb magángyógyszerésze volt. Jelenleg négyen dolgoznak a patikában: Erzsébet, a fia, Balázs és két szakasszisztens.

Kotánné élete egy ügyeleti napon sűrű. Nem kicsit. Nagyon. Reggel hét órakor kezdi a munkát a pár kilométerre található mezőtárkányi fiókpatikában, ahol egy órán keresztül szolgálja ki a lakosokat, de nyolc órakor már nyit is a füzesabonyi Pelikán Gyógyszertár, amely 17 óráig van nyitva, és 18 órától már indul is a készenléti ügyelet, amely másnap reggel 8-ig tart. Az ÁNTSZ főgyógyszerésze szerint idilli állapot a készenléti ügyelet. A gyógyszerésznő leggyorsabban is csak mintegy 25 percen belül tud odaérni a patikához, a legkö-zelebbi ügyeletes gyógyszertár pedig Me- zőkövesden, 18 percnyi távolságra található.

Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó

„Néhány hónapja dr. Marjai Tamástól, az ÁNTSZ Heves megyei tiszti főgyógysze-részétől kaptunk egy levelet – kezdi történetét Kotánné dr. Orsó Erzsébet -, amelyben arra kért, nyilatkozzunk, mennyi ügyeletet tudunk elvállalni. Azért is ért váratlanul a levél, mert az ÁNTSZ 2012-ben felmérte a település igényét és megállapította, hogy Füzesabonyban nem indokolt az ügyelet, illetve a készenléti szolgálat fenntartása, ezért megszüntette. Válaszként 18 oldalban megírtuk, hogy nem tudunk ügyeletet vállalni, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni azért, mert nem rendelkezem az ehhez szükséges személyi és anyagi feltételekkel.”

Dr. Marjai Tamással sosem találkoztak személyesen, még telefonon sem beszéltek. Ennek ellenére a tiszti főgyógyszerész június 10-én elrendelte a Pelikán Gyógyszertár kötelező készenléti ügyeletét. Így a két füzesabonyi gyógyszertárnak készenléti ügyeletet kell vállalni, azaz minden második héten 168 órát kötelesek dolgozni.

Jogi útvesztőben

Magyarország Alaptörvénye szerint olyan alapkötelezettségeket, mint az ügyelet elrendelése, csak törvény írhat elő, ez meg is történik például a háziorvosok, a mentő, a katasztrófavédelem esetében. A törvény azt is meghatározza azonban, hogy ingyen munkát elvárni nem lehet, a törvények ezen kívül az ellentételezést is rögzítik. Mielőtt végleg elvesznénk a jogi útvesztőben: az ÁNTSZ megerősítette, hogy a közforgalmú gyógyszerellátás nem az alapellátás része, nem közfeladat, viszont az illetékes szaktárca rendeleti szabályozása az ÁNTSZ-nek mégis ad egy olyan jogkört, amely alapján elrendelheti a patikai ügyeletet. Csakhogy a minisztérium előírásai nem terjeszkedhetnek túl a törvényen és nem mondhatnak ellent az Alaptörvénynek, az európai jognak. Jelenleg dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa Kotánék beadványa nyomán vizsgálja a jogszabályhely alkotmányosságát.X

Az ügyintéző bemutatni nem tudja

Az ÁNTSZ azzal indokolta az ügyelet elrendelését, hogy 2014-ben egy lakossági bejelentés érkezett, ezen kívül több hatástanulmányra, elemzésre hivatkozik, amely indokolttá teszi a határozatot. A határozat kézhez vétele után pár nappal, június 19-én, Erzsébet férje, Kotán György hivatalában felkereste dr. Marjai Tamás főgyógysze-részt és arra kérte, hogy ismertesse vele azokat a dokumentumokat, hatástanulmányokat, amelyekre az ügyelet szükséges-ségéről szóló határozatban hivatkozik. Erre ugyanis törvényi joga van. A főgyógyszerész kézjegyével ellátott jegyzőkönyv tanúsította, hogy sem a lakossági igényről szóló bejelentést, de a határozat indoklásában szereplő 12 ügyirat egyikét sem akkor, sem a későbbiekben nem tudták bemutatni. Annak ellenére, hogy a törvény által előírt feltételek egyike sem áll fenn, a hivatal elrendelte a határozat azonnali végrehajtását.

text3

„Nincs mitől félnem”

-Az, hogy mi most személyesen érintve vagyunk, az természetesen erős motiváció, de a gyógyszertárak ügyeleti kötelezettsége nem a mi személyes ügyünk – hangsúlyozza a gyógyszerésznő. – Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a rengeteg visszajelzés, biztató e-mail, amit ezzel kapcsolatban kaptunk a kollégáktól. Az eljárás az egész gyógyszerészet szempontjából szégyenletes, az ügyelet pedig gyakorlatilag rabszolgamunka, hiszen az állam térítés nélkül kötelezi a gyógyszerészeket munkavégzésre. Ki lesz az a fiatal, aki ilyen körülmények között közforgalmi patikában akar dolgozni?

Jogorvoslat, jogállam

Dr. Orsó Erzsébet úgy döntött, hogy a határozatot megfellebbezi, bírósághoz fordul. A bírósági keresetet először az elsőfokú szervhez kellett beadni, azaz először az a
dr. Marjai Tamás kapta kézhez, aki elrendelte a határozatot. Három hét után, a jogi képviselőjük tanácsára az ÁNTSZ közölte, hogy nem küldi a bírósághoz a keresetet. Ekkor közvetlenül a bírósághoz fordultak, amely az iratokat közvetlenül az ÁNTSZ-tól kérte be. Az interjú elkészítésének idején (augusztus közepén – a szerk.) az ÁNTSZ még nem küldte el a bekért iratokat a bíróságnak…

Ki fizeti a gyógyszerészt, ha ügyel?

– Közben az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalának vezetőjét, dr. Paller Judit tisztifőorvost tájékoztattam arról, hogy a határozat ellen fellebbezést nyújtottam be – folytatja a füzesabonyi patikus. Levelem-ben megkérdeztem azt is, hogy amennyiben a készenléti ügyelet ellátását minden tiltakozásom ellenére előírják, ki fizeti meg a munkámat, a költségeimet.

text1

A kérdésemre dr. Marjai Tamás tiszti főgyógyszerésztől azt a választ kaptam, hogy „a közforgalmú gyógyszerellátás nem az alapellátás része, nem közfeladat, a gyógyszerellátás nem az ÁNTSZ feladata”, tehát ők nem finanszírozzák. Ezek után írtam a Magyar Köztársaság Főügyészének, kértem, vizsgálják meg az ÁNTSZ eljárását, hogy valóban jól értelmezi-e a hatóság az alapvető jogi kérdéseket?

Gyógyszertár

Miért ügyel a patika?

A patika azért ügyel, mert a patikusok „szoktak” ügyelni… Anno a megyei és fővárosi gyógyszertári központ egyes telephelyei ügyeltek. A központok a rendelkezésükre álló személyi állományból, a munkáltatói jogokat betartva oldották meg az ügyeleteket, a plusz munkát szolgálati lakással, túlóra díjjal egyenlítették ki. A patikák privatizálásával új korszak jött el, és az ügyelet kérdése a mai napig nem tisztázott. „Félreértés ne essék, nem az ügyelet ellen vagyok! Aki akar, vagy akit ezért megfizetnek, ügyeljen! – mondja a gyógyszerésznő. Csakhogy kis patika lévén nem tudom kitermelni az ügyeletes gyógyszerész munkadíját, így egyedül kell ellátnom a készenléti ügyeletet napi 24, heti 168 órában, igen jelentős ráfizetéssel.”

text2

Valóban nem személyes ügy

„A gyógyszerészek közösségét, a Magyar Gyógyszerészi Kamarát tájékoztattuk ügyünkről. Saját példánk nyomán azt tapasztaltuk, hogy az ÁNTSZ visszaél a jogosítványaival, önkényesen alkalmazza az ügyeletre kötelezés jogkörét. Természetesen örülnénk, ha a kamara az ügy mellé állna – teszi hozzá Orsó Erzsébet –, de akkor sincs baj, ha a szakmát egyedül én képviselem majd az általam felkeresett fórumokon. Úgy tudom, hogy augusztus 29-én a kamarai ülésen szó lesz erről a kérdésről.” (Lap-zártánkig nem érkezett állásfoglalás erről a konkrét ügyről – a szerk.)

Kotánné úgy látja, számos megoldás kínálkozik, amely rendezni képes a gyógyszertárak ügyeleti rendjét. Reméli, hogy a szakma és a jog képes egymást erősítve működni egy ilyen lényeges kérdésben. Szerinte eljött annak
az ideje is, hogy a munkához való jogot és kötelezettségeket a maga helyén kezeljék a gyógyszerészek is. Ahogy fogalmazott, nem hobbiból dolgozik, hanem azért, mert ő is a munkájából szeretne megélni.

K.É.

Megkeresésünkre az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalának külső kommunikációs vezetője, Tengelist András azt válaszolta, hogy az ügy folyamatban van, így azzal összefüggésben jelenleg nem áll módjukban információt adni. Természetesen az ügy kivizsgálásának befejeztekor az ÁNTSZ vezetőjét,
dr. Paller Judit országos tisztifőorvost megkeressük, mert szeretnénk tudni, hogy ebben a fontos kérdésben mi a hivatal álláspontja.

HOZZÁSZÓLÁSOK

  1. MarketingPirula szerint:
    2015. április 29. 16:31

    A kolléganővel tökéletesen egyetértek.Hasonló cipőben járok.Én is egyedül ügyelek.Rabszolgamódra dolgozok.A legszomorúbb,hogy a ránk erőltetett ingyen munkát többnyire nem sürgős esetekben ,hanem kényelmi szolgáltatásként veszik igénybe!
    Legyen a gyógyszertári ügyelet az alapellátás része !
    A tisztességes munkáért tisztességes díjazást kérünk!!

Szóljon hozzá!

(Kötelező.)

(Kötelező - nem jelenik meg.)

(Nem kötelező.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>