Írjuk össze a legfontosabb gyógyszereinket!

Az Európai Orvostudományi Akadémiák Szövetségének javaslatai

Az európai akadémiák tudósai szerint a gyógyszerhiányok kezeléséhez közös európai álláspont kialakítására van szükség az adatgyűjtés harmonizálása és az érintett szakterületek közötti párbeszéd ösztönzése érdekében.

Egységes, európai szintű megközelítést sürget, és négy pontban javasol lépéseket az Európai Orvostudományi Akadémiák Szövetsége (FEAM) a különféle területeken jelentkező gyógyszer- és terápiáseszköz-hiányok enyhítésére. A szeptemberben közzétett nyilatkozat szerint a hiány számos tényezőre vezethető vissza, ami megnehezíti a meghatározását és az értékelését.

123rf.com

Maga a hiány meghatározása is változhat attól függően, hogy milyen szakpolitikai szintet és nagyságrendet kell figyelembe vennünk, mi a hiányra vonatkozó adatszolgáltatás viszonyítási alapja, valamint hogy miként ítéljük meg a helyzetet az érintett felek – például az ágazat és a betegek – eltérő nézőpontjából. „A hiány összeurópai meghatározására van szükség ahhoz, hogy a problémát Európa-szerte egységes módon értékelhessük, továbbá hogy összehasonlítható adatokat gyűjthessünk, ami lehetővé teszi a hiány és a lehetséges megoldások közös elemzését” – áll a dokumentumban.

Konzultációt sürgetnek

Hogy ebben a helyzetben előrelépést lehessen elérni, az egészségügyi szakértők azt javasolják, hogy valamennyi érdekelt fél bevonásával induljon konzultációs folyamat a gyógyszerhiány közös meghatározására.

A járványhelyzet felhívta a figyelmet a kritikus gyógyszerek és védőfelszerelések hiányára, ezen belül arra, hogy meghatározó jelentőségű lehet a gyógyszerek előállításának helye. A FEAM szerint a termelés egy részének átköltöztetésére van szükség. „Tekintve, hogy az Európában felírt gyógyszerek 80 százaléka Indiából és Kínából származik, és hogy a teljes gyártás nem helyezhető át Európába, nagyon fontos, hogy arra a néhány gyógyszerre összpontosítsunk, amelyek a legfontosabbak” – állapítja meg a nyilatkozat.

Elsőként célszerű lenne meghatározni a kritikus és alapvető fontosságú gyógyszereket, amelyeknek a gyártása elsőbbséget élvezne a megfelelő termelési szint biztosítása érdekében. „Össze kellene állítani az alapvetőnek és kritikus fontosságúnak minősített gyógyszerek jegyzékét, majd folyamatosan frissíteni”. Ez egyébként az Európai Bizottság által elkészített európai gyógyszerstratégia egyik kiemelt témája is.

A FEAM főbb ajánlásai

  • A gyógyszerhiánnyal kapcsolatos közös európai álláspont kialakításának előmozdítása az adatgyűjtés európai szintű harmonizációja érdekében, valamint széles körű megoldásokat célzó, átfogó egyeztetések ösztönzése az érintett szakterületek között.
  • Uniós szintű intézkedések meghozatala a hiány közösen elfogadott meghatározása alapján. A témában készülő uniós jogszabályoknak figyelembe kell venniük a szereplők széles körétől érkező észrevételeket, valamint egy készülő, a kiváltó okokat ismertető és a meglévő jogszabályi kereteket értékelő külső tanulmány megállapításait. A koronavírus-járvány közvetlen következményeinek kezelésére bevezetett intézkedéseket is figyelembe kell venni, és adott esetben megismételni.
  • Az együttműködés előmozdítása több szinten, beleértve a nemzeti, európai és nemzetközi színteret is. Az egyes államok határozott kötelezettségvállalásának kulcsszerepe lehetne abban, hogy Európa hatékonyabban tudja kezelni a gyógyszerhiányt. Az uniós ügynökségek megbízatását felül kell vizsgálni és meg kell erősíteni, a személyi és költségvetési források növelésével párhuzamosan.
  • Egyes gyógyszerek hazai gyártásának megerősítése a gyártóegységek áthelyezése révén, és az ellátási források megfelelő eloszlásának biztosítása annak érdekében, hogy egy gyártó se függjön túlzottan egyetlen forrástól. A kritikus fontosságú gyógyszerek jegyzékének összeállítása előrelépést jelentene afelé, hogy rangsorolhassuk, mely gyógyszerekre kell nagyobb figyelmet fordítani.
    (Mta.hu)
A FEAM

A nemzeti orvosi, gyógyszerészeti és állatorvosi akadémiákat, illetve orvosi részlegükön keresztül az egyes országok tudományos akadémiáit tömörítő európai szövetség égisze alatt 23 nemzeti akadémia működik, melyekben több ezren képviseltetik magukat Európa tudósai közül. A FEAM küldetésének tekinti, hogy elősegítse az európai nemzeti orvosi akadémiák és a tudományos akadémiák orvosi szekciói közötti együttműködést, fórumot biztosítson nekik, hogy hallathassák a hangjukat az emberi és állati orvoslást érintő, európai vonatkozású ügyekben, így kiterjesztve az európai hatóságokra azt a tanácsadói szerepet, amelyet saját országukban gyakorolnak ezekben a kérdésekben.

Megjelent a Marketingpirula 2021. októberi számában.