Megvannak a Gyógyszereim 5xM adherencia program első eredményei

Több mint kétszáz gyógyszertár aktív közreműködésével zajlott a betegek tudatos és helyes gyógyszerhasználatát segítő 5xM program bevezető szakasza. Az idén márciusi zárást követő folytatással már az idei Patikanapon is találkozhatnak. Ezúttal a program ötletgazdája tekinti át az akció fogadtatását és eddigi eredményeit.

Fotó: 123rf.com

A Gyógyszereim 5xM program egy széles szakmai kör által kezdeményezett komplex adherencia program bevezető szakaszaként indult tavaly októberben és tartott idén márciusig. A szakmai együttműködés szereplői a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, melyekhez később csatlakozott a Magyar Tüdőgyógyász Társaság valamint a Nemzeti Betegfórum. A programot a Hungaropharma Zrt. támogatta.

Az előkészítő szakaszban kommunikációs szakemberek segítségével egy olyan ismeretterjesztő kiadványt állítottak össze a lakosság számára, amely a gyógyszerek helyes alkalmazását, annak fontosságát állította fókuszba. A kiadvány tíz rövid részben foglalta össze a betegek számára legfontosabbnak vélt szakmai információkat. Mindezt egy, a témakörökhöz illeszkedő ikonrendszer tette teljessé. A tájékoztató anyag tartalmazott egy, a betegek által kitölthető gyógyszerelési táblázatot, amelyben gyakorlatilag a program öt fő kérdése alapján lehetett összefoglalni a teljes gyógyszerelést: „Mit? Miért? Mennyit? Mikor? és Miként?” Már a pilot időszak alatt is az volt a fő célkitűzés, hogy ezt a gyógyszerszedés általános tudnivalóit tartalmazó, szakmailag megbízható tájékoztató kiadványt minél több beteghez eljuttassuk. E mellett minden kiadványhoz mellékeltünk egy rövid kérdőívet abban bízva, hogy ezt a betegek visszajuttatják a pilotban résztvevő gyógyszertáraknak.

Ezzel azt kívántuk feltérképezni, hogy a betegek mennyire tartanak hasznosnak egy ilyen tájékoztató kiadványt. Vajon mennyire tud egy ilyen eszköz segíteni a helyes gyógyszeralkalmazás fejlesztésében? Nyolcvan gyógyszertárból végezetül 1082  kérdőív adatai álltak rendelkezésünkre a megválaszolásához. A felmérésben többségében nők vettek részt, és főként olyan betegek (60%), akik ötnél több gyógyszert szednek folyamatosan (biztos, hogy úgynevezett polifarmáciás betegeknek tekinthetőek a pilot ideje alatt). A választott módszertannal főként az 50 év feletti korosztályt sikerült elérni

A betegek egyértelműen hasznosnak tartották a kiadvány elolvasását. Az első kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy segítette-e ez a kiadvány őket abban, hogy bátrabban feltegyék kérdéseiket a gyógyszertárakban, amelyre 91%-ban igennel válaszoltak. Hasonlóan magas volt az igenek aránya a második kérdés esetén is. E szerint a betegeket 90%-ban segítette a tájékoztató anyag abban, hogy jobban oda tudjanak figyelni gyógyszerelésükre, illetve a gyógyszereikkel kapcsolatos információkra. A résztvevők 52%-a számára újszerű információt is tartalmazott az összeállítás, leggyakrabban a gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatásokat, ezt követően pedig a gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokat nevezték meg a résztvevők újdonságként (1. ábra)

  1. 1. ábra: A betegek által újszerűnek vélt információk említésének gyakorisága

A felmérés kétség kívül egyik legfontosabb eredményét a kérdőív negyedik kérdésére kapott válaszok alapján szűrtük le. Eszerint a részvevők meglehetősen magas arányban (47%) vallották azt, hogy a kiadvány segítette őket abban, hogy helytelen gyógyszerszedési szokásaikon változtatni tudjanak. Csak a pilot ideje alatt ez 510 beteg gyógyszerelésében történő pozitív változtatást jelentett. Ez egyértelműen alátámasztja, hogy egy ilyen egyszerű kommunikációs eszköznek is mint egy nyomtatott kiadvány, van szemléletformáló, illetve az adherenciát növelő hatása a betegek körében (2. ábra).

  1. 2. ábra: 510 beteg változtatott helytelen gyógyszerszedési szokásain a pilot programnak köszönhetően

A résztvevők alapvetően érthetőnek és személetesnek tartották a kiadványt. Egy ötfokozatú skálán a szöveg érthetőségét 4,29-es, míg a kiadvány szemléletességét 4,27-es átlaggal jellemezték.

A pilot időszak második felében két másik kérdőíves felmérés is lezajlott. Az egyik arra volt kíváncsi, hogy a gyógyszertárakban mennyire tartják megvalósíthatónak a programból adódó feladatokat. A lakossági tájékoztató kiadványok mellett minden, a pilotban résztvevő patika (aktívan 208 gyógyszertár országszerte) kapott a Gyógyszereim 5xM szakmai segédanyag nyomtatott útmutatójából, valamint elérhető volt számukra a bővített szakmai segédanyag elektronikus formában. A gyógyszertárak körében végzett kérdőíves érdeklődés eredményeként 205 patikától kaptunk visszajelzéseket. A gyógyszertárak többsége alapvetően hasznosnak tartotta a kezdeményezésben való részvételt (136 gyógyszertár), továbbá 40 gyógyszertár úgy nyilatkozott, hogy nagyon hasznos volt a részvétel. Külön megemlítendő, hogy egy résztvevő sem mondta azt, hogy számára egyáltalán nem volt hasznos ez a projekt. Arra a kérdésre, hogy miben segítette leginkább a gyógyszertárak működését a program, a legtöbben azt válaszolták, hogy a már ismert betegeik terápiás támogatásának fokozásában. A válaszadók jelentős része állította azt is, hogy sikerült a projektnek köszönhetően egy fokozottabban „betegbarát” légkört kialakítaniuk a patikában (3. ábra).

  1. 3. ábra: A pilot időszak segített a már ismert betegek terápiás támogatásának a növelésében, illetve egy fokozottabban “betegbarát” légkör kialakításában a patikákban

A gyógyszertárakban legtöbben az expediálással egybekötve, személyesen adták át a betegeknek a lakossági kiadványt egy rövid tájékoztatás keretében (138 gyógyszertárban). Más esetekben vagy kihelyezték az anyagokat az officinában (53 patikában) vagy egy még részletesebb tanácsadással egybekötve, az expediálástól függetlenül adták át a tájékoztatókat (14 gyógyszertárban). A részletes szakmai segédanyagokról 74 gyógyszertár mondta azt, hogy ténylegesen alkalmazta a segédlet tartalmát a gyakorlatban is. Közülük legtöbben a kommunikációs fejezetet hasznosították a patikai munka során.

Az előzőekben ismertetett eredményekkel egyértelműen összhangban állnak az online szakmai konzultáció válaszai. Ebben a felmérésben a releváns szakmai teendők megvalósíthatóságáról 76 gyógyszerész és expediáló szakasszisztens jelzett vissza. A válaszadók többsége (72%) gyógyszertárvezető, személyi jogos gyógyszerész volt. A kezdeményezés fontosságát összességében 4,3-as átlaggal értékelték egy ötfokozatú skálán. A lakossági ismeretterjesztő kiadványt a legtöbben nagyon szükségesnek tartották (39 fő), a szakmai segédanyagokat a legtöbben (34 fő) alapvetően fontosnak ítélték, de nem nagyon fontosnak. A konzultációban részvevők többsége (61%) személyesen is segített a gyógyszerelési táblázat kitöltésében a betegeknek. A részletes szakmai segédanyag részei közül a legtöbben a „gyógyszer-élelmiszer interakciók, funkcionális táplálkozás” fejezetet jelölték a leghasznosabbnak, ami a lakosság igényeivel teljesen megegyező vélemény.

A konzultációból az is kiderült, hogy az 5xM programhoz kapcsolódó, szakmai rendezvényeket a válaszadók egyértelműen hasznosnak ítélték (40 résztvevő kolléga közül 39 fő). Mindez az bizonyítja, hogy szükség van célirányos továbbképzésekre, mert egy szakmai segédanyag hozzáférhetősége önmagában még nem elegendő, meg kell tanulni annak tartalmát alkalmazni a gyakorlatban

Ezen aktív pilot időszak remélhetőleg csak a kezdet, az ezt követő lépéseket és szakmai fejlesztéseket a komplex adherencia program keretében folytatjuk, illetve a 2019-es Országos Patika Nap kapcsán valósítjuk meg.

Dr. Somogyi Orsolya
(Semmelweis Egyetem)

Szóljon hozzá!

(Kötelező.)

(Kötelező - nem jelenik meg.)

(Nem kötelező.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>