Mitől boldogabb egy patikus?

Kapcsolat a gyógyszerész érzelmi intelligenciája és munkateljesítménye között

Ismert, hogy egy érzelmileg intelligens egészségügyi dolgozó tudja javítani a kommunikációt, képes növelni a betegbiztonságot, és támogatja a betegeket igényeik érvényesítésében. De vajon mi az összefüggés a gyógyszerészek érzelmi intelligenciája és pszichológiai jólléte között?

Eddig leginkább csak a kórházi ápolók körében vizsgálták, hogy az érzelmi intelligencia (ÉI) csökkenti-e a munkahelyi stresszt, és növeli-e a munkateljesítményt, valamint az érzelmi jóllétet. Az Amerika Gyógyszerészszövetség lapjában (Journal of the American Pharmacists Association/JAPhA) megjelent tanulmányukban floridai kutatók annak jártak utána, hogy mi az összefüggés ez utóbbi változók között gyógyszerészek esetén, illetve hogy kik a boldogabbak: a közösségi vagy a kórházi gyógyszerellátásban dolgozó patikusok?

Kommunikáció és együttműködés

Az ÉI az a képesség, hogy valaki érti és kezelni tudja saját érzelmeit. Ez az adottság négy fő elemből áll: ezek az önismeret, az érzelemszabályozás képessége, a mások érzelmeinek megértése és az emberi kapcsolatok menedzselésének képessége. Korábbi vizsgálatok tanúsága szerint egy sikeres gyógyszerész erős kommunikációs képességekkel bír, és remekül együttműködik a betegekkel, családtagokkal és az egészségügyi stáb többi tagjával is.

123rf.com

Mindehhez szüksége van ÉI-re, amely saját pszichológiai jólléte fenntartásában is segítségére van. A pszichológiai jóllét a pozitív érzelmek (autonómia, környezeti kontroll, személyes fejlődés, pozitív kapcsolat másokkal, életcél, önelfogadás) megtapasztalása. Korábbi vizsgálatok már bizonyították, hogy az ÉI négy komponense előrejelzi a pszichológiai jóllétet, és pozitív összefüggésben áll az élettel való elégedettséggel, valamint a szubjektív boldogságérzéssel.

„Értem, hogy mit érzek”

Melissa Ruble és munkatársai a tanulmányukhoz (The relationship between pharmacist emotional intelligence, occupational stress, job performance, and psychological affective well-being; JAPhA, 2022. január 1.) önkitöltős kérdőívet küldtek valamennyi, Floridában működési engedéllyel rendelkező gyógyszerésznek. A kérdőív demográfiai adatokon kívül az ÉI négy komponensére, továbbá a munkahelyi stresszre és teljesítményre, valamint az érzelmi jóllétre kérdezett rá. A 40 kérdésre átlagosan 37 perc alatt válaszolt a kérdőívet visszaküldő 942 patikus. Hétpontos skálán kellett értékelni, hogy a válaszadó mennyire ért egyet az érzelmi életével kapcsolatos olyan állításokkal, mint „Teljesen értem, hogy mit, miért érzek” vagy „Képes vagyok kontrollálni a saját érzelmeimet”.

A boldogsággal, stresszel és a munkateljesítménnyel kapcsolatos kérdésekre maximum 5 pontos választ lehetett adni (Például: „Az elmúlt fél évben nem / általában vidám voltam”, „Az elmúlt hónapban sose / nagyon gyakran éreztem magam idegesnek, stresszeltnek” vagy „A főnököm rossznak / kiválónak értékelné az elmúlt 3 havi munkám”). Az eredmények értékeléséhez tudni kell, hogy a kérdőívet a covid-járvány csúcsidőszakában rögzítették, és a kitöltéséért nem fizettek. A válaszadók (42,5 százaléka 44 éves vagy fiatalabb volt, 47 százalékuk nő, 53 százalékuk a kaukázusi rasszba tartozó, 29 százalékuk dolgozott közforgalmú gyógyszerellátásban és 19 százalékuk kórházban.

A munkaadónak sem mindegy

Mint kiderült, szignifikáns pozitív összefüggés van a gyógyszerészek ÉI-je és pszichológiai jólléte, valamint munkateljesítménye között, továbbá szignifikáns negatív összefüggés van ÉI-jük és az általuk megélt stressz között. Az életkor növekedésével enyhén csökkent a stressz, és enyhén nőtt a munkaidő, javult a munkateljesítmény és az érzelmi jóllét. A nők és a közforgalmú gyógyszerellátásban dolgozók magasabb stresszről, míg a kórházi gyógyszerészek nagyobb érzelmi jóllétről és jobb munkateljesítményről számoltak be (a szignifikancia mindegyik esetén p<0,05). A nem (gender) nem befolyásolta sem a munkateljesítményt, sem az érzelmi jóllétet.

Összefoglalójukban a kutatók leszögezik: az érzelmi intelligencia gyógyszerészek esetén sem csak az érzelmi jóllétet segíti elő, hanem a minőségi munkát is. A munkaadóknak érdemesebb a magasabb ÉI-vel rendelkező jelentkezőket alkalmazni, és mivel az ÉI fejleszthető, érdemes az alkalmazottak és a vezetők körében egyaránt ÉI-tréningeket tartani.

Dr. Kazai Anita
orvos

Megjelent a Pirulatrend 2022. áprilisi számában.