Patinás kisvárosi patika

Lépésről lépésre: próbavásárlás Zsolttal 3. rész

Milyen szépek tudnak lenni a régi gyógyszertárak, ahol az anno használatban lévő tárgyak felidézik a múltat, egy hagyományosan igényes hivatást. A januári influenzajárvány idején szerveztünk próbavásárlást egy ilyen patinás patikába, hogy megnézzük itt is, a vásárlónak mire van leginkább szüksége.

Kórház mellett
Kisvárosi gyógyszertár, egy kórház melletti patika, forgalmát fôként a kórházból jövô receptek adják. Mivel a kórházban sokféle osztály mûködik, ezért feltételezhetôen itt komoly, nagy értékû termékek is vannak, amelyeken százalékosan és forintban számolva is kisebb az árrés. Általában ezekben a patikákban 9-10 százalékos árréssel dolgoznak, míg egy nagyobb forgalmú patikában egyébként az árrés lehet 20-22 százalék is.
A hely mindig meghatározza egy patika mûködésének a jellegét. Itt, a kórház mellett bizonyára a rendelési idôben a legnagyobb a forgalom, viszont akkor egyszerre sokan érkeznek a különbözô ambulanciákról, osztályokról, ahol az orvos ellátta ôket a megfelelô információkkal. A beteg már nem akar a gyógyszertárban sok idôt tölteni, minél gyorsabban akar távozni az orvos által javasolt gyógyszerrel a kezében. Ez a patika számára azt jelenti, hogy elsôdleges cél a gyors, rugalmas expediálás. Ha a beteg hosszan kígyózó sorokat lát, már fordul is ki, és hazafelé menet olyan gyógyszertárat keres, ahol kisebb a várakozási idô.

A patikához vezető út
Ennek a patikának különlegesen szép a környezete, a kórházzal közösen használják a parkolót, amely megkönnyíti a várakozást, a vásárlást. A fogyasztó közérzetét mindig befolyásolja a környezet – legyen az kórház, gyógyszertár, vagy bármi -, ahol idôt tölt, s ez még inkább így van azokkal a helyekkel, ahová az egészsége miatt megy. Tehát érdemes foglalkozni azzal is, hogy milyen az utcafront, hogy a patikához vezetô út legyen mindig tiszta és esztétikus, s ha van lehetôség – ahogyan ennél a kisvárosi patikánál – akkor legyen gondozott parkoló, amely az autóval érkezôk kényelmét szolgálja. Ott szeretünk vásárolni, ahol lehetôleg a legkomfortosabban érezzük magunkat, s ez alól a gyógyszertári vásárlás sem kivétel. A patika kirakata gyakorlatilag üres, nincsenek plakátok, kizárólag a zöld kereszt jelzi messzirôl, hogy hol járunk.

Együtt a régi és az új
Belépve a gyógyszertárba az elsô benyomásunk az, hogy ezt a patikát nem mostanában alapították. Ugyan a háború elôtti patinás bútort már lecserélték, de a berendezés jellege egy elmúlt korszak stílusát tükrözi a magas tárával, régi típusú fiókokkal. A gyógyszerek a szekrényekben elzártan vannak, nem láthatóak a betérô vásárlók számára. Az officinában sehol sincs kihelyezve egyetlen készítmény.
A nagy könyöklôs tárára kívülrôl rengeteg plakátot ragasztottak ki, különbözô méretekben, a saját termékrôl szóló információtól kezdve a gyógyszergyártó hirdetésig van itt minden, igen nagy össze-visszaságban. A vásárló szempontjából ez nem túl szerencsés, ugyanis a rengeteg információ között nehéz tájékozódni. A beteg nem tölt a táránál hosszú perceket a nézelôdéssel, vásárlásra nem ösztönöznek tehát a plakátok, viszont az officina összképe rendezetlen. Az officina egyik eldugott sarkában található a kis, alacsony asztal a szokásos vízzel, és odahelyezett szórólapokkal. Nem valószínû, hogy naponta 1-2 embernél többen észreveszik, érdemes átgondolni, hogy hol lehetne jobb helyet találni a szórólapoknak.

Amikor a helynek múltja van
A táránál látható rendezetlenségen kívül gyógyszerészi szívemnek igen kedves a patika belsô képe. A falon ízléses képek, itt egy mérleg, amott néhány jellegzetes patikai tárolóedény, amelyek mind-mind azt sugallják, hogy a szakmai igényességgel válogatták össze a dekorációt. Sejtjük, hogy ezekben a kihelyezett tárgyakban, a csodálatos mozsarakban, a 19. században készült patikai mérlegen valamikor itt gyógyszer készült, s a jelennek azt üzenik, hogy ennek a helynek múltja van. A patinás tárgyak nem tudják helyettesíteni a 21. századi fogyasztók igényeit, akkor érvényesülnek igazán, ha a múlt patinája mellett a jelen funkcionalitása is megjelenik a patikákban. Egy ilyen patika esetében a gyógyszertárvezetô dönthet amellett, hogy a hely tradícióit helyezi elôtérbe, de akkor legyen elég bátorsága felvállalni ezt az irányt és törekedjen arra, hogy stílusában ne legyen eklektikus a patika belsô képe. Ha viszont a mai kor marketing kihívásainak akar megfelelni, és egy modernebb kinézetû patikát akar, akkor meg kell szabadulni a régmúltat felidézô képektôl, tárgyaktól.

A biztonságos táránál
A tára a beteg oldaláról zárt és magas, amit azért szeretnek sokszor a gyógyszerészek, mert biztonságosnak tartják. Tapasztalatom szerint kisebb városokban, falvakban nem fordul elô, de nagyobb városokban sajnos nem ritkaság a lopás, fôként a nyitott polcos patikákból visznek el termékeket. A nyitott polc azonban még így is több hasznot hoz, ezért aki egyszer áttért erre a rendszerre, nem szívesen változtat.
A táránál termék nem, de terméket hirdetô világító kis táblácskák voltak kihelyezve. A gyereknek az antibiotikum mellé ibuprofen hatóanyagú gyógyszert, illetve magamnak megfázás elleni készítményt kértem. Az expediáló kolléga rögtön megkérdezte, hogy hány éves gyereknek viszem a gyógyszert, hogy milyen antibiotikumot szed és mióta beteg. A válaszaim alapján ajánlott egy márkát, azt is megkérdezte, hogy abból milyen kiszerelést választok. A megfázásra ismert forró italport javasolt. Becsomagolta a megvásárolt gyógyszereket és minden további kérdés nélkül elköszönt.

Az elmaradt kérdések
Mindkét szezonális betegség, amivel a patikába mentem, jellegzetesen olyan probléma, amely az egész családot érinti, érintheti. Felnôttként én influenzás tünetekre kértem gyógyszert, de meg sem kérdezte a gyógyszerész, hogy milyen panaszaim vannak. Hogy köhögök-e, vagy kapar-e a torkom, vagy hogy van-e lázam, tudok-e az orromon levegôt venni, fáj-e a fejem. A válaszokból lehet következtetni a betegség jellegére, ami alapján az expediáló kolléga tud olyan készítményeket javasolni, amely javítja a közérzetet, segíti a gyógyulást. Laikus vásárlóként ugyan megkaptam azt, amit kértem, tehát elégedetten távoztam a gyógyszertárból. Szakemberként viszont mégsem azt kaptam, ami egy ilyen esetben elvárható, hiszen tudván tudjuk, hogy az expediáló szakmai tudása több annál, mint a beteg konkrét kérésének a teljesítése.
Ne feledjük, hogy az emberek nem csak terméket kötnek egy vásárláshoz, hanem egy érzést is, amely egy gyógyszertár esetében szinte magától értetôdôen a magas szintû szaktudás. Megbízható, jó terméket talán máshol is kapok, de egészségügyi szaktudást csak a patikában tudnak adni a termék mellé.

Az utcára nyíló reklámfelületek
Habár rendkívül látványos egy óriásplakát az utcán, vagy egy nagy hirdetés a kirakatban, mégis kérdéses ezeknek a nagyméretû reklámoknak a hatékonysága. A gyalogosan közlekedôk a nagy plakátokat nem veszik észre, vagy csak egy-egy részletet látnak belôle. Az autósok látják ugyan, viszont az észlelt információ a legritkábban kapcsolódik össze direkt vásárlási szándékkal, s kérdéses, hogy a késôbbiekben, amikor éppen egy bizonyos gyógyszerre van szükség, akkor a beteg mennyire emlékszik a plakáton látott termékre. A kisebb méretû plakát hatékonysága a patikákban jóval magasabb, ha jó a plakát elhelyezése.

Dr. Kovács Zsolt, gyógyszerész
PharmaTrainer

Kedves Kollégák! Akik szeretnének a saját gyógyszertárukban próbavásárlást, kérjük írjanak a probavasarlas@patikatukor.hu e-mail címre.