Rendszerezett, naprakészen tartott tudásanyag

Patikai munka a tengerentúlon

A kanadai patikusoknak természetes, hogy a mindennapi feladataik során egy olyan, komplex tudásbázisként funkcionáló online terápiás rendszerre támaszkodva hoznak döntéseket, amely a teendőik ellátásához szükséges szinte összes információt a legaktuálisabb formában tartalmazza. Gyógyszerész szerzőnk beszámol a tízéves kintléte alatt erről szerzett tapasztalatairól, és felveti, hogy egy hasonló eszköz a hazai szakma előtt is új távlatokat nyithatna.

A kanadai gyógyszerészetről szóló első, májusban megjelent cikkünkben ismertettük az ottani, a hazainál sokkal hangsúlyosabb gyógyszerészi szerepvállalást, melynek része a rendszeres konzultáció az orvosokkal, az aktív részvétel a kezelési tervek kidolgozásában, a terápiák folyamatos felügyelete. Írtunk a mindehhez nagy segítséget nyújtó, és biztonsági szempontból is nagy jelentőségű szoftverről, amely egyrészt a beteg egészségi állapota szempontjából fontos adatokat biztosít a patikai munkához, másrészt átveszi az ellenőrzés feladatainak egy részét a patikustól.

123rf.com

Ezúttal azt az online terápiás rendszert mutatjuk be, amelyre a kanadai gyógyszertárak minden nyitáskor kötelezően rácsatlakoznak. Az RxTx néven ismert rendszer jelentősége egyrészt abban áll, hogy nagyon logikusan felépített, könnyen és gyorsan használható, amellett folyamatosan frissített információkat tartalmaz. Továbbá abban, hogy nélkülözhetetlen a gyógyszertárak által végzett szolgáltatások támogatásához, melyekről lapunk következő számában részletesen írunk majd.

Ha egy más országban tanult gyógyszerész Kanadában szeretne dolgozni, ahhoz honosíttatnia kell a diplomáját. Ez öt vizsgát jelent, köztük ugyanazt a két záróvizsgát, amit az ottani végzősöknek is le kell tenniük. Amikor e sorok írója ezekre a vizsgákra készült, a mai RxTx még csak papír alapon létezett, gyakorlatilag az abban foglaltakat kellett A-tól Z-ig megtanulni. Azóta szinte minden tartományban kötelezővé tették egy 3 hónapos tanfolyam elvégzését, és ott is részben az RxTx használatát tanítják. Például egy COPD-ről szóló óra előtt a tanfolyam résztvevőinek az RxTx COPD-fejezetét kell elolvasniuk, majd az órán gyakorlati feladatokat oldanak meg, aztán az összes Kanadában törzskönyvezett, COPD-re felírható inhalációs készülék használatát gyakorolják.

Történeti előzmények

1960-ban megjelent a Compendium of Pharmaceuticals and Specialties (CPS; Kanadában törzskönyvezett gyógyszerek leirata), 2004-ben pedig az elektronikus verziója, ezt ismerik ma RxTx néven. Azóta sokat gyarapodott, beemeltek két fontos könyvet, a Therapeutic Choices for Minor Ailments (Enyhébb lefolyású betegségek terápiái – OTC-készítmények) és a több mint 100 fejezetből álló Therapeutic Choices (Vényköteles gyógyszerek terápiás területei) címűt. Később tovább bővítették olyan eszközökkel, mint egy interakció-ellenőrző adatbázis és a helyi egészségügyi hatóság, a nagyjából a magyarországi OGYÉI-nek megfeleltethető Health Canada határozatai, körlevelei.

Ma egy egyéves hozzáférés 750 kanadai dollárba (kb. 180 ezer forint) kerül egy patikának, de megéri, mert ez az összeg leírható az adóból, és a tartalma nélkülözhetetlen. Ha a gyógyszerész mégsem találja meg benne egy kérdésre a választ, a rendszer olyan oldalakra irányítja, ahol további megbízható információkhoz jut. Ez a mindennapokban rendkívül fontos, mert egy forgalmas patikaban, amikor mondjuk egy orvos telefonál, hogy konzultáljon valamiről, akkor sokszor csak néhány perc van a beszélgetésre.

Naprakész ismeretek

Amikor segítségre van szükség, nagy biztonságot ad a rendszer használóinak, hogy tudják: amire támaszkodnak, azt egy orvosokból, gyógyszerészekből, ápolókból és fogorvosokból álló csapat készítette és gondozza. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az egyes szakmák képviselői évente átnézik a saját fejezeteiket, és ha időközben bármilyen irányelv változott a tudományos ismeretek bővülése miatt, akkor annak megfelelően frissítik.

Az online működés által lehetővé tett rendszeres felülvizsgálat nagyon fontos sajátossága a rendszernek. Összehasonlítva a magyarországi viszonyokkal: a hazai szakemberek által meghatározott standardok évek alatt elavulhatnak, nem lehet tudni, született-e időközben új eredmény, korszerűbb megközelítés az adott szakterületen. Magyarországon minden szükséges tudás megvan, ebben az értelemben semmiben sem vagyunk lemaradva, az információk azonban nincsenek kellően rendszerezve és legalább évente frissítve.

Az RxTx részei

  • Therapeutic Choices for Minor Ailments: Vény nélkül kapható készítmények adatbázisa olyan, a mindennapokban előforduló panaszokra, mint a köhögés vagy a fejfájás. Átlátható, egységes logika alapján szerkesztett fejezetekkel, a napi munka során nagyon hasznos táblázatokkal minden fejezet végén.
  • Therapeutic Choices: Vényköteles gyógyszerek, terápiás területek (több mint 200 betegség) leírása. A legtöbb fejezetet egy-egy szakorvos írta, mindegyik végén van egy összesítő tablazat a fontosabb dózisokkal, ételek és étrend-kiegészítők kölcsonhatásaival.
  • Az összes Kanadában törzskönyvezett gyógyszer leirata;.
  • Beteginformációs tájékoztatók: olyan szövegek gyűjteménye, amelyek a betegek számára könnyen érthető, köznapi nyelven mutatják be az egészségügyi problémákat és azt, hogy mi a teendő ellenük – e tájékoztatókat ki lehet nyomtatni és odaadni az expediáláskor, ha a beteg kéri vagy a gyógyszerész úgy ítéli meg, hogy szükséges.
  • Interakciós adatbázis.
  • Gyógyszerazonosító adatbázis képekkel: ha valaki behoz egy talált tablettát, ebben meg lehet nézni, hogy melyik gyógyszerről van szó.
  • Az egészségügyi hatóság által közzétett információk.
  • Hiánytermékek információs oldala.
  • Gyógyszergyártók alapadatai, elérhetőségei.
  • Információk a társadalombiztosítási támogatásokról. 

Nálunk is lehetne hasonló

A tudás Magyarországon ugyanúgy rendelkezésre áll, egyes részei különböző forrásokból már elérhetők. Itthon is fel lehetne tehát építeni egy, a kanadaihoz hasonló egységes online terápiás rendszert, értelemszerűen az orvosokkal együttműködve. Még gazdagabb is lehetne a kanadai változatnál, a FoNo es az állatgyógyászati FoNo mellett például a PirulaKalauz című könyv révén, melyben az idehaza hozzáférhető gyógynövényekről, teákról, étrend-kiegészítőkről találni hasznos információkat. 

Ez a közös munka megteremthetné az alapjait annak is, hogy a jövő magyar gyógyszerésze a terápiás döntések meghozatalában aktívan részt vehessen. A rendszerezés hozzájárulhatna akár az egyetemi oktatás reformjához, annak egységesítéséhez, így a hazai gyógyszerészképzés a mostaninál is vonzóbb lehetne a külföldiek számára. Továbbá megkönnyítené egy sor, a még ismeretlen patikai szolgáltatás bevezetését.

Dr. Kovarcsik Dorottya
gyógyszerész

Megjelent a Pirulatrend 2021. júniusi számában.