Rugalmasabb lett az iparág

Mit gondolnak az üzleti környezetről az innovatívok?

A koronavírus-járvány hatására az innovatív gyógyszeriparban felgyorsult az információáramlás, a gyógyszerkutatás ugrott egy fejlődési lépcsőfokot. A fejlődést fenyegető kockázatokból is van azonban jó néhány – legalábbis a régiós topmenedzserek szerint.

A Magyarországon működő innovatív gyógyszercégek vezetői régiós kollégáikhoz képest jobban tartanak a nem kellő mértékben bővülő forrásoktól, és nálunk jelenik meg legmarkánsabban a hamis hírekkel, információkkal kapcsolatos aggodalom kis – egyebek mellett ez derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) és V4-es partnerszervezetei által elvégzett kutatásból. (Az adatfelvétel 2021. június 1. és július 5. között zajlott az AIPM, a cseh AIFP, a szlovák AIFP, és a lengyel Infarma tagvállalatainak topvezetői körében, zárt és nyitott kérdésekkel.)

123rf.com

A felmérésben résztvevők szerint a globális koronavírus-járvány hatására tovább nőtt az innovációvezérelt gyógyszergyártók alkalmazkodóképessége és a kutatás-fejlesztés sebessége. Felgyorsult az információáramlás, és a gyógyszerkutatás olyan fejlődésen ment keresztül, aminek hatására a jövőben remélhetőleg könnyebben kezelhetők lesznek a mostanihoz hasonló méretű pandémiák – vélik az Innovatív Gyógyszeripari Körkép megkérdezett szakemberei, akiknek a helyi és régiós folyamatok mellett a nemzetközi gyógyszeripari tendenciákra is rálátásuk van.

Gyógyszerkassza-bővítés, klinikai vizsgálatok

A visegrádi országok vállalatvezetőinek körében végzett felmérés eredményei azt mutatják, hogy a gyógyszeripari innováció jövőbeli fejlődését leginkább a gyógyszerkassza növelésétől, a klinikai kutatások támogatásától, valamint az egyetemi képzés erősítésétől várják a megkérdezettek, a prioritásokat tekintve azonban vannak eltérések az egyes országok között. 

A magyarországi válaszadók a V4-es átlagnál fontosabbnak tartják a gyógyszeripar közterheinek csökkentését, miközben ez a cseh és lengyel vállalatvezetőknek kevesebb fejfájást okoz. A gyógyszerkassza növelésének igénye is nálunk jelenik meg (Csehország mellett) a leghangsúlyosabban. A hazai válaszadók számára a szakemberek itthon tartásának problémája, valamint az egyetemi képzés erősítésének szükségessége is lényeges tényező. A klinikai kutatások további ösztönzését régiós összehasonlításban is fontosnak tartják.

A kutatás kitért arra is, hogy 10 éves időtávon milyen kockázatok fenyegetik leginkább az innovatív gyógyszerfejlesztést. Az összesített válaszok alapján a szellemi tulajdon védelmének csökkenése és az áltudományos nézetek terjedése áll a lista élén. Országonként azonban más problémakörök is kirajzolódnak, így Magyarországon kifejezetten hangsúlyosan jelenik meg a gazdasági visszaesés vagy a társadalmi-politikai változások miatt csökkenő forrásokkal kapcsolatos aggodalom. Másokhoz viszonyítva nálunk az álhírek és áltudományos nézetek terjedése is jobban aggasztja a megkérdezetteket. Lengyelországban a képzett munkaerő hiányát jelölték meg a leginkább fenyegetőnek, és szintén itt, valamint Csehországban nevezték meg a legtöbben a szellemi tulajdon védelmének csökkenését.

Gyorsuló információáramlás

A V4-es vállalatvezetők úgy látják, hogy a tudományos műhelyek és vállalatok között a digitalizáció hatására felgyorsuló információáramlást a koronavírus-járvány újabb fokozatba kapcsolta, ennek hatására pedig a jövőben könnyebben kezelhetők lesznek a mostanihoz hasonló járványok. A pandémia más változást is hozott a szektorba a megkérdezettek szerint: hatékonyabb lett a gyógyszergyártók együttműködése, valamint bővültek az innovatív terápiák előállítására alkalmas gyártókapacitások.

A magyarországi válaszadók az átlagnál optimistább válaszokat adtak a változással kapcsolatos dimenziókban, például közülük jelezték legtöbben, hogy nőtt a gyógyszerfejlesztéssel foglalkozó kutatók száma. Azt, hogy a járvány nyomán új gyógyszerellátási láncok épültek ki, a magyarországiak mellett leginkább a szlovák válaszadók gondolják, a gyártók közötti együttműködés erősödéséről pedig a lengyelországi válaszadók vélekedtek még az átlagnál pozitívabban.

Gazdasági hatások

A cégvezetők között teljes az egyetértés abban, hogy az iparág az egészséges munkaerő megtartásával járul hozzá leginkább a gazdasági növekedéshez, hiszen a korszerű terápiák segítségével lehetővé teszi a megelőzést és a gyógyítást. Emellett – különösen a hazai és szlovákiai válaszadók – kiemelten fontosnak tartják a klinikai kutatásokat, melyek erősítik az innovációt és ösztönzik a nemzetközileg elismert tudás megszerzését, valamint a munkahelyteremtést is a magyarországi és szlovákiai válaszadók emelték ki leginkább. (Aipm.hu)

Megjelent a Marketingpirula 2021. decemberi számában.