Ügyeletes gyógyszertárak előnyben

Miniszteri rendeletek módosítása

Az új FoNo hatályba lépése mellett megjelent a 30/2021-es számú EMMI-rendelet is, amely több, a gyógyszertárak működését érintő szabályt módosít. A Hálózatban Működő Gyógyszertárak  Szövetségének összefoglalója a jogszabályváltozásokról.

Az elektronikus vényekre vonatkozó szabályozás csak annyiban módosul, hogy a taj-szám bemondása alapján történő kiváltásnál a rendelet már nem a veszélyhelyzet megszűnésére vonatkozó törvényre hivatkozik. Helyette egyszerűen kimondja, hogy a gyógyszer kiadható annak, aki közli a beteg taj-számát és hitelt érdemlően igazolja magát.

123rf.com

Jelentősebb változás, hogy a 14 éven aluli személyeknek felírt gyógyszerek esetében sem kötelező már a felírási igazolás kiállítása. Ez éppen a taj-szám bemondásának lehetősége miatt valószínűleg nem okoz majd nagy fennakadást a gyógyszerkiváltásban. Emellett a felírási igazolás tartalmi elemei közé bekerült az orvos neve és alapnyilvántartási száma mellé az elérhetősége is.

Vényköteles gyógyszer kiadása vény nélkül

A vényköteles gyógyszerek szakemberek részére történő, vény nélküli kiadása esetén a jelenlegi jogszabályi rendelkezések kettős adminisztrációt írnak elő. Van egy gyógyszertár által vezetett, papír alapú nyilvántartás, és idén január 1-jétől kezdve az adatokat az EESZT-be is rögzíteni kell. Mindkét adminisztrációs kötelezettséget érinti egy módosítás, és mindkettő 2022. január 1-jétől alkalmazandó.

A papír alapú nyilvántartásba jövő év elejétől nem kell rögzíteni a gyógyszert vásárló orvos bélyegzőjének számát vagy lenyomatát. Ugyanakkor külföldi orvos esetében a jogosultságot igazoló okirat számát rögzíteni kell az EESZT-ben.

Haladék a kézigyógyszertáraknak

A gyógyszerek expediálása során minden gyógyszertárnak kötelező kijelentenie az egyedi dobozazonosítókat a rendszerből. Ennek a kötelezettségnek a teljesítése alól csak a kézigyógyszertárak mentesültek átmenetileg, idén február 9-éig. Most újabb haladékot kapnak a kézigyógyszertárak, 2023. február 9-ig. Ha az orvos nem csatlakozott a HUMVO-hoz, akkor továbbra is az ellátó gyógyszertár kötelessége a biztonsági elemek ellenőrzése és az egyedi azonosító deaktiválása, mielőtt kiadja a terméket a kézigyógyszertárnak.

Ezenkívül a jogalkotó arról is rendelkezett, hogy a hatóság nem szankcionálhatja azokat az orvosokat, akik nem tesznek eleget a jogszabályi kötelezettségüknek, és nem jelentik ki a gyógyszereket idén február 9. és 2023. február 9. között. Ennek feltétele azonban, hogy az orvosok helyett ebben az időszakban a közforgalmú gyógyszertáraknak kell eleget tenniük az előírásnak.

Elsőbbséget élvez az ügyeletes

A Magyarország területére elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a nagykereskedő elsősorban az ügyeleti szolgálatra kijelölt vagy az OGYÉI által az adott település gyógyszerellátásának biztosítására kijelölt gyógyszertár megrendelését köteles teljesíteni. Ez a szabályozás a folyamatos gyógyszerellátás biztosítása érdekében született meg. Érdekes, hogy míg az ügyeleti szolgálatra kijelölt gyógyszertárakat előnyben részesíti a jogszabály, a 0-24 órában nyitva tartó gyógyszertárakat nem. Pedig ott, ahol ilyen gyógyszertár működik, nagy eséllyel nem lesz másik gyógyszertár ügyeletre kijelölve.

Nyitvatartás elrendelése

Ha a járványügyi helyzet indokolta, az OGYÉI eddig is elrendelhette az ügyeletet vagy készenlétet a fiókgyógyszertárak számára. Mostantól azt is elrendelheti a hatóság, hogy a közforgalmú gyógyszertár a szolgálati rendjétől eltérően tartson nyitva, ügyeljen, illetve tartson készenlétet járványügyi helyzetben.

Intézeti gyógyszertárak működése

Az intézeti gyógyszertárak lakossági gyógyszerellátó részlegének forgalmát a jogszabály alapján el kell különíteni az intézményi betegek ellátására szolgáló készítményekétől. Mostantól kezdve azonban a lakossági ellátás céljára beszerzett gyógyszereket a veszélyhelyzet ideje alatt a fekvőbeteg-ellátásban is fel lehet használni. Ezt a tevékenységet részletesen dokumentálni kell.

A másik változás, hogy a veszélyhelyzet alatt az intézeti gyógyszertárak korlátozás nélkül létesíthetnek lakossági ellátó részlegeket. Alapesetben egy telephelyen csak egy részleget lehet létesíteni, és megfelelő számú ágyszámhoz vagy szakellátási formához kötött ennek a lehetősége – a veszélyhelyzet időtartama alatt azonban ezek közül egyiket sem kell alkalmazni. Arról nem rendelkezik a jogszabály, hogy mi történik a veszélyhelyzet elmúltával az így létesített lakossági gyógyszerellátó részlegekkel.