Új időszámítás a patikák életében?

Hírek, információk, változások a gyógyszertárak működtetésében

Szakmai igények összehangolása a kormány elképzeléseivel, a patikák ügyeleti rendszere, kiegyenlített és korszerű gyógyszerellátás az egész ország területén, az e-recept bevezetése, a pénztárgépek újrahangolása, kamarai tagdíjemelkedés – hogy csak néhányat említsünk évindító összefoglalónkból. Nézzük, milyen változásokkal indul a 2017-es esztendő. 

Az ágazat és a kormány együttműködése

,,Lezárult egy fejezet, most elôre kell néznünk, rendezni az ügyeleti rendszert, jön az e-recept és kiegyenlítettebb gyógyszerellátás országszerte”- így vezette fel Ónodi-Szûcs Zoltán egészségügyért felelôs államtitkár azt a bejelentést, hogy a kormányzat és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) a jövôben is folytatni kívánja a 2010-ben megkezdett párbeszédet és együttmûködést, ezért az idén megújítják a korábban kötött stratégiai, partnerségi megállapodást. A résztvevôk szándéka szerint mostantól erôteljesebben a tényleges szakmai munkára fókuszálnak.
8300 gyógyszerész, 7500 asszisztens, 2000 segítô munkatárs – összesen 18 ezer dolgozónak mondott köszönetet Nyitrai Zsolt, stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelôs miniszterelnöki megbízott azon a sajtótájékoztatón, ahol bejelentették: új fejezet nyitottak a patikusok életében.
,,Az elmúlt években a kormány arra törekedett, hogy a kamara által megfogalmazott szakmai igényeket, elvárásokat a döntéshozatalban érvényesítse, és úgy módosítsa a patikai rendszert, hogy az jobban tudjon mûködni. 2017 fontos év, a rendszerváltozás most történik, amikor a gyógyszerellátás nemzeti érdekkörbe kerül”- mondta a miniszterelnöki megbízott. Ónodi-Szûcs Zoltán egészségügyért felelôs államtitkár pedig arról beszélt, hogy az új stratégiai megállapodás a többi között tartalmazza a patikák ügyeleti rendszerének rendbetételét, és az egységes egészségügyi elektronikus tér keretén belüli e-recept zökkenômentes bevezetését.

51 százalékos gyógyszerészi tulajdon

,,A kormány eldöntötte, hogy a patikák kérdése nem a kereskedelem, hanem az egészségügy része. Ezért is volt fontos a tulajdonviszonyokat, illetve a 2006-os patikaliberalizációs változásokat visszarendezni. Mostanra ez megtörtént, egyetlen patika kivételével ma már valamennyiben legalább 51 százalékos gyógyszerészi tulajdon van, ezzel egy folyamat véget ért. Mostantól a megfelelô jogi és tulajdonosi háttere van a patikusnak ahhoz, hogy a gyógyszerellátásért és a szakmai munkáért felelôsséget vállaljon és döntési helyzetben legyen”- mondta az államtitkár, aki szerinta 2010-tôl megtett kormányzati intézkedéseknek köszönhetôen 16 milliárd forinttal magasabb a patikák jövedelemtermelô képessége, és hat év alatt a nagykereskedôk felé fennálló tartozásuk a felére csökkent. Ez 2015. év végi mérlegadatok szerint 39 milliárd forint. ,,A következôkben rendezni kell az ügyeleti rendszert, jön az e-recept, illetve kiegyenlítettebb gyógyszerellátást kell biztosítani országszerte. Az ma egészen más országrészenként, vagy akár kerületenként is, cél, hogy az ellátás minôsége egyenletesebb legyen, megfelelô gyógyszerkészletre és nyitva tartásra van szükség mindenhol”- tette hozzá Ónodi-Szûcs Zoltán.
Hankó Zoltán kamarai elnök közölte, a szakmai szervezet célja mindig a betegellátás legmagasabb szinten történô ellátása volt, beleértve a gyógyszerészi gondozást, a gyógyszeralkalmazás megvalósítását, és a költséghatékony rendszer kialakítását. Ô is megerôsítette a kormányzati célokat.

,,Ez a rendszerváltó idôszak már 1996-ban elindult, majd 2006-ban megbicsaklott, de a 2010 óta zajló folyamat, a visszarendezôdés most végre lezárult, ami egyben egy új korszakot nyitott. Már nem a szabadság visszaszerzéséért kell dolgoznunk, hanem a sokkal zökkenômentesebb gyógyszerellátásért. A következô hónapok feladatai között lesz olyan, amelyik a kistelepüléseken mûködô gyógyszertárak megfelelô készletét érinti, illetve azt, hogy minden kistelepülés patikájában legyen gyógyszerész, mégpedig minden idôben.Egy szintre kell emelni a gyógyszertárak színvonalát. Az ellátásért és a szakmai munkáért a patikus felelôs, a tulajdoni helyzet pedig ennek alapfeltétele. Ez most már megvan”- mondta a kamarai elnök.

Online pénztárgépek  átállítása
Ez év január 1-jétôl lépett életbe a patikai pénztárgépeket érintô változás, mely szerint csak az új követelményeknek megfelelô pénztárgépek forgalmazhatók, az ezt megelôzôen rendszerbe állított pénztárgépek használata azonban az Adóügyi Ellenôrzô Egység (AEE) megfelelô korrekciójával további öt évig engedélyezett. Az ehhez szükséges módosítások fejlesztését a gyógyszertári rendszergazdák megkezdték, az új követelményeknek való megfelelést elismerô engedélyezésre várhatóan a következô hónapokban, de legkésôbb április végéig kerülhet sor.
,,A helyzet értelmezése és megnyugtató megoldás keresése érdekében dr. Szigeti Tamás, a Gyógyszertári Rendszergazdák Szövetsége elnöke többször találkozott Izer Norberttel, a Nemzetgazdasági Minisztérium adószabályozásért és számvitelért felelôs helyettes államtitkárával.
Az online pénztárgép forgalmazónak biztosítani kell, hogy meghibásodás esetén a jogszabályi kötelezettségének eleget téve cserepénztárgépet biztosítson az üzemeltetô részére. A NAV fokozott körültekintésére és együttmûködésére számíthatunk, hogy „ne fordulhasson elô olyan helyzet, hogy gyógyszertárat be kell zárni nem mûködô, meghibásodott pénztárgép miatt. Most újabb levelezés folyik az egy gépre számított átállás mintegy 100 ezer forintos költségeinek terhérôl is”- mondta Hankó Zoltán.
A gyógyszerészek a gyógyszertári informatikai szolgáltatóktól várják a gyors megoldást minden informatikai problémájukra, azonban a helyzet nem egyszerû
Dr. Légrádi Gábor, a Novodata elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy  a pénztárgépek mûködését szabályozó  2016. március 25-i NGM rendelet sok mindent tartalmaz, de jónéhány megfogalmazás nem egyértelmû, többféleképpen értelmezhetô. „Ami a patikai rendszergazdákat illeti: az online pénztárgépekkel kapcsolatos tudás nem náluk van. Az AEE firmware (azaz a szoftver) kommunikál a NAV szerverrel. Az AEE firmware a gyártó fejlesztése. A mi esetünkben a BBOX Számítástechnikai Betéti Társaság volt a választási lehetôség az egyetlen gyártó közül, s amíg a BBOX nem szállítja a hardvert és szoftvert, addig tehetetlenek vagyunk. A mi feladatunk az illesztés, azaz az AEE firmware „kiszolgálása”. A jelenlegi illesztés 4-6 hetet venne igénybe, csakhogy még nincs új firmware a birtokunkban. Azért nincs, mert még nem tudtunk a gyártóval megegyezni. Az ár olyan magas, hogy annak ráterhelése a patikára felháborodást váltana ki, viszont ötezer darab költségét társaságaink nem tudják finanszírozni.
Világosan fogalmazok: mi, mint forgalmazók vagyunk a legkínosabb helyzetben: a gyártó (BBOX) és az üzemeltetô (patika) között, mozgásterünk viszont nincs. Akkor lehetne, ha mi is gyártanánk AEE-t!”
A számos (vagy talán számtalan) problémából a patikai rendszergazdák kettôt emelnek ki, ami leginkább megoldásra vár:
● Ha meghibásodik egy AEE a patikában, az a régi engedéllyel már nem cserélhetô, azaz csakis az új engedély jöhet szóba, de az még nincs.
● Az úgynevezett „kosaras” értékesítés (csak azt küldi az AEE a NAV-nak, amit ténylegesen eladott a kiskereskedelmi egység, az „alku” során történt változtatásokat, s az ezzel kapcsolatos sztornókat nem) engedélyezése még nem tisztázott. Ha ezt megtiltják, akkor az többlet fejlesztési munkát jelent.

Kamarai tagdíj emelkedése
A másik fontos kérdés a kamarai tagság díja, ami szintén ebben az évben változott. ,,Utoljára még 2011-ben szabtuk meg a díjakat, azóta ez nem változott, amikor újra kötelezôvé tették a tagságot. Most is csak részleges valorizáció történt, ami szükségszerû volt”- tette hozzá Hankó Zoltán. Az emelés nem mindenki számára jelentôs, a személyi jogos gyógyszerész esetében, akinek a havi forgalma meghaladja a 12 millió forintot, a legmagasabb, a korábbi 48 ezer helyett 64 ezer a díj. Akinek ennél kisebb a forgalma, ott 36 ezer helyett 38 ezer forintot kell fizetnie, alkalmazottaknak 24-rôl 26 ezerre nôtt a tarifa. Akiknek nem kötelezô a tagság, vagyis nem egészségügyi tevékenységet folytatnak, az idén 12 ezer helyett 14 ezer forintot kell befizetniük, jogfenntartóknak 4 ezret, nyugdíjasoknak viszont nem kell fizetni.