Vészesen fogy az idő, sok még a kérdés 

Gyógyszerészeti szakvizsga patika üzemeltetőknek és vezetőknek

A gyógyszertárvezetéshez szükséges szakvizsga követelményének bevezetése azt a célt szolgálja, hogy több ismerettel és nagyobb felkészültséggel rendelkező gyógyszerészek működtessék a gyógyszertárakat. A követelmény bevezetésének módja azonban hátrányosan érinti a fiatal gyógyszerészek egy részét. 

A magas szakmai színvonalú lakossági gyógyszerellátás megvalósításának egyik legfontosabb kulcsszereplője a gyógyszertár vezetéséért felelős gyógyszerész. Ő rendelkezik azokkal az eszközökkel és kompetenciákkal, amelyek segítségével közvetlenül hatni tud a gyógyszertári munkafolyamatokra és a betegek ellátására. 

2015. július 1-jén lépett hatályba a Gyógyszergazdaságossági törvény azon rendelkezése, mely szerint csak a megfelelő szakvizsgával rendelkező gyógyszerészek vezethetnek közforgalmú és intézeti gyógyszertárat. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szakvizsga megléte nem a személyi jog feltétele, hanem a gyógyszertárvezetésé. Ennek megfelelően a közforgalmú gyógyszertárakban a személyi jogos gyógyszerészek mellett ez a rendelkezés érinti a felelős, a hatósági és az ideiglenes vezető gyógyszerészeket is. 

Ha ezt a követelményt a törvénymódosítás megjelenésével egyidejűleg vezették volna be, akkor az nagyon sok gyógyszertárvezetőt hozott volna lehetetlen helyzetbe, ezért az egészségügyi kormányzat a működőképesség fenntartása érdekében két további rendelkezést hozott. Az egyik, hogy a szakvizsgák megszerzésére majdnem 10 év türelmi időt adott, mert a követelményt csak 2025. január 1-jétől kell teljesíteni. A másik, hogy a gyógyszerészek egy részének felmentést adott a követelmény teljesítése alól. 

Kik kaphatnak felmentést? 

Amellett, hogy a gyógyszertár vezetéséhez szükséges szakgyógyszerészi képzettség követelményével szövetségünk alapvetően egyetért, úgy gondoljuk, hogy megfelelőbb lenne az új szabályozás bevezetése, ha a mentességet méltányosabban, körültekintőbben kapnák meg a gyógyszerészek. Vannak ugyanis olyan gyógyszerészek, fôként fiatalok, akiket az új követelmény teljesítése sokkal hátrányosabban érint, mint a többieket. A Gyógyszergazdaságossági törvény átmeneti rendelkezései szerint felmentést kapnak a gyógyszertárvezetéshez szükséges szakvizsga követelménye alól azok a gyógyszerészek, akik 2025. január 1-jéig betöltötték az 50. életévüket. Tehát az 1975. január 1. előtt született gyógyszerészeknél teljesen mindegy, hogy rendelkeznek-e szakvizsgával vagy sem, náluk nem lesz következménye az új szabályozásnak. 

A törvénymódosítás indoklásában nem fejtették ki, hogy miért pont 50 évre esett a mentesség határa. Így nem tudjuk azt sem, hogy a szakvizsga megszerzésének szempontjából miért van jobb helyzetben egy 49 éves gyógyszerész, mint egy 51 éves. A korhatár meghúzásával a jogalkotó egyértelmûen az idősebb gyógyszertárvezetőknek kedvezett, míg a fiatalabbakat nehezebb helyzetbe hozta. 

A szakgyógyszerész-jelölteknek egy hároméves képzésben kell részt venniük, mely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti képzéseket általában szombati napokon tartják, melyeket minden évben vizsgával zárnak le. Nagyon fontos, hogy a szakmai gyakorlatot csak képzőhelyként akkreditált gyógyszertárban lehet teljesíteni. A gyógyszerészeknek a szakképzés teljes idôtartama alatt legalább heti 36 órát kell dolgozniuk a gyakorlati helyükön, ez idő alatt egészségügyi tevékenységet csak szakmai felügyelet mellett végezhetnek. 

Kiküszöbölhető a hátrányos megkülönböztetés

Ezekből a képzési követelményekből következik, hogy a gyógyszerészi szakvizsgát a fiatal beosztott gyógyszerészeknek a legkönnyebb megszerezniük, mert ők még nem rendelkeznek sok kötöttséggel, és sokkal szabadabban tudnak gyógyszertárat választani. 

Ha a vezető saját gyógyszertárában nem dolgozik megfelelô szakvizsgával rendel- kező gyógyszerész, akkor azt a helyet nem lehet gyakorlati helyként akkreditáltatni az egyetemeken. Így ez a fiatal gyógyszertárvezető csak annyit tehet a szakvizsga megszerzéséért, hogy otthagyja három évre a saját gyógyszertárát, és elmegy egy másik, akkreditált gyógyszertárba heti 36 órát felügyelet alatt dolgozni. 

Úgy gondoljuk, hogy teljesen életszerűtlen lenne az a gyakorlat, hogy a fiatal vezető gyógyszerészeket arra kényszerítsük, hogy három évre hagyják ott a saját gyógyszertárukat és dolgozzanak máshol. Ahhoz, hogy ilyen lehetetlen helyzetek ne alakuljanak ki, a gyógyszertárvezetéshez szükséges szakvizsga követelményét teljesen felmenő rendszerben kell bevezetni. Nem csak az 50 év feletti gyógyszerészeket kell felmenteni alóla, hanem a fiatalabbakat is. Szövetségünk azt javasolja, hogy csak azoknak a gyógyszerészeknek legyen kötelező a szakvizsga, akik a törvényi előírás megjelenése után, azaz 2015. július 15-ét követően szerezték meg a gyógyszerészi diplomájukat. 

Ha objektíven nézzük az új szabályozás bevezetését, akkor azok a gyógyszerészek lehettek teljesen tisztában az új követelményekkel, és ennek megfelelően azok hozhattak teljesen megalapozott döntést a szakképzésükkel kapcsolatban, akiknek már a gyógyszerészi diploma megszerzése előtt tudomásuk volt a törvényi változásról. Ők azok a 2015. július 15-e után végzett gyógyszerészek, akiknek a körében teljesen felmeő rendszerben kell bevezetni a szakvizsga követelményét. Ezzel a rendelkezéssel teljesen ki lehetne küszöbölni a gyógyszerészek között az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetést. 

Amennyiben az egészségügyi kormányzat nem fogadja el tervezetünket, alternatív javaslatként azt fogalmaztuk meg, hogy legalább azok a gyógyszerészek mentesüljenek a követelmény alól, akik 2015. július 15. előtt már személyi jogos gyógyszertárvezetők, vagy intézeti gyógyszertárvezetők voltak. Elképzelésünk szerint ők mindaddig megőrizhetnék mentességüket, amíg ugyanabban a gyógyszertárban maradnak vezetők, ahol a követelmény hatálybalépésekor dolgoznak. 

Milyen szakképesítés lesz elfogadható?

A Gyógyszergazdaságossági törvény nem csak az életkor alapján ad mentességet a követelmény alól, hanem a megfelelő szakvizsga meghatározásánál is könnyítést vezetett be. A törvény hatályos szövege szerint gyógyszertárat olyan gyógyszerész vezethet majd, aki „rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt tevékenység végzése szerinti szakgyógyszerészi szakképesítéssel”. A megfogalmazásból egyértelmű, hogy nem mindegy, hogy milyen szakképesítéssel rendelkezik az a gyógyszerész, aki vezetővé szeretne válni. 

A mai napig nem jelent meg az a miniszteri rendelet, amely pontosan meghatározná, melyik szakképesítés lesz elfogadható, ha a gyógyszerész gyógyszertárat szeretne vezetni. Előfordulhat, hogy vannak olyan gyógyszerészek, akik tudtak a követelmény bevezetéséről, azonban a vonatkozó rendelet nélkül nem volt lehetőségük a megfelelő szakképesítést kiválasztani. 

A legjobb helyzetben majd azok a gyógyszerészek lesznek, akik azután kezdhetik meg a szakképzésüket, hogy megjelent a miniszteri rendelet a gyógyszertárvezetéshez szükséges szakvizsgák meghatározásával. Ők lesznek azok, akik majd minden információval rendelkeznek ahhoz, hogy megalapozott és felelős döntést hozzanak. 

Minden más gyógyszerésznek viszont ez nagyon komoly problémát jelenthet. Akik a rendelet megjelenése előtt kezdik meg a szakképzésüket vagy szerezték meg a szakvizsgájukat, azzal szembesülhetnek, hogy nem a megfelelő szakirányt választották. Pontosan látjuk, hogy ezzel a problémával maga a jogalkotó is tisztában volt, ezért az életkor mellett 2017-ben egy újabb mentességet vezetett be a szabályozásba. 

Szorít az idő a jogszabály-módosításhoz

A baj csak az, hogy ismét két részre osztották a gyógyszerészeket. Egyrészt vannak azok, akik a törvényi követelmény megjelenése előtt szerezték meg a végzettségüket vagy kezdték meg a képzésüket. Ők azok, akik megkapták a mentességet. Ugyanez viszont nem jár azoknak, akik a törvényi követelmény megjelenése után, de a miniszteri rendelet megjelenése előtt végzik a szakképzésüket. 

Nehezen érthető, hogy ezek a fiatal gyógyszerészek miért kerülnek hátrányba a korábban végzettekhez képest. Ők ugyanúgy elvégzik a szakgyógyszerészi képzést, ugyanúgy szakgyógyszerészek lesznek, csak náluk nem veszik figyelembe, hogy a rendelet hiánya miatt nem ismerhették meg idôben a szükséges követelményeket. Szövetségünk álláspontja szerint a második csoportba tartozó gyógyszerészek ugyanúgy nem tudhatták, hogy milyen szakirányt válasszanak, ezért ugyanolyan elbírálás alá kellene esniük, mint a korábban képzettséget szerző gyógyszerészek. Ennek érdekében erre is javaslatot nyújtottunk be az egészségügyért felelős minisztériumnak. 

Egyre jobban közeledik a követelmény életbe lépésének határideje. Gondoljunk bele, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a gyógyszerészeknek legkésőbb 2024- ben szakvizsgát kell szerezniük. A 36 hónapos képzési időt is figyelembe véve ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2021. szeptemberében el kell kezdeniük a képzést azoknak, akik nem szeretnének kifutni a határidôőből. 

Aggódnak a gyógyszerészek 

A módosítás által érintett gyógyszerészek számát megbecsülni sem lehet. Egyrészt ott vannak a jelenlegi vezetők, másrészt pedig azok a beosztott fiatal gyógyszerészek, akik majd később döntenek úgy, hogy vezetővé szeretnének válni. Ebből a szempontból az is érdekes adat, hogy a követelmény megjelenését követően sem mindenki csak a két gyógyszertárvezetői szakvizsgára (közforgalmú és intézeti) jelentkezett. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által publikált humánerőforrás adatok alapján 2018-ban összesen 209 gyógyszerész szerzett szakvizsgát. Közülük azonban csak 116-an végeztek a „Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés” szakirányon, és csak 25-en a „Kórházi-kli- nikai szakgyógyszerészet” szakirányon. 

Ha az összes eddig megszerzett szakvizsgát vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a közforgalmú gyógyszertár üzemeltetés, vezetésnek megfelelő szakvizsgák száma csak kicsit több mint a felét teszik ki az összesnek. (3257 szakvizsga a 6257-bôl.) Az intézeti gyógyszerellátás területén 2018-ban pedig mindössze 82 fő rendelkezett kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakvizsgával. Bőven vannak tehát olyan szakgyógyszerészek, akiknek nagyon fontos az, hogyan alakul a jogi szabályozás az elkövetkezendô években. 

Dr. Marjai Tamás
szakmai igazgató
Hálózatban Működô Gyógyszertárak Szövetsége