Visszaesés várható az OTC-keresletben

Expediálókat kérdeztek a koronavírus-járvány várható hatásairól

A koronavírus-járvány az élet minden területére jelentős hatással volt, és ez az egészségügyre hatványozottan igaz. A gyógyszerészek nehéz időszakon vannak túl, és mint azt az Inspira Research legfrissebb kutatási eredményei is mutatják, az év második felére a szakma komoly változásokat prognosztizál a forgalom átrendeződésében és a gyártókkal való kapcsolattartásban.

Tízből nyolc budapesti patika forgalma jelentősen visszaesett
A koronavírus-járvány hatása a patikák forgalmán egyértelmûen érezhetô volt: átlagosan 10-bôl 6 esetben a kezdeti megugrást követôen, májusra jelentôsen lecsökkent a vásárlók száma, de településtípus alapján nagyon eltérôek voltak a változások: megfigyelhetô, hogy fôként a budapesti gyógyszertárakat érintette negatívan ez az idôszak, 82 százalékuk forgalma szignifikánsan visszaesett, míg a vidéki megyeszékhelyeken (66%) és városokban (51%) alacsonyabb ez az arány. Egyéb szempontok alapján (pl. lánctagság) nem tapasztalható különbség. (1. ábra)

A vitaminok és étrend-kiegészítők lehetnek a járvány „győztesei”
A patikában elérhetô termékek esetében a járvány várhatóan legkevésbé a vényköteles gyógyszerek forgalmán érezteti majd a hatását. A következô 1-2 év távlatában jelentôsebb gyógyszer-költés visszaesést ebben a kategóriában nem vár a szakma, míg az OTC-vásárlási szokások tekintetében érezhetô az elmozdulás. A legfôbb változás a fogyás szerkezetének átrendezôdése, egyes termékek elôtérbe kerülése, mások háttérbe szorulása.

Minden második patikus szerint visszaesés várható az OTC-keresletben, és csaknem ugyanilyen arányban vélik úgy, hogy megélénkül a vitaminok, étrend-kiegészítôk „fogyasztása” az év második felében.

Jelentôsebb csökkenést a dermo-kozmetikumok és az egyéb egészségtermékek forgalmának jósolnak – különösen Budapesten, ahol a gyógyszerészek 46 százaléka szerint számottevôen csökken majd ez elôbbiek, 39 százalékuk szerint pedig az utóbbiak forgalma. (2. ábra)

Az OTC kategóriákon belül megfigyelhetô, hogy említésre méltó élénkülést az immunerôsítôk, stresszoldók és magnézium készítmények esetében várnak.

Előtérbe kerültek az akciók
A válaszadók mintegy fele tapasztalta, hogy a járvány idején fokozott figyelmet élveztek az akciós, olcsóbb termékek, a nagyobb kiszerelések, és ezzel együtt igaz volt, hogy a páciensek ritkábban keresték fel az értékesítési helyeket, jellemzô volt a „betárazás”. Ez a fogyasztói magatartás különösen a budapesti vásárlók esetében volt gyakori.

A koronavírus-járvány megjelenése következtében sok patikában (36%) csak online, vagy egyáltalán nem (39%) volt elérhetô az akciós újság. A szóróanyag elmaradása különösen a független patikákat jellemezte, míg az online elérés a láncos gyógyszertárak esetében volt megoldott.

A szóróanyagokat érintô változás a vásárlói szokásokra csak valamelyest volt hatással: tízbôl három patikus érezte úgy, hogy kevésbé keresik az emberek az akciós terméket, míg többségük szerint (64%) továbbra is fokozott kereslet mutatkozott ezen termékek iránt. A szóróanyagok hiányának megítélése ugyanakkor vegyes, elsôsorban vidéken hiányolták a nyomtatott anyagokat.

Tovább erősíti az online beszerzés trendjét a koronavírus
Az online patikák szerepének felértékelôdése kérdésében viszonylag egységes véleményt tapasztaltunk, az új típusú beszerzési forma elterjedését és lehetôségeit jelentôs várakozás övezi, különösen Budapesten! A fôvárosban a szakemberek 64 százaléka ért egyet a patikai webshopok népszerûsödésének kérdésében, míg a megyeszékhelyen 49, vidéken 41 százalékukról mondható el ugyanez. (3. ábra)

Az egészségügyi termékek webes vásárlásának népszerûségét egyébként a fogyasztói visszajelzések is igazolják: az Inspira és Altagrand közös kutatásából* kiderül, hogy a felnôtt lakosság  52 százaléka már nem ragaszkodik, ezek kizárólag személyes úton történô beszerzéséhez. A webshopok a 40 év alattiak körében preferáltak, regionálisan pedig Budapesten a legnépszerûbbek (a fôvárosban minden 4. lakos részesíti elônyben ezt a csatornát, míg vidéken alig 10% körül alakul arányuk).

A lakosság közel fele elsôsorban vitaminok, ásványi anyagok esetében választaná az online beszerzési formát, de tízbôl hárman egyéb OTC gyógyszert is innen rendelnének. Az egészségügyi termékek potenciális „digitális vásárlói körét” – bármely termékkategóriát is tekintjük – a 31-40 év közötti nôk és férfiak jelentik.

A digitális platformok erősödése egyelőre várat magára
A patikusok várakozásai szerint a koronavírus-járvány a gyógyszergyártókkal és -forgalmazókkal való kapcsolattartás formáira is hatással lesz. Tízbôl hat szakember a telefonos és e-mail-es megoldás szerepének felértékelôdését prognosztizálja a jövôre vonatkozóan, míg 32 százalékuk a személyes látogatás kapcsán vélekedik hasonlóan. A telefonos és e-mail-es kapcsolattartás (vélt) erôsödése Budapesten szignifikánsan magasabb.

Az SMS és az egyéb digitális platformok alkalmazását illetôen még viszonylag sokan (16-18%) bizonytalanok, de e két csatorna esetében a gyógyszerészek egyharmada visszaesést vár – különösen az idôsebb kollegák.(4. ábra)

Preferencia szerint a gyógyszergyártók/forgalmazók és gyógyszerészek közötti digitális kapcsolattartási formák közül elsô helyen a telefon áll (81%), amelyet az e-mail (16%), majd az SMS és az egyéb digitális platformok (Skype, Zoom stb.) követnek (1-1%).

A kutatásról
A cikkben közölt gyógyszerészkutatást az Inspira Research Kft. a Zentiva gyógyszercéggel közösen idén májusban végezte. A telefonos kérdôíves felmérésben gyógyszerészek és gyógyszertári szakasszisztensek vettek részt, az N=153 fôs minta országosan vegyes eloszlású.
Kiss Katalin
kutatásvezetô
Inspira Research Kft.

* Az Inspira Research Kft. az Altagrand-dal együttmûködve 2020 júniusában 1000 fôs, országosan reprezentatív lakossági mintán vizsgálta a koronavírus hatását az élet különbözô területein.