Választottak a gyógyszerészek

IX. Gyógyszerész Köztestületi Napok programjának utolsó eseményeként került sor a Magyar Gyógyszerészi Kamara választói küldöttközgyűlésére december 7-én. A gyűlést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgyűlésen 178 gyógyszerész regisztrált. Az első napirendi pont az elnöki beszámoló volt. Dr. Hankó egyebek mellett kitért a jogalkotással kapcsolatos tudnivalókra, a kormányzati szervezetekkel kapcsolatos tudnivalókra, az EESZT-re, ahogy az adherencia kérdéskörére is. A tájékoztatót ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással fogadta el a küldöttközgyűlés.

A továbbiakban dr. Hankó Zoltán ismertette azt a vidék gyógyszerellátásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit GYKTN előző napján a Területi Elnökök Értekezlete egyhangúlag elfogadott és a küldöttközgyűlés elé terjesztését kérte. A küldöttek a határozatot – rövid konzultációt követően – konszenzussal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

A következő napirendi pont a 2020-as költségvetés meghatározása volt, amit szintén ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással fogadtak el.

Az ezt követő voksolás eredményeképp Dr. Hankó Zoltán maradt az elnök.

A további eredményeket az mgyk.hu oldalán olvashatja.