A vidéki gyógyszerellátás fejlesztése

A Magyar Gyógyszerészi Kamara szombati küldöttközgyűlésén megtárgyalta a vidéki gyógyszerellátás fejlesztésével foglalkozó határozati javaslatát, és azt konszenzussal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 178 igen szavazattal elfogadta.

A határozat így szól:

“A Magyar Gyógyszerészi Kamara küldöttközgyűlése elkötelezett a területileg kiegyensúlyozott, biztonságos és magas színvonalú gyógyszerellátás mellett. Ennek érdekében a vidék gyógyszerellátását fejleszteni kell. Ennek legelső feladata, hogy a most működő és az elmúlt években nehéz helyzetbe került vidéki gyógyszertárak működtetésének – beleértve a fiók és kézi gyógyszertárakat is – gazdasági, szakmai és humán erőforrás igényei biztosítottak legyenek. Azokon a településeken pedig, ahol most nincs közvetlen lakossági gyógyszerellátás, a küldöttközgyűlés olyan megoldásokat támogat, amelyek

  • megőrzik a zárt forgalmazási rend elvét – ez a gyógyszerbiztonság érdekében, valamint a gyógyszerhamisítás és a kontrollálatlan gyógyszerhasználat kizárására szükséges,
  •  a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárra támaszkodnak, mert ellenkező esetben ezek a forgalmuk egy részét elveszítik és működésképtelenné válnak, ami ellentétes a vidék gyógyszerellátásának javítási törekvéseivel,
  • biztosítják az adherencia fejlesztéshez szükséges személyes beteg-gyógyszerész kapcsolat lehetőségét, így sem automaták, sem szállítmányozó vagy egyéb cégek, sem más, a gyógyszerészeket és gyógyszertárakat megkerülő megoldások ezt a feladatot nem láthatják el.

    A Kamara kész részt venni a vidéki gyógyszerellátás fejlesztésében és együttműködni a Magyar Falu Program kidolgozásában és megvalósításában.”