Az efedrines vények helyes nyilvántartása

Ahány ház annyi szokás tartja a mondás, és nagyon úgy néz ki, hogy ez igaz az efedrines vények gyógyszertári nyilvántartására is. Ennek oka, hogy a fokozottan ellenőrzött szerekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem teljesen egyértelműek, ezért többen többféleképpen értelmezik. A mai bejegyzésünkben az efedrines vények nyilvántartásával kapcsolatos félreértéseket igyekszünk tisztázni.  

A fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartására vonatkozó szabályokat a már jól ismert 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A legtöbb félreértés a nyilvántartási kartonok vezetésével, valamint a vények és kiadási bizonylatok gyűjtésével és sorszámozásával kapcsolatban merül fel.

A vények és kiadási bizonylatok nyilvántartása

Minden gyógyszertárnak külön kell gyűjtenie és nyilvántartást kell vezetnie azokról az vényekről melyekre fokozottan ellenőrzött szereket adott ki. Ha a gyógyszert papír alapú vényre adták ki, akkor a nyilvántartásba maga a vény kerül, míg e-recept esetében a gyógyszertár által kinyomtatott és a beteg által aláírt kiadási igazolást kell külön gyűjteni.

A nyilvántartást öt évig kell megőrizni, függetlenül attól, hogy hagyományos vagy elektronikus úton váltották-e ki a gyógyszert. A nyilvántartásba vett dokumentumokat a gyógyszerkiadás sorrendjében sorszámmal kell ellátni, és a számozást minden naptári év elején újra kell kezdeni.

Praktikussági szempontból fontos lehet, hogy a rendelet szerint csak a fokozottan ellenőrzött szereket kell fémszekrényben elzárva tartani, a dokumentumokat nem. Ez azoknak a gyógyszertáraknak lehet lényeges, akik nem rendelkeznek nagy méretű páncélszekrénnyel, azonban sok ilyen készítményt forgalmaznak.

A vények és kiadási bizonylatok kigyűjtésénél az első hiba, amit el szoktak követni, hogy külön sorszámozzák a gyári készítményeket és a gyógyszeranyagokat. A rendelet szerint azonban nem lehet külön nyilvántartást készíteni külön az anyagokra és a készítményekre, hanem minden egyes vénynek és bizonylatnak ugyanabba a listába kell kerülnie.

A papír alapú vények kigyűjtésére több stratégiát is kidolgoztak már a gyógyszertárak. Sok helyen a nyilvántartásba nem csak a vényt, hanem az egész receptköteget beteszik, abból a megfontolásból, hogy később könnyebb lesz kikeresni a vényeket, ha szükség lesz rá. A nyilvántartás szempontjából ez nem is problémás egészen addig, amíg a sorszámozás nyomon követhető. Kényelmetlenséget legfeljebb az okoz, hogy fizikailag nehezebb kezelni a nyilvántartást a sok recept mérete és súlya miatt.

A gyógyszertári elszámoló programok minden adatok eltárolnak a gyógyszerkiadással kapcsolatban, így a nyugták adatait és a vények sorszámát is. Ennek köszönhetően egy jól vezetett nyilvántartásban a receptkötegekről leválasztott vények is ugyanolyan jól visszakereshetők, ha tisztában vagyunk vele, hogy hol keressük.

Van, ahol eleve külön ütik a fokozottan ellenőrzött szerek vényeit, így nincs szükség a vénykötegek szétválasztására. Ez is teljesen szabályos megoldás, azonban értelemszerűen a beütésnél nagyobb figyelmet igényel, és sokszor kényelmetlenné válhat a hosszabb és körülményesebb gyógyszerkiadás miatt.

Még egy lehetséges megoldás a vénykötegek szétválasztásánál, hogy a fokozottan ellenőrzött szer vényét külön gyűjtik, de lefénymásolják, és a másolatot teszik a vényköteghez. Ezt a módszert is nyugodtan lehet alkalmazni, csak arra kell figyelni, hogy a nyilvántartásba mindig az eredeti vény kerüljön.

Elektronikus vény kiadásánál a nyilvántartás alapját a vény helyett a kiadási bizonylat képezi. Érdekesség, hogy a fokozottan ellenőrzött szerekre vonatkozó rendelet egyáltalán nem foglalkozik a felírási igazolásokkal, így arra sincs utasítás, hogy azokkal mit kezdjen a gyógyszertár. Természetesen a gyógyszerek kiadását szabályozó rendelet alapján ezeket is meg kell őrizni 2019. december 31-ig, csak nem kell betenni őket a nyilvántartásba.

Forrás és teljes cikk: HGYSZ