Komoly változásokra van szükség

PHOENIX Patikahang felmérés szakmapolitikai kérdésekben

A PHOENIX Pharma gyógyszerészeket kérdezett meg arról, hogyan látják a gyógyszerellátást érintő legaktuálisabb kérdéseket. Kaló Tamás vezérigazgató nyilatkozott a felmérésről és annak eredményeiről.

Kérjük, meséljen kicsit ennek a kutatásnak a hátteréről!

A PHOENIX számára mindig nagyon fontos volt, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk a gyógyszerészektől arra vonatkozóan, hogy hogyan látnak minket, hogy értékelik szolgáltatásainkat, illetve hogy tudjuk még jobban támogatni a gyógyszertárak munkáját. A kétévente, közel 1000 gyógyszertár segítségével elvégzett vevőelégedettségi felmérésünk eredményeit részletesen feldolgozzuk és a gyógyszerészi visszajelzések alapján megpróbáljuk a tevékenységünket továbbfejleszteni. A PatikaHang kezdeményezésünk picit más jellegű, itt egy-egy témát ölelünk fel, és ezekkel kapcsolatban konzultálunk a gyógyszerészekkel. Tavasszal arra gondoltunk, hogy kérdezzük meg a partnereinket néhány aktuális szakmapolitikai témában. Ennek a rövid kérdőívnek készült el most a kiértékelése.

Ez tehát nem a „szokásos” elégedettségi felmérés. Kik vettek részt a kutatásban?

Mintegy 240 gyógyszertárvezetőt kértünk fel, hogy regisztráljanak a PHOENIX PatikaHang oldalra, ahol az önkéntes és anonim online felméréseket le tudjuk bonyolítani. A résztvevő gyógyszerészek többféle gyógyszertárat képviselnek, földrajzi diverzitás mellett figyeltünk arra, hogy kis és nagy, hagyományos és modern officinával rendelkező, valamilyen együttműködési programhoz csatlakozott és nem csatlakozott patikát egyaránt felkérjünk a részvételre.

Miről szólt konkrétan a legutóbbi felmérés?

Néhány olyan, a gyógyszerellátási rendszert érintő kérdést vettünk ezúttal górcső alá, amelyekkel szinte minden nap találkozunk, és amelyekről folyamatosan beszélünk a szakmapolitikai fórumokon és a gyógyszerészi találkozókon.

Mely kérdés vagy kérdések voltak azok, amelyekre Ön személy szerint a leginkább kíváncsi volt?

Összességében arra voltam leginkább kíváncsi, hogy melyek azok a problémák, ahol a gyógyszerészek úgy érzik, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor már nagyon sürgős és komoly változásra van szükség. Úgy látom, hogy az eredményekből ez jól kiolvasható: a gyógyszerészek 93%-a azonnali intézkedést vár a gyógyszerek árrése tekintetében, 88%-uk a magidíjak rendezésében, 67%-uk a hiánycikkek kezelésében, míg 55%-uk a súlyos munkaerőhiány megoldásában várják a szakmai képviseletek segítségét és a sürgős szakmapolitikai egyeztetést. Nagyon elgondolkodtató az is, hogy a résztvevők 77%-a szerint az elmúlt években romlott a betegek gyógyszerellátása. Érdemes végiglapozni az eredmények összefoglalóját a Phoenix.hu-n, rendkívül tanulságos.

Milyen következtetéseket von le a PHOENIX a felmérés eredményeiből?

Egyrészt fontos felelősségünk, hogy a gyógyszerészek véleményét saját kommunikációs csatornáinkon illetve a szaksajtóban közzé tegyük és vitára bocsássuk. Másrészt piacvezető nagykereskedőként a PHOENIX-nek fontos célkitűzése a gyógyszertárak törekvéseinek támogatása olyan értékteremtő szolgáltatásokkal, amelyekkel hozzá tudunk járulni a lakosság gyógyszerellátási színvonalának illetve a gyógyszertárak versenyképességének növeléséhez. A gyógyszerészek véleménye e célok tekintetében is iránymutató számunkra. Összesen 141 teljesen kitöltött kérdőívet kaptunk vissza, azaz a meghívott gyógyszerészek közel 60%-a fejtette ki a véleményét, amit ezúton is nagyon köszönök. A gyógyszerészek nagy leterheltsége mellett megtisztelő, hogy ilyen sokan időt és energiát áldoztak a kutatásra és nagyon örülök annak, hogy érzékeny kérdésekben is egyértelmű véleményeket fogalmaztak meg. Ezért is tartom fontosnak, hogy az eredményekről több fórumon is beszámoljunk.

Phoenix.hu