Megújult az Egészségügyi Szakmai Kollégium

A múlt héten jelent meg a hír a szakmai sajtóban, hogy kinevezték az Egészségügyi Szakmai Kollégium új tagjait és vezetőit. Fontos kiemelni, hogy egy miniszteri rendelet alapján szeptember elsejétől már új szabályozás alapján működik a szervezet, így nemcsak a tagsága, hanem a felépítése és működése is megváltozott. 

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium

Az átalakított Egészségügyi Szakmai Kollégium feladatait és működését a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet határozza meg. A rendelet alapján a szakmai kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként működik.

A szakmai kollégium tagjait a miniszter nevezi ki és ő is dönthet az egyes tagok idő előtti visszahívásáról. A tagokat alapvetően négy évre nevezik ki, és a kinevezéseket korlátlan számban meg lehet hosszabbítani. Viszont egy személy egyszerre csak egy tagozatnak lehet tagja, és csak egyetlen tisztséget tölthet be a szakmai kollégiumban.

A szakmai kollégium működési költségeit az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), valamint egyes esetekben az országos gyógyintézetek biztosítják. A szakmai kollégium tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés alapján látják el.

A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás, hogy a szakmai kollégium szervezetileg csak két egységből áll: az elnökségből és a tagozatokból. Korábban a kollégium az elnökségből, a tagozatokból és a tagozatokhoz tartozó tanácsokból állt.

A kollégium elnöksége

A kollégium elnökségét továbbra is a tagozatok elnökei és a testület elnöke alkotják. Az elnökség a tevékenységét a rendeletnek megfelelően végzi, a minisztérium iránymutatásával, az ÁEEK koordinálásával, és szükség esetén az országos gyógyintézetek szakmai közreműködésével.

Az elnökség tagjai ügyrendet és éves munkatervet alkotnak, melynek megfelelően rendszeres időközönként üléseket tartanak. Az ülésekre tanácskozási joggal meg lehet hívni az egészségügyi ágazatban működő különböző állami szervek és intézmények, valamint szakmai és civil szervezetek képviselőit is.

Az elnökség feladata – többek között -, hogy állást foglaljon egészségügyi fejlesztési és stratégiai kérdésekben, egészségpolitikai kérdésekben, illetve ezen körben javaslatokat készítsen elő és terjesszen a miniszter elé. Emellett, az elnökség koordinálja a tagozatok javaslatait, állásfoglalásait, a szakmai eljárásrendeket, és szükség esetén egyeztetést kezdeményez a tagozatok között.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium most kinevezett elnöke Prof. Dr. Kollár Lajos.

További részletek: HGYSZ