Új kihívás a gyógyszerészek előtt

A személyre szabott gyógyszerválasztás

A farmakogenomikai tesztek értelmezését megtanuló gyógyszerészek a kórházakban és ambuláns környezetben egyaránt vezető szerepet játszhatnak a farmakogenomikai tudás klinikai transzlációjában, a genotípus alapú gyógyszerválasztás elterjesztésében.

Napjainkban a gyógyszerészek új kihívással szembesülnek: a személyre szabott medicina, és ezen belül a farmakogenomika (PGx) eredményeit kell saját praxisukban felhasználni, azaz a genetikai információkat a klinikai döntéshozatalban alkalmazni. A gyógyszerészek specifikus tudásuk miatt egyedülálló módon alkalmasak erre a feladatra – írja az Integrated Pharmacy Research and Practice nevű szakfolyóiratban Mary Jayne Kennedy, mondván, az összes egészségügyi szakember közül egyedül ők részesülnek alapos képzésben a farmakokinetika, a farmakodinamika és a klinikai farmakológia tudományában.

Kihívás a gyógyszerészeknek

Mint a Személyre szabott orvosságok – készek-e a gyógyszerészek a kihívás elfogadására? című tanulmány bemutatja, a gyógyszerészek vezető szerepet játszhatnak a farmakogenomikai tudás alkalmazásában a kórházakban és ambuláns körülmények között egyaránt. Az ágy mellett dolgozó farmakogenomikai gyógyszerészek főleg a hematológia és az onkológia területén dolgozó klinikai szakemberek, akik a betegek és orvosok PGx-ügyi képzése mellett részt vesznek a molekuláris tumorbizottságok munkájában és a PGx-alapú antikoagulációs programokban, tanácsot adnak az orvosoknak a PGx alapú gyógyszerválasztásban és mellékhatás-figyelésben.

123rf.com

Egyelőre kevés prospektív vizsgálat elemzi a farmakogenomika használatával összefüggő klinikai kimeneteket. Kennedy azonban hozzáteszi: az már bizonyított, hogy a gyógyszerhatással összefüggő genetikai tesztelés számos szakterületen (az onkológián kívül ilyen a kardiológia, a neuropszichiátria, a reumatológia, a gasztroenterológia vagy az autoimmun betegségek terápiája), különösen a polifarmáciával kezelt komplex betegségek esetében, javítja a terápiás választ. Emellett csökkenti a mellékhatások, a kórházi felvételek és sürgősségi vizitek számát, ráadásul költséghatékony is, mivel egy embernek elég egyszer elvégezni.

Személyre szabható szerek

300 körül van azoknak az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által engedélyezett gyógyszereknek a száma, amelyek alkalmazási előírása farmakogenomikai információt tartalmaz – írják Rachel Writer és munkatársai. Az amerikai gyógyszerészszövetség lapja (Journal of the American Pharmacists Association) legutóbbi számában megjelent tanulmány a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó amerikai patikusok elképzeléseit méri fel a farmakogenomikai információ felhasználásáról.

Bár az ember kromoszómáinak bázissorrendjét alig 20 éve írták le, a közforgalmú patikákban dolgozó gyógyszerészek ma már azt igénylik, hogy a farmakogenomikai adatokat integrálják a patikai szoftverekbe, és képzésben részesülhessenek a betegek farmakogenomikai felvilágosításának módszereivel kapcsolatban. A jövőben az ambuláns körülmények között, a háziorvosi praxisokban dolgozó gyógyszerészek is egyre inkább felhasználhatják farmakogenomikai tudásukat a gyógyszerterápia-menedzsment során, és részt vehetnek a teszteredmények interpretálásában, a genotípus alapú gyógyszerválasztásban.

Bár ma még a fejlett országok alapellátó rendszereiben sem mindennapos gyakorlat, a Writer-féle tanulmány idéz egy hollandiai vizsgálatot, amely szerint a PGx által támogatott gyógyszerrendelés a háziorvosi praxisokban felírt receptek 31 százaléka esetében hasznos volna (főleg sztatinok, triciklikus antidepresszánsok és szelektív szerotonin-, valamint noradrenalin-visszavételgátlók választásakor). Ezzel egybehangzó eredményt adtak amerikai vizsgálatok is, melyek szerint az interdiszciplináris családorvosi praxisokban különösen depresszió kezelése során veszik igénybe a gyógyszerészek farmakogenomikai szolgáltatásait.

A PGx-alapú gyógyászat frontvonalában

A The Pharmacogenomics Journal áttekintő írása arra hívja fel a figyelmet, hogy az amerikai gyógyszerészszövetség álláspontja szerint a gyógyszerészeknek egyenesen kötelességük a PGx-alapú gyógyászat frontvonalában tevékenykedni, sőt a kutatásokban is részt venni. A Gyógyszerészek lehetőségei a farmakogenomika klinikai gyakorlatba integrálásában című, tavaly megjelent tanulmány szerint az USA legtöbb kórházában 5 éven belül elindulnak a PGx-programok.

Az American Journal of Health-System Pharmacy márciusi cikke (Ina Liko és munkatársai: Gyógyszerész által biztosított farmakogenomikai szolgáltatás egészségügyi programba történő implementációja) konkrét példán mutatja be a gyógyszerész által nyújtott PGx-szolgáltatást. Ennek részeként a gyógyszerész áttekinti a beteg jelenlegi gyógyszereit és a korábban előforduló mellékhatásokat, kiválasztja, hogy milyen PGx-tesztet érdemes az adott beteg esetében elvégezni, majd a teszteredmény alapján terápiás tervet készít, amit a beteggel és orvosával egyaránt megbeszél. A cikk a gyógyszerészek szövetségéhez hasonlóan azt hangsúlyozza, hogy a farmakogenomikai szolgáltatás lehetőséget biztosít a gyógyszerészek számára, hogy vezető szerepet töltsenek be a PGx klinikai felhasználásának elterjesztésében.

A cél a képzés javítása

Bár felmérések szerint jelenleg az amerikai gyógyszerészek 57 százaléka úgy érzi, hogy feladatai közé tartozik a PGx-információkkal kapcsolatos tanácsadás, csak egynegyedük tartja elégségesnek ehhez a tudását. Egy japán gyógyszerészek körében végzett vizsgálat szerint miközben csak 12,4 százalékuk részesült PGx-teszteléssel kapcsolatos képzésben, 26 százalékuk nyújt farmakogenomikai szolgáltatást, és 81 százalékuk úgy véli, hogy a PGx klinikai implementációja előtt álló legfőbb akadály a társadalombiztosítási fedezet hiánya.

Kérdőíves vizsgálatokban más országok gyógyszerészei is azt hangsúlyozzák, hogy egyetemi tanulmányaik során nem volt módjuk a farmakogenomikai tesztek értékelésének alapos megtanulására, és a szakmai szervezetektől várják továbbképzésük megszervezését. Azok igyekeznek is megfelelni ennek a feladatnak, a betegágy mellől nyert farmakogenomikai adatok elemzése például szerepel az Európai Gyógyszerésztudományi Társaságok Szövetsége júniusi online konferenciájának témái között.

A tanulni akarók számára egy ingyenes mobilapplikáció is rendelkezésre áll: az angol nyelvű PharmacoloGenius gamifikációval, digitális játékokat alkalmazva segíti a farmakogenetika elsajátítását és a személyre szabott gyógyászat terjedését, összegyűjti a témába vágó legújabb szakcikkeket és az online erőforrásokat (ingyenes kurzusok, videók, adatbázisok).

dr. Kazai Anita
orvos

Precíziós medicina és perszonomika

Míg a farmakogenetika a szervezet gyógyszerekre adott reakciójának a csírasejtek genetikai jellegzetességeiből következő változatosságával foglalkozik, a farmakogenomika tágabb jelentésű fogalom, a gyógyszerreakciót befolyásoló összes genetikai tényező leírására szolgál. Így a tumorokban található szomatikus mutációkkal vagy a pathogéngenomok hatásával is foglalkozik, és segít az egyedi genetikai jellemzőknek leginkább megfelelő gyógyszer és dózis kiválasztásában.

A precíziós medicina a klinikai vizsgálatokból következő statisztikailag átlagos terápiával szemben az egyes betegek individuális sajátságaira szabott orvoslást jelenti. Az egyéni sajátosságok meghatározására a különféle a farmakogenomika mellett a proteomikát, a metabolomikát és az epigenomikát használja, eszközeit az elmúlt 1-2 évben kezdték el a perszonomika szóval összefoglalni. A perszonomika figyelembe veszi a beteg személyiségét, preferenciáit, értékválasztásait, céljait, egészséggel kapcsolatos hiedelmeit, illetve világképét, szociális hálóját, anyagi erőforrásait és életkörülményeit is.

Megjelent a Pirulatrend 2021. júniusi számában.