Változások a gyógyszertárakban

A Magyar Közlöny ez évi 130. számában jelent meg a – számos, az egészségügyi ágazatot szabályozó miniszteri rendeletet érintő – 56/2013. (VII. 31.) számú EMMI rendelet. Eszerint szeptember 1-jétől változnak a gyógyszerfelírás és -kiváltás szabályai.

 • Az 50 ezer forintnál alacsonyabb térítési díjú, krónikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében az orvos (a gyógyszerrendelés alapvető szabályának megtartása mellett, miszerint egy vényre csupán egyhavi gyógyszermennyiséget szabad felírni) 3 hónap időtartamra is elláthatja a beteget gyógyszerrel úgy, hogy a vényen nem kell feltüntetnie a gyógyszer legkorábbi kiváltásának időpontját. A vények három hónapos érvényességi idején belül a beteg döntheti el, hogy egyszerre, vagy receptenként kívánja kiváltani a számára felírt gyógyszereket.
 • A 50 ezer forintnál magasabb térítési díjú gyógyszerek kiváltása esetében viszont – meghatározott eseteket leszámítva – továbbra is indokolt, hogy a gyógyszerek kiváltására 30 naponta kerüljön sor.
 • Ha a beteg a vényköteles gyógyszerét előre láthatóan külföldön szeretné kiváltani, a vények kölcsönös elismeréséről szóló uniós irányelv hazai szabályozásba történt átültetésének köszönhetően, októbertől az orvos olyan adattartalommal (az adott országban forgalmazott gyógyszerkészítmények figyelembe vételével) írhatja meg a receptet, amely más tagállamok gyógyszertárai számára a korábbinál biztonságosabb gyógyszerkiadást tesz lehetővé. Az orvosnak arra is lehetősége van, hogy a kiváltás országában ismert nyelven állítsa ki a receptet.

A gyógyszertárak számára korábban előírt személyi minimumfeltételek, több ponton is módosultak. Kikerült a szabályozásból

 • az egy gyógyszerész által felügyelhető (szak)asszisztensek számának előírása;
 • a heti 20 órát meghaladó időtartamú, betegség-specifikus gyógyszerészi gondozás többlet-létszám előírása; valamint
 • a három vagy több kézigyógyszertárat ellátó gyógyszertárak számára előírt plusz szaklétszámra vonatkozó előírás.

A nyitvatartási időhöz, valamint a vényszámhoz kötött létszám-előírások is változtak. Így

 • a legfeljebb heti 60-67 órás nyitvatartási sáv felső határa 70 órára emelkedik. Ezzel párhuzamosan a plusz munkaerő alkalmazásának kötelezettsége a heti 67 óra helyett heti 70 óra felett lép be;
 • a gyógyszertárban foglalkoztatott szakdolgozók éves munkaóráinak 30 százalékáig a létszámminimum – azonos képzettségű munkavállalói csoportokon belül – helyettesítéssel is biztosítható;
 • a nyitvatartási sáv felső határának átlépése esetén az előző sáv alsó időhatárának egész számra kerekített 5 százalékos mértékéig a létszám-előírás a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerésznek és (szak)asszisztensnek a túlmunkájával is teljesíthető, amennyiben az – a Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelően – nem haladja meg a maximum 250 óra túlmunka/dolgozó/év határt;
 • a vényszámhoz kötött kötelező szaklétszám az eredetileg gyógyszerkiadásra jogosult dolgozónkénti havi 2 ezerről havi 3 ezer darabra emelkedik;
 • a vényforgalmi adatok alapján a létszámminimum számítása nem az előző év, hanem az előző lezárt év naptári féléve alapján történik (például 2014. I. féléve a 2013. év II. félévi vényszámok alapján).

E szabályozás ugyancsak szeptember 1-jén lépett hatályba.

A gyógyszertárban forgalmazható termékek köre kibővült a gluténérzékenységben szenvedők részére készült speciális élelmiszertermékekkel. A fiókgyógyszertárak pedig innentől gyógyszerkönyvi gyógyszeranyagokat is forgalmazhatnak.