A gyógyszertárak egyelőre nem mentesülnek…

A kiskereskedelmi különadóról

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében kiskereskedelmi különadót vezetett be a kormány. A különadó nem tér el lényegesen az egy évtizeddel ezelőtt már ismert verziótól, de a nagyobb gyógyszertárak érintettsége miatt fontosnak tartjuk a szabályok bemutatását.

Kiskereskedelmi különadó

A kiskereskedelmi különadóról szóló törvény szinte szó szerint ismétli a 2010-2012. között már létező különadó törvénynek a bolti kiskereskedőkre vonatkozó részét. Az egyetlen – a magyar gyógyszertárakat nem érintő – újdonsága a törvénynek, hogy az igazságosabb közteherviselés érdekében az adót a külföldi online kereskedőknek is fizetniük kell akkor, ha az árut Magyarországon adták át.

Az említett újdonságtól eltekintve minden változatlan. Az adó hatálya alá eső tevékenységi körök pontosan megegyeznek a korábbi bolti kiskereskedelmi tevékenység alá sorolt esetekkel, így az kiterjed a gyógyszertárakra. Az adó alapja változatlanul a nettó árbevétel, és az adókulcsok is ugyanazok maradtak. Az adó mértéke az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%; az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%; az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%; az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%.

Fontos, hogy a rendelet újfent előírja a kapcsolt vállalkozások esetén az árbevétel összeszámításának kötelezettségét, azaz így például közeli hozzátartozók által működtetett gyógyszertárak árbevételét össze kell adni az adó számításakor. Az összeszámítási szabály a korábbi adóhoz hasonlóan ezúttal sem érinti a franchise rendszerben működő gyógyszertárakat.

Fotó: 123rf.com

Az adó megfizetése

Az adó megfizetése bár elsőre bonyolultnak tűnik, valójában egyszerűen összefoglalható: a 2021-es évtől kezdve az üzleti év 5. hónap utolsó napjáig (i) bevallást kell tenni az előző év adójáról és (ii) adóelőleget kell fizetni az adott évre, mégpedig az előző üzleti év árbevételét alapul véve. (Az idei évre valamelyest eltérő szabályok vonatkoznak.)

Az adófizetés menetét részletesebben is bemutatjuk: az adót a tárgyévet követő 5. hónap végéig kell bevallani – azaz a határidő megegyezik a társasági adó bevallásának határidejével. Az idei évre az adót arányosítani kell a május 1. és az üzleti év vége között eltelt időre, ugyanis május 1-jén lépett hatályba a különadót bevezető kormányrendelet.

Ugyanakkor adóelőleget is kell fizetni, mégpedig az adott üzleti év 7. és 10. hónapjának 20. napjáig. Az adóelőleg összege az előző év árbevétele alapján számítandó, és két egyenlő részletben kell megfizetni. Ez egyúttal azt jelenti, hogy az előző évi bevallás alapján ’csak’ akkor kell adót fizetni, ha az árbevétel végül magasabb lett, mint a korábbi év árbevétele, hiszen utóbbi alapján kellett fizetni az adóelőleget.

A különadó fizetését bonyolítja, hogy az idei évre eredetileg más eljárásrendet akartak bevezetni. Emiatt idén májusban és júniusban egy-egy havi adóelőleget kellett fizetniük az érintett gyógyszertáraknak, ezt követően pedig augusztus 20-ig és október 20-ig kell 3-3 havi adóelőleget fizetni. Az adóelőleg egyhavi mértékét a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év árbevétele alapján kellett meghatározni.

Dr.Bodrogi Tímea
ügyvéd
© Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker McKenzie 2020

Fotó: 123rf.com