Nehezen érvényesíthető kedvezmények

Változások az ágazati adóterhekben

A megnövelt gyógyszeripari adókra a nyáron bejelentett kedvezmények elsősorban azon cégeknek kedveznek, amelyek tevékenységüket belföldön fejtik ki, másodsorban pedig azon vállalatcsoportoknak, amelyek konszolidációba vonták a tagjaikat.

Mint ismert, a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjait (NAV által jóváhagyott megállapodás esetén a magyarországi forgalmazókat) terhelő befizetési kötelezettséget („befizetési kötelezettség”) a kormány 2022-ben 20-ról 28 százalékra, majd 2023. június 1-jével 28-ról 40 százalékra megemelte. A megemelt befizetési kötelezettséget a gyógyszertárban értékesített, közfinanszírozásban részesülő, 10 ezer forintot meghaladó termelői árú gyógyszerek után kell megfizetni. A 40 százalékra emelt adót első alkalommal a 2023. július 20-ig esedékes befizetési kötelezettségre kellett alkalmazni. Emellett a magyarországi gyógyszergyártók 2022. december 24-től kötelesek extraprofitadó fizetésére.

Feltehetően a fenti döntéseket kritizáló iparági reakciók is hozzájárultak ahhoz, hogy a kormány június 19-én bejelentette, új gazdaságvédelmi tervének részeként lehetővé teszi az ágazat szereplői számára, hogy legfeljebb felére csökkentsék a megemelt befizetési kötelezettség, illetve a gyógyszergyártói extraprofitadó összegét, a tárgyi eszközökre fordított beruházásoknak és a kutatás-fejlesztés költségeinek az értékeivel.

A csökkentés feltételei

Július 17-én tették közzé a Magyar Közlönyben a gyógyszeripart érintő extraprofitadók lehetséges csökkentésének részletszabályait rögzítő rendeletet. A megemelt befizetési kötelezettség összege az idei és a 2024-es adóévben is csökkenthető az előző adóévre vonatkozó éves beszámolóban kimutatott meghatározott kiadások együttes értékével (a továbbiakban együttesen „csökkentő tételek”). Ez az előző adóévi,

(i) tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására irányuló, Magyarország területén megvalósuló beruházás bekerülési értéke (amely ha nem fejeződött be az előző adóévben, akkor ezen beruházás bekerülési értékének az előző adóévi növekedése érvényesíthető a következő adóévben is); valamint 

(ii) a saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége – ideértve az engedélyezett I–III. fázisú klinikai vizsgálatok költségét, továbbá a Magyarországra megrendelt klinikai kutatások költségét is.

Az adókedvezmény plafonja 50 százalék, azaz a befizetési kötelezettség alapján fizetendő összeg nem lehet kevesebb, mint amennyi a 20 százalékos adókulcs alkalmazása esetén keletkezett volna. További jelentős kedvezmény a konszolidált éves beszámolót készítő vállalatcsoportok számára, hogy a befizetésre kötelezett cég az adó csökkentése során jogosult érvényesíteni a saját beszámolójában kimutatott csökkentő tételeken kívül, a konszolidációba bevont érintett vállalkozás előző adóévre vonatkozó éves beszámolójában kimutatott csökkentő tételeket is. Konszolidáció alkalmazása esetén a k+f ráfordítások ugyanazon összege után igénybe vehető adócsökkentés csak egy befizetésre kötelezettnél érvényesíthető.

A jogszabály szövege alapján a k+f költségeknél és az I-III. fázisú klinikai vizsgálatoknál nem szükséges, hogy a közvetlen költség belföldön merüljön fel, ha a klinikai kutatást egyébként Magyarországra rendelték meg (például igénybe vehető szolgáltatás külföldről is, ha az a Magyarországra megrendelt klinikai vizsgálathoz szükséges). A befizetési kötelezettségre vonatkozó adókedvezmény szabályai július 18-án léptek hatályba, először a július 20-ig, utolsó alkalommal pedig a 2025. március 20-ig esedékes befizetési kötelezettségre alkalmazhatók.

Egyezések és eltérések

Az extraprofitadónál ugyanazon csökkentő tételek érvényesíthetők, és szintén nem csökkenthető az adófizetési kötelezettség az egyébként irányadó különadó 50 százalékát meghaladó mértékben. Továbbá figyelembe vehetők a szélesebb kört magukba foglaló, Magyarországra megrendelt klinikai kutatások.

A gyógyszergyártók extraprofitadója esetén azonban nincs lehetőség a konszolidációba bevont érintett vállalkozás előző adóévre vonatkozó éves beszámolójában kimutatott csökkentő tételek érvényesítésére. Eltérés továbbá, hogy a gyógyszergyártó az adókedvezményt első alkalommal csak a 2024. adóévi adókötelezettsége megállapítása során alkalmazhatja.

Dr. Bíró Helga
partner

Dr. Laczkó Máté
ügyvéd
© Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker McKenzie 2023

Figyelmeztetés! A fentiek nem minősülnek jogi tanácsnak, és nem helyettesítik a konkrét esetben szükséges jogi tanácsot. További információért keresse a szerzőket (Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker McKenzie Ügyvédi Iroda, tel.: (1) 302-3330, e-mail: helga.biro@bakermckenzie.com).”

¹ 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet; a rendelet árbevételtől függő, sávos befizetési kötelezettséget határozott meg: a) 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
b) 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
c) 150 milliárd forintot meghaladó része után 8 százalék. 2024-re egy jogszabályváltozás csökkentett adószázalékokat határoz meg.
² 317/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

Megjelent a Marketingpirula 2023. szeptemberi számában.