Válságterápia

Hatékonyságnövelõ módszerek mustrája a Marketingpirula Live konferencián

 

Kiadónk idén már ötödik alkalommal rendezte meg az „év gyógyszeripari találkozójaként” aposztrofált Marketingpirula Live konferenciát, amelynek gondolati vezérfonala – a gazdasági világválság hatása a gyógyszeriparra, és az arra adható válaszok – sajnos minden eddiginél aktuálisabb, húsbavágóbb témának bizonyult.

 

Rendezvényünknek most is a Budapest határában, festõi környezetben található Petneházy Club Hotel adott otthont. A délelõtt felvezetéseként Petz Raymund, a GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatásvezetõje foglalta össze, hogyan alakult ki és eszkalálódott a válság, illetve milyen prognózisok léteznek annak lefolyását illetõen. Elõadásából kiderült: mérsékelt örömre adhat okot, hogy a recesszió a gyógyszeripart messze nem rázta meg olyan mértékben, mint a magyar gazdaságot összességében, illetve annak egyéb szegmenseit. 
Szolyák Tamás, a Novartis Hungária Kft., illetve dr. Jakab Zoltán, az Abbott Hungary Kft.  ügyvezetõ igazgatója a gyógyszergyártók szemszögébõl vette sorra az iparágban az elmúlt években tapasztalható trendeket, és az azokra adható stratégiai válaszokat. Szolyák Tamás szólt a mindeddig sikeresen mûködõ kereskedelmi modellrõl, amelynek meghatározó elemei az intenzív orvoslátogatói tevékenység, és egy-egy cég esetében egy szûk termékcsoportra történõ fókuszálás. Minthogy azonban a külsõ környezet folyamatosan változik – romlik a költséghatékonyság, fokozott elvárások merülnek fel a biztonságosság kapcsán –, az óriásvállalatoknak erre strukturális és mûködésbeli változásokkal kell reagálniuk. Azok a kisebb cégek pedig kifejezetten lépéselõnybe kerülnek, amelyek gyógyszerkutatásaik során a kis betegszámú, ám nagy terápiás igényû területekre koncentrálnak, illetve kisebb méretû, rugalmas kutatóközpontjaik révén rövidebb idõ alatt fejlesztenek ki egy-egy újabb molekulát. Szolyák Tamás további problémaként említette, hogy a fejlett piacok növekedése erõteljesen lassul, amit nem kompenzál a fejlõdõ országok piaci növekedése. Napjaink kihívásaira szerinte a döntéshozatali rendszerhez szabott kereskedelmi modell jelenti a választ.
Dr. Jakab Zoltán elõadásában elmondta, a tapasztalatok alapján a vállalatok fókusza a kezeléstõl a megelõzés felé fog elmozdulni, és az egyes termékek átütõ sikerére (blockbusterek) épülõ üzleti modell is el fog tûnni. Akárcsak az elõtte szóló, Jakab Zoltán is hangsúlyozta a vásárlók jobb megértésének, illetve a finanszírozóval történõ eredményes együttmûködés fontosságát.
A kávészünetet követõen Vécsey Zsadány, az ALEAS Group Kft. ügyvezetõ igazgatója beszélt a hatékonyságfejlesztés és a tudásmenedzsment válságos idõkben játszott kiemelt szerepérõl. A jelenleg is zajló paradigmaváltás kapcsán olyan tulajdonságokat állított szembe egymással, mint a méret és a sebesség, a tiszta szerepek és a rugalmasság, a specializáció és az integráció, amelyek a régi, illetve az új típusú vállalati mûködést, gondolkodást jellemezték/jellemzik.
Dr. Forstner Bertalan, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Informatikai Tanszékének adjunktusa, az Amorg (Applied Mobile Research Group) vezetõje a legújabb mobiltelefonos és internetes alkalmazások által nyújtott lehetõségeket ismertette, külön kiemelve a korszerû telefonokra telepíthetõ tartalomszolgáltató szoftverek jelentõségét, illetve hangsúlyozva a virtuális szociális hálóknak, az online közösségeknek a XXI. századi kommunikációban betöltött szerepét.    
Az ízletes ebédet követõen az IMS Health vezetõinek, munkatársainak engedtük át a terepet, akik prezentációikban azt vették sorra, hogy az üzleti hatékonyság növelésének milyen lehetõségei vannak, kezdve a termékbevezetéstõl egészen a promócióig.
Sarah Rickwood, az IMS Health termékbevezetési igazgatója angol nyelvû elõadásában globális körképet adott arról, milyen nehézségekkel, illetve kudarcokkal kell szembesülniük a gyógyszergyártóknak egyes termékeik piaci bevezetése kapcsán. Az új kereskedelmi modell sikertényezõje szerinte a marketingtevékenységek országspecifikus elosztása.
Hogyan lehet csökkenteni a vállalat promóciós kiadásait, hogy közben ne essen vissza a már piacon lévõ termékek forgalma, az újonnan bevezetetteké pedig a cég elvárásainak megfelelõen növekedjen? – tette fel a költõi kérdést Nigel Illingworth, az IMS Health regionális értékesítési hatékonyságért felelõs igazgatója. A megoldás a marketingmix optimalizálása; a szakember konkrét példákon keresztül mutatta be ennek lépéseit, illetve az optimalizálásnak egy adott márka forgalmára gyakorolt hatását. 
Márkus Ádám, az IMS Health consumer health menedzsere a megfelelõ patikai targetálás és szegmentálás fontosságáról beszélt. A nap utolsó elõadója, Csihi Alexandra, az IMS Health értékesítési specialistája elõadásában az orvoslátogatás során alkalmazott kommunikációs eszközök használatának mérhetõségérõl, és ennek alapján hatékonyságáról, közvetve pedig az orvoslátogatók eredményességének szükségszerû elemzésérõl ejtett szót. 
Reméljük, a Marketingpirula Live konferencia résztvevõi idén is hasznos információkkal, hatékony eszközökkel gazdagodva térhettek vissza íróasztaluk mellé. Már csak azért is, mert ez alkalommal is mindenki kézhez kapta egy CD-n az elõadások anyagát, hogy aztán nyugodt körülmények között tanulmányozhassa az adatokat, az összefüggéseket és a mindennapi munkájukhoz segítséget nyújtó módszerek újabb eszköztárát.

TT