Új európai gyógyászati központ Szegeden

Február 16-án írták alá azt a szerzôdést az Európai Unióval, amelynek értelmében elindulhat a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (MMMKK) működése az új szegedi innovációs parkban, az ELIPOLIS-ban. Az MMMKK alapvetôen transzlációs medicinára épít, ami azt jelenti, hogy tevékenysége az alapkutatástól a betegágyig, tehát a klinikai alkalmazásig, a konkrét beteggyógyításig terjed.
A kiválósági központ irányításában nagyon fontos szerepe van a Heidelbergben mûködô Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumnak, mely részt vesz a döntéshozatali mechanizmusban, az emberek kiválasztásában, a programok minôsítésében, a bírálatban, az elôrehaladás minôsítésében, ami egyben minôségi garanciát is jelent. A hét éven át húzódó projekt végén szeretnék, ha létrejönne egy olyan intézet, amely fontos kutatási és innovációs eredményeket – új eljárásokat és gyógyszereket – produkál.